Web Hosting by Brinkster

Den nya moralen och arbetarklassen

Alexandra Kollontay
1918

Källa: Den nya moralen - Alexandra Kollontay
Senast uppdaterad: 030302

Den nya moralen och arbetarklassen består av tre kapitel som Kollontay ursprungligen publicerade var för sig: "Den nya kvinnan" trycktes 1913 i "Sovremennyj Mir" (Den moderna världen) nr 9; "Kärleken och den nya moralen" trycktes 1911 i "Novaja Zjizn" (Det nya livet) under titeln "Om ett gammalt tema";
"Könsförhållandena och klasskampen" hette ursprungligen "Könsmoralen och den sociala kampen" och trycktes första gången i "Novaja Zjizn" nr 9. 1918 utkom de tre kapitlen samlade under titeln Novaja moral i rabotjij klass.

Kärleken och den nya moralen
Könsförhållandena och klasskampen
Den nya kvinnan