Svar till Åke Johansson

[Denna artikel finns även i pdf-format.]

Inledningen till Åke Johanssons (ÅJ) "Svar till Mats Molén" är i stort överensstämmande med mina egna åsikter. Ett par kritiska kommentarer är dock om de radiometriska dateringarna verkligen givit "absoluta åldrar" på tidsskalan, och att de flesta av "idéerna" jag har faktiskt finns i den fackvetenskapliga litteraturen.

Meteoritåldrar
ÅJ nämner inte att den metod som oftast brukar anses ge bäst ålder, där man inte behöver spekulera om olika ursprungshalter av bly och uran, faktiskt gav en framtidsålder på meteoriterna. Men, ÅJ väljer att nämna de "mindre säkra" blymodellåldrarna. (Det finns även fler problem med dateringarna...)

ÅJ nämner inte heller vilken konsekvens "komplikationerna med uran- och blyhalterna" ger, nämligen att man kanske egentligen inte alls borde kunna lita på dessa åldrar (och kanske måste förkasta mycket annat av radiometriska dateringar samtidigt). Finns det inga andra dateringar än de som har så grundläggande brister? Problemet verkar vara att det inte verkar finnas så många sådana dateringar.

Jorden och urbergets ålder
Det finns dateringar av jorden som givit åldrar på 34 miljarder år, och mängder av andra dateringar som givit miljardtals år högre ålder än den som presenteras av ÅJ. Se några exempel i Vårt ursprung? (VU) av undertecknad.

Genom att bygga på naturvetenskapliga undersökningar kritiserar jag de grundläggande metoderna för datering, ger många andra exempel på metoder som ger lägre åldrar, och gör sedan en tolkning av dessa data (se kapitel 3 och 5 i VU). Det bör räcka för att i grunden ifrågasätta den tro de flesta har i dag, och att man kan börja fundera i nya banor. Det är också syftet med min bok.

Fanerozoiska åldrar
ÅJ har tydligen inte läst vad jag skrivit om fanerozoiska åldrar, och att man inte behöver ta till teorier om ljushastigheten för detta. Det handlar om blandning av uppsmält urberg, dvs. en av de förklaringar som evolutionister själva tar till om de får värden som inte stämmer överens med den tidsskala man har (s. 114-115 i VU). Eftersom det är så många saker vi inte vet om jorden och dess historia, vill jag att argumenten skall vara självbärande i så stor utsträckning som möjligt. Om dateringarna är fel, då måste man ju göra nya tolkningar. Man kan inte bara hänvisa till vad som verkar troligt som ÅJ gör, därför att vi är vana att tro på ett visst sätt.

Plattektonik
ÅJ kan bemöta det jag skrivit om kontinentaldrift, utifrån matematiska beräkningar, om han vill. Det var just när jag gjorde dessa beräkningar, samt studerade vad geologer visste respektive trodde, som den nya teorin växte fram. Men, det behöver ju inte betyda att jag har rätt, men det är inte heller säkert att någon annan nu levande person har rätt. Framtiden får ge fler svar. ÅJ utgår dock från att de teorier som i dag ofta presenteras som fakta också är riktiga. ÅJ väljer alltså att hänvisa till auktoriteter – dvs. "den allmänna tron" – i stället för att försöka ge riktig kritik.

Noas ark
För den riktige skeptikern tog jag i extra mycket, för att se om exemplar av alla nu levande samt utdöda djur kunde ha rymts på en farkost med de mått som beskrivs i Bibeln. Av någon anledning väljer ÅJ (och andra) att trots det inte tro att det skulle kunna fungera. Dessutom missar ÅJ m.fl. skeptiker av någon underlig anledning att jag klart skrivit och visat att beräkningen är en överdrift och att det förmodligen var ca 10 gånger färre djur ombord på arken. ÅJ klagar i stället på att man över huvud taget nämner dessa frågor på ett par sidor. Detta är dock betydligt mycket mindre spekulationer och lättare att kontrollera än det som finns i de flesta evolutionsböcker. Skillnaden är bara den att jag är medveten om problemen, men många evolutionister verkar tro att deras tro är fakta. (Eller – de vill åtminstone att deras tro skall uppfattas som fakta.)

Mats Molén

Till Mats Molén-sidan.