A régió tanácsa Zalaegerszegen

Rendkívüli megyegyűlés

Egymilliárdos beruházás Nagykanizsán

Gázlánggyújtás Surdon


A RÁBA ELTERELÉSE ELLEN – 500 MILLIÓS IGÉNY

A régió tanácsa Zalaegerszegen

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a közelmúltban Zalaegerszegen tartotta soros ülését, melyen többek között elfogadták a regionális fejlesztési tanács idei évi költségvetését, a regionális fejlesztési ügynökség 2003-as munka- és pénzügyi tervét.

Munkában a regionális területfejlesztési tanács.Tájékoztatót hallgattak meg a testület tagjai a Regionális Felkészítő Program megvalósulásáról, a Nemzeti Fejlesztési Terv aktuális tervezési folyamatáról. Számos egyéb téma megtárgyalása mellett két jelentősebb, közérdeklődésre számot tartó kérdésben jutottak egyetértésre, így tiltakoztak a Rába elterelése ellen, valamint 500 millió forintos gazdaságfejlesztési támogatási kérelemmel fordultak a kormányhoz. (Bővebben az 5. oldalon!) 
Az ülés szünetében Kiss Bódog Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, a Nyugat-dunántúli RFT elnöke, Markó Péter alelnök és Győrffy Gábor, a Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatója számoltak be a napirendi pontok döntéseiről. Mint elhangzott, a következő három évben a regionális operatív program elfogadásának nyomán mintegy 5,8 milliárd forint érkezhet a régióba. A hazai források nem lesznek kedvezőek ebben a régióban, a fejlesztési programokat úgy kell kialakítani, hogy több európai pályázat váljon elérhetővé a három nyugat-dunántúli megyében. Ugyanakkor úgy tűnik, az ISPA-pályázat segítségével a közlekedési fejlesztések elsőbbséget élveznek a kohéziós alapok elosztásánál. A régiós tanács megállapította, hogy forrásokra van szükség ahhoz, hogy a megkezdett gazdasági struktúraváltás folytatódni tudjon. Fontosnak tartják, hangzott el a sajtótájékoztatón, a tudományos kutatást, fejlesztést és a felsőoktatás erősítését. Erre már tavaly elfogadtak cselekvési programot. Elhangzott: 24 projektre mintegy 408 millió forintos támogatást ítéltek oda.

vissza az elejére


KIVONULT AZ MSZP-FRAKCIÓ

Rendkívüli megyegyűlés

Mindössze 3 téma szerepelt a megyei közgyűlés múlt csütörtöki napirendjén, sőt ebből 2 zárt ülés keretében – mégis, mint utólag kiderült, meglehetősen eseménydús volt az összejövetel.

Az ülést követő sajtótájékoztatón Kiss Bódog Zoltán megyei közgyűlési elnök elmondta, kilenc jelentkező volt a Zalatour Kft. rendkívüli felmondás miatt megüresedett ügyvezetői posztjára. A nagyszámú pályázó dacára senki nem kapta meg a minősített többséget. A pályázati kiírást az ellenzék javaslatának elfogadásával pontosítják, s az április elejei közgyűlésen döntenek az új ügyvezető személyéről, addig a megbízott ügyvezető látja el a feladatokat. Az eddigi jelentkezőknek elég csak írásos nyilatkozattal megerősíteniük szándékukat, nem kell újabb pályázatot benyújtaniuk. (E napirend tárgyalásakor az MSZP frakciója elhagyta az üléstermet, s nem vett részt annak a napirendnek tárgyalásában sem, amely a Zalatour Kft. likviditási gondjainak megoldását célozta.)
Borsos József alelnök elmondta, hogy az új kiírásban pontosítani fogják, milyen mértékű nyelvismeretet várnak el az új ügyvezetőtől. Hangsúlyozta, nem feltétlenül állami nyelvvizsgára gondolnak, s fontosabbnak tartják a pénzügyi, gazdasági válságkezelő szakismeretet. Kérdésre válaszolva utalt arra, hogy a vonatkozó törvény értelmében a döntést kötelesek nyilvánosságra hozni, azonban aki ennél többet „kiszivárogtat”, az ellentétbe kerül a jelenlegi jogi szabályozással. 
A zárt ülést követő rögtönzött sajtótájékoztatón Varga László, az MSZP-frakció vezetője elmondta, a pályázati kiírásban angol és/vagy német nyelvismeret szintje középfokban lett meghatározva, ami az ő értelmezésük szerint egyértelműen középfokú nyelvvizsga meglétét feltételezi. Jelezte, voltak olyan jelentkezők, akik megfeleltek ennek a kritériumnak.
Az értelmezésükkel nem értett egyet a másik oldal, hanem jelezte, hogy a kiírásban szereplő előírásoknak mindkét felfogás szerint megfelelő pályázókról sem szavaz, szülessen új, pontosított pályázat. Az MSZP nem kívánt asszisztálni ehhez a „színházhoz”, ezért kivonult az ülésteremből. Megítélésük szerint ugyanis a 9 pályázó közül 6 megfelelt mindenféle kritériumnak, közülük lehetett volna választani. A társaság likviditási helyzetével foglalkozó napirend tárgyalásán azért nem vettek részt, mert az erről szóló előterjesztést nem véleményezte írásban a könyvvizsgáló, s ennek hiányában az érvényes szervezeti és működési szabályzat szerint nem hozható érvényes döntés.
A közgyűlés nyílt ülésen döntött arról, hogy megvalósíthatósági tanulmány készül a megyei kórház rekonstrukciójának III. üteméről, s kiválasztotta a legkedvezőbb ajánlatot adó társaságot.

vissza az elejére


Egymilliárdos beruházás Nagykanizsán

Egymilliárd forint költséggel raktár- és szállítóbázist épít a Merkantil Ingatlanlízing Rt. Nagykanizsán a meglévő ipari park és logisztikai központ első zöldmezős beruházásaként.

Ezt sajtótájékoztatón jelentették be, miután a Merkantil Ingatlanlízing Rt. és a GE Hungary Rt. fogyasztási termékek-fényforrások üzletágának képviselői aláírták az építésről szóló szándéknyilatkozatot.
Magyar László, a GE Hungary üzletági menedzsere elmondta: ingatlanlízing partnerünk 15 ezer négyzetméter alapterületű logisztikai bázist épít, amelyhez a város 30 ezer négyzetméteres telket biztosít az ipari parkban.
Várhatóan még az év végére elkészülő létesítményből zömmel a GE kanizsai fényforrás-gyárának termékeit szállítják majd egész Európába.
A logisztikai bázis működtetését egy erre szakosodott gazdasági társaság végzi majd 40 embert foglalkoztatva.
Litter Nándor, a megyei jogú város polgármestere közölte: jó esély van rá, hogy a megkapott laktanyaterületeket is magába foglaló 100 hektáros ipari park első zöldmezős beruházását újabbak követhetik.
Komoly tárgyalásokban vagyunk több, befektetni szándékozó céggel, akiknek pályázatairól március 25-én dönt a képviselő-testület – jelentette be Nagykanizsa polgármestere.

vissza az elejére


TELEHÁZAT IS AVATTAK

Gázlánggyújtás Surdon

Március idusának előestéje több szempontból is emlékezetes marad Surd lakosai számára. A településen – mely a római birodalomban kiemelt szerepet játszó főútvonal, a korabeli Borostyán út mellett fekszik – felgyulladt a gázláng, valamint felavatták a teleházat.

A teleház út az információs társadalomhoz.Az ünnepség a kultúrház előtt a helyi általános iskolások műsorával vette kezdetét, majd Cseresnyés Péter nagykanizsai országgyűlési képviselő emlékezett meg a reformkor és az 1848–49-es szabadságharc nagyjairól. (Történelmi érdekesség, hogy a szabadságharcot leverő Ferenc József osztrák császár és magyar király háziorvosa Kanász József surdi lakos volt.)
Kiss Bódog Zoltán, a megyei közgyűlés és a területfejlesztési tanács elnöke ünnepi köszöntőjében kifejtette, a gázberuházással egy kistelepülés jogos igénye valósult meg. A korszerű fűtőanyag használata tisztább, környezetbarát körülményeket teremt, általa javul az életminőség, nő a lakosság komfortérzete.
A gázlángot Kiss Bódog Zoltán gyújtotta meg, majd az ünneplők bevonultak a kultúrházba a teleházavatóra, ahol Göndör István, nagykanizsai országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. Hangsúlyozta: az informatika forradalmi változást hozott a mindennapokba. A jelen egyik feladata megadni a lehetőséget a kisfalvak számára az információszerzéshez, hogy az ne csak a városlakók privilégiuma legyen.
A 670 milliós beruházás teljesen lakossági összefogásból, Gyékényes önkormányzatának gesztorságával jött létre a 4 Zala megyei – Surd, Belezna, Pátró, Liszó –, valamint a 7 somogyi – Somogybükkös, Porogszentpál, Porog, Porogszentkirály, Őrtilos, Zákány és Gyékényes – településen – tájékoztatott Dezső János, a település polgármestere. A családonként 111 ezer forintba kerülő fejlesztésbe Surd lakosságának több mint 50 százaléka bekapcsolódott. Önkormányzati beruházásban valósult meg januárban az óvoda, a kultúrház egy része, az idősek napközi otthona, valamint a polgármesteri hivatal gázzal történő ellátása. A 4 milliós beruházást 1,9 millió forinttal támogatta a megyei területfejlesztési tanács. A polgármester hangsúlyozta, hogy a következő nagy fejlesztés a szennyvíz-hálózat kiépítése kell hogy legyen, melynek megvalósítására már ötödik alkalommal pályáznak.
A teleház már tavaly februártól várja és kiszolgálja a látogatóit. A település sportköre sikeres pályázatának köszönhetően 6 számítógép, fénymásoló és fax áll naponta a lakosság rendelkezésére. Az avatás apropóját az adta, hogy a teleház internetes-elérést kapott az Informatikai Minisztériumtól.

vissza az elejére


Zalai Napló

Zala Média online

Zala.hu