WEBLOG   X ! ?
 O INTERNETU

 BBSing
 Jezik Neta
 Smiley
 Kratice
 IRC
 USENet

 Guestbook
 Kontakt
 SMS
 Upload

 Search
 Sitemap
 Print
 English
 Login

[FidoNet logo] Nekad

Prvo malo klasike: BBSing je kratica od Bulletin Board System (nešto kao oglasna ploča) i radi se o kompjutorskim mrežama koje su nekada bile popularnije od Interneta. FidoNet je bila najpoznatija mreža sa čvorovima po cijelom svijetu. Mreže kod nas su bile CroLink i CroatiaNet kao i nekoliko lokalnih, županijskih mreža.

Veza je bila terminalska sa protokolima za upload/download datoteka. Dominirale su konferencije (tematske cjeline, slično grupama na Usenetu) koje su bile kvalitetnije od newsgrupa samim time što su bile moderirane. Ostale pogodnosti bile su direktoriji datoteka, chat, mailing liste i gatewayi na druge mreže, ne nužno BBS mreže. Komuniciranje je bilo jednostavno i jeftino jer je BBSer prvo nazvao svoj lokalni BBS i s njim izmijenio poruke, a onda je BBS preko noći izmijenio poruke s ostalim BBSovima i dalje s drugim mrežama.

Česta je usporedba BBSa i Interneta kao lokalnog kafića i velikog trga: dok se u kafiću svi znaju i tko galami bude odmah stišan, na trgu ima uvijek nepoznatih ljudi i padobranaca (u BBS terminologiji - gremlina).

Danas

Iako su širenjem i popularizacijom Interneta BBSovi sve više prelazili u zaborav, a njihovi korisnici na Internet BBSing je ostao stil života. Neke njegove zajednice su preživjele. Jedni jos uvijek funkcioniraju zasebno po starom principu zvanja i razmjena datoteka i poruka, dok su drugi ukomponirali Internet i preko njega se razmjenjuju.

Domaća BBS zajednica je aktivna, BBSing živi.

Linkovi

[DOWNLOAD] BBS Kultura.zip (14K) je moj stari dokument o BBSovima.

© 2003 by Dalibor Kezele