< FRED.dk Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed Søg - Oversigt >
Samarbejds- komiteen

Aktuelt


Arbejdet


Kontakt os 
  Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed
 
 
 
Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed
  
 
   Tryk her
   for at se
   en liste
   med alle
   artikler i
   temaet.
 
 

Tryk her for at se en liste med Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerheds artikler her.

Samarbejdskomiteen
for Fred og Sikkerhed

Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed-due Verden er ikke blevet fredeligere, rigdommene er stadig ulige fordelt, sult og miljøkatastrofer er dagligdag for millioner af mennesker. På denne dystre baggrund er der stadig brug for en aktiv fredsbevægelse. Vi har alle et ansvar.
Vil du være med?
 
I årenes løb har Samarbejdskomiteen været eksponent for det brede folkelige fredsarbejde.
Samarbejdskomiteens medlemmer er organisationer og enkeltpersoner fra et bredt politisk spektrum. Tilfælles har vi den opfattelse, at der ikke findes noget alternativ til politisk dialog og militær afspænding. Menneskeheden har valget mellem fredelig sameksistens eller tilintetgørelse.
 
Samarbejdskomiteens arbejdsform er præget af bredde, åbenhed og vilje til fælles handling. Grundlaget er årsmødet beslutninger. Årsmødet vælger en styrelse, kasserer og revisorer. Styrelsen nedsætter arbejdsgrupper til løsning af de vedtagne opgaver.
 
Samarbejdskomiteen arbejder bl.a. med aktiviteter som:
Udgivelse af information og debatskabende materiale, udtalelser og henvendelser til regering, folketing og presse. Afholder konferencer om fredspolitiske alternativer i samarbejde med andre fredsorganisationer, og er medarrangører af fredsdemonstrationer.
Samarbejdskomiteen udgiver et nyhedsbrev for at sikre en større kontakt, både med medlemmer og de mange der er interesserede i spørgsmål der omhandler fred og nedrustning. Hent uddrag af medlemsbladet pakket i ZIP-format.

Fredsbevægelsens nødvendighed
Dansk udenrigs og sikkerhedspolitik har radikalt ændret karakter i de senere år. Det defensive forsvar er afløst af det offensive "out of area", hvilket har betydet oprettelse af Den Danske Internationale Brigade. Fredsbevarende styrker er blevet til fredsskabende, hvilket indebærer en stillingtagen til årsag og løsning af den pågældende konflikt. FN-opgaver er af stormagterne presset over i NATO-regi, og det må frygtes, at WEU (Vestunionen) på længere sigt vil påtage sig lignende opgaver. EUs Atomvåben vil da være en del af magtmidlerne.
 
En aktiv fredsbevægelse er en forudsætning for at galskaben stoppes.

Vi henviser til FNs charter fra 1945, der omhandler oprettelse af international fred og sikkerhed og til samarbejde ved skabelsen af sådanne politiske, økonomiske og sociale forhold, at dette mål kan realiseres.
Vi appelerer til, at charteret indgår i skolernes undervisningsplan og målsætning.

Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed
c/o Finn Ekman
Lyngbyvej 141, 1tv.
DK-2100 København Ø
Tlf/Fax: +45 4373 1262
E-mail: SamFred@FRED.dk.


©pdateret august 2000 - WebMaster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand