Elvis op de Ring, massahysterie of werkelijkheid?

door drs.ing. G. van Uitdenvreemde

In niettegenstaande bloemlezingen heb ik meerdere malen getracht een diversiteit aan electonomiteiten te explaneren. Dit mocht echter niet een bevestiging zijn voor het feit dat dit soort recalcitrante perspectieven (of zoals ik dat zelf noem: excessen) omgespit moeten worden zodat een bewoording door derden louter op onwaarheden is gebaseerd.

Ergo: voor zulks een elaboratieve instelling steekt niemand zijn hand in het vuur. Fonomisch gezien zijn er slechts onwaarheden gebaseerd op feiten uit het verleden.


Dit is middels de herindexeringstheorie (zie ook mijn proefschrift “Pierewaaien op Ameland”) onomstotelijk bewezen. Voor antroporosieve herinrichting van faciliteiten met het oog op taxatie van roerende zaken zal niemand zich bezighouden tenzij dit soelaas biedt in de vrij sector. Hier is dan ook vanuit de wereldeconomie beredeneerd geen extractie van bevroren tegoeden te verwachten, louter hercalculatie op basis van gemiddelde consumpte.

De vraag of we werkelijk met Elvis te maken hebben of niet is in mijn perceptie dan ook niet relevant. Beter is het om de vraag te stellen of er een Ringweg is en zo ja is alles wat binnen deze Ring ligt vatbaar voor endotrope storingsbronnen zoals UFO’s en Elvissen. Het antwoord hierop is ja. De Ring ligt er al reeds zeer lang en Elvis is slecht één keer gesignaleerd in Nederland en wel óp de Ring. Juist op momenten waarop de economie slechts is hebben mensen een houvast nodig om zware tijden te doorstaan. Elvis of niet, hij is van harte welkom.

Waarvan akte,

drs.ing. G. van Uitdenvreemde

 

 
 
               
© 2003, Ringweg Eindhoven: http://www.ringwegeindhoven.nl