Pocta všem, kteří vzdorovali
Výstava u příležitosti 50. výročí popravy Dr. Milady Horákové

|úvodní stránka výstavy| - |obsah katalogu výstavy|

PhDr. Zdeněk KALISTA

* 22. 7. 1900 Benátky nad Jizerou
+ 17. 6. 1982 Praha

Historik, literární kritik, básník, esejista a překladatel.
1919-1924 studium na Filozofické fakultě UK v Praze (obory historie, dějiny výtvarného umění, zeměpis). V letech 1924-1939 a 1945-1948 přednášel na FF UK. Po únoru 1948 byl z univerzity "vyakčněn". 16. 8. 1951 zatčen a 4. 7. 1952 odsouzen Státním soudem v Praze ve vykonstruovaném procesu k 15 letům odnětí svobody (Praha, Jihlava, Leopoldov). 3. 3. 1960 propuštěn na svobodu a poté penzionován. 1966 plně rehabilitován. V druhé polovině 60. let krátce působil jako pedagog na FF UK a také v zahraničí (Itálie, SRN). V 70. letech se v soukromí věnoval vědecké činnosti a některé jeho práce vyšly v samizdatu a v zahraničí. Autor rozsáhlých pamětí Po proudu života (dosud vyšly 2 svazky).

1952, 15.března, Praha
Úřední záznam Státní prokuratury v Praze o výpovědi obviněného Zdeňka Kalisty.
SÚA Praha, fond Státní prokuratura

1956, 6. ledna, Praha
Členové Československé akademie věd podorují žádost o milost pro Zdeňka Kalistu.
Archiv Kanceláře prezidenta republiky

1965, 22.ledna, Praha
V roce 1965 byl Z. Kalista pozván k přednáškám na neapolskou univerzitu, ale jeho pobyt v Itálii se jevil ministerstvu školství a kultury jako nežádoucí.
SÚA Praha, fond Ministerstvo školství a kultury

Copyright © Ministerstvo vnitra České republiky - Státní ústřední archiv v Praze
2000