Intention in Action™
"Loving kindness becomes skillful action through service to others"

 

   

Deep Field Relaxation (DFR) maakt het mogelijk om weer in contact te komen met je levensenergie en levensvreugde.  Het is gebaseerd op de simpele waarheid dat je lichaam zelf het beste weet wat je nodig hebt.  Als je (de) geest volledig tot rust komt, krijgen je (de) cellen de gelegenheid om diepgaand te veranderen waardoor je in een toestand van volledige harmonie kunt komen.
DFR werkt in het gebied van het niet-weten, waar geen garanties zijn.  Het gaat om een moment van rust en stilte zonder verstoord te worden door bekende oude patronen van angst en mentale controle.  Dat zijn middelen van het verstand om controle uit te oefenen over het leven.  We denken vaak dat we zelf het beste weten wat we nodig hebben om gezond en gelukkig te zijn.  Maar weten we dat werkelijk?  Ons lichaam, of beter onze energie, weet dit beter dan ons verstand. 
Door onze controle op te geven, worden we een observeerder van ons eigen leven.  En dan gaan de dingen vaak op een veel betere manier dan we zelf hadden kunnen bedenken.

Een sessie
Voorafgaand aan de sessie zal er weinig of geen aandacht worden besteed aan de specifieke klacht.  De reden hiervoor is dat we nooit precies weten waarom iemand bijvoorbeeld ziek is.  Sommigen zullen de ziekte genetisch proberen to verklaren, anderen zoeken een karmische verklaring, we weten het gewoonweg niet. In werklijkheid zijn onze problemen te complex om ze met het menselijk verstand op te kunnen lossen.  Aan de andere kant streeft iedere afzonderlijke molecuul en cel naar harmonie, dat will zeggen naar gezondheid.
Tijdens de sessie wordt er muziek gedraaid (Mind music) waar je aandacht vanzelf naartoe zal gaan. Je ademhaling zal langzamer worden, je lichaam wordt warmer en rustiger, evenals je geest. Dit is eigenlijk je meest natuurlijke toestand.  Het is echter vaak moelijk om zelf in die toestand te komen temidden van het drukke bestaan.  Je hebt dan iemand anders nodig om je hierbij te helpen.
Je energie, of chi, zal moeiteloos naar die plekken in je lichaam stromen, die het het meeste nodig hebben.  Dit zal sterk doorwerken op het patroon van je hersengolven.  Tijdens de sessie raak je namelijk gemakkelijk in een alfa-toestand.  Alfagolven treden op als iemand volledig ontspannen is en daardoor optimaal ontvankelijk voor signalen van binnenuit en informatie van buitenaf.
Ieder mens is uniek en daarom zullen de uitwerkingen van een sessie voor iedereen verschillend zijn.
Veranderingen kunnen duidelijk of juist zeer subtiel zijn en soms direct of soms pas na langere tijd optreden.

 
Not expecting, not rejecting,
Neither wishing nor hoping,
Not grasping for, nor pushing away,
Simply resting in a quiet, calm, centred place.

‘The Field of Existence has no boundaries. It spreads across the universe like a warm breath.  It permeates our thoughts, our bodies, our pains and our feelings of disconnectedness.  It breathes into our lives and yet it is impossible to describe the Field in such a way that we can ‘taste’ it, feel it or use it in any way.  Mystics have spoken of it and modern physics has attempted to clarify the practical laws of the universe. Instead of continually confronting the question, we have begun to see that the ancient truth of ‘allowing’ events to take place. In that mood of acceptance, it is possible to relax.  Each of us affects all others: if “I” bring myself to a state of deep relaxation, then “you” will be positively affected without further effort.’  Cliff Sanderson