Personal  Forskning  Utbildning  Publikationer  Examensarbeten  Internt  Hem 
SLU Sök Hjälp Kontakta oss Personalkatalog Hitta på SLUs hemsida SLU In English Sveriges Lantbruksuniversitet

Välkommen till
Institutionen för skoglig zooekologi

Kort presentation av vår verksamhet

Forskning: Vår forskning syftar till att öka och vidareutveckla kunskapen om djurpopulationer och -samhällen i skogsmiljöer. Detta för att bl a ge en vetenskaplig bas för beslut rörande beskattning och bevarande. Viktiga forskningsområden är: växt-djur samspel, habitatekologi, populationsdynamik och biologisk mångfald. Verksamheten i fält- och laboratoriemiljö är ofta experimentellt inriktad. Vi har en omfattande, internationellt forskningsverksamhet.

Utbildning: Vi undervisar på skogsvetarprogrammets alla nivåer. Påbyggnadskurserna är öppna för studenter från andra universitet, ofta utländska sådana. Forskarutbildningen är en prioriterad verksamhet inom institutionen. Vi sprider aktivt kunskap till beslutsfattare på olika nivåer i samhället liksom till den intresserade allmänheten.

Aktuellt:

Ny publikation: Simulation Herbivory: Problems and Possibilities ...läs mer

Fler flockar behövs, om myskoxen ska överleva. Nytt examensarbete ...läs mer eller weblänk eller skicka e-post Vidare länk

Följ GPS-älgars vandring på kartan ...läs mer eller weblänk eller skicka e-post Vidare länkPostadress: Skoglig zooekologi, SLU, 901 83 Umeå
Information (sekreterare): 090-786 8983 Telefax: 090-786 8162 eller Infomaster: Joakim Hjältén    Webmaster: John P. Ball