home
over ons
diensten
vacatures
vragen?
contact

Over ons

Hoe is UenZo Thuiszorg ontstaan?

Uit onderzoek blijkt dat veel hulpbehoevenden op zoek naar de juiste
zorg en ondersteuning, voortdurend tegen allerlei problemen oplopen.
Het belangrijkste, was dat geen van de reguliere thuiszorginstellingen
voldoende met culturele en religieuze verschillen rekening wilden of
konden houden.
UenZo Thuiszorg is ontstaan om te voorzien in de zorg, welke rekening
houdt met culturele achtergronden en individuele wensen van hulpbehoevenden.

- Omhoog -

Waarom richt UenZo Thuiszorg zich op deze doelgroep?

De hulpbehoevenden met een islamitische achtergrond zijn de voornaamste doelgroep van UenZo Thuiszorg, daar deze groep in Nederland niet of nauwelijks de weg naar professionele zorg weet te vinden.
Als de zorgbehoevende deze hulp al vindt, ondervindt men vaak grote cultuurverschillen, gebrek aan communicatie en kan er niet ingespeeld worden op de individuele wensen van de hulpbehoevenden. Een van de redenen is vaak dat de hulpverleners meestal niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de cultuurverschillen.

- Omhoog -

UenZo Thuiszorg biedt in deze situatie wel een uitgebalanceerd aanbod aan Islamitische hulpbehoevenden. Dit aanbod is ontstaan vanuit diepgaande kennis van de Islamitische doelgroep en wordt verleend vanuit verregaande betrokkenheid bij de cliënt. Met een thuiszorgaanbod dat wel rekening houdt met communicatie, cultuur en religie neemt de tevredenheid van klanten drastisch toe, zo blijkt uit reacties onder ons snelgroeiend klantenbestand.

- Omhoog -

Wat kan UenZo Thuiszorg betekenen voor deze doelgroep?

Voor UenZo Thuiszorg is de hoogste prioriteit om de hulpbehoevende optimale zorg te verlenen. Optimale zorg betekent in onze optiek zorg die aansluit bij de individuele situatie van de cliënt en rekening houdend met zijn wensen en voorkeuren.

Als extra service biedt UenZo bovendien praktische hulp bij het aanvragen en geleverd krijgen van diverse diensten via onder andere de Wet voorziening Gehandicapten of via de ziektekostenverzekeraar. (voorbeelden zijn: huisaanpassingen, hulpmiddelen zoals een rolstoel, ziekenhuisbed en krukken, e.d.). Met deze service wordt de cliënt geholpen zijn weg te vinden in het woud van regeltjes, procedures en instellingen.

Ook kan UenZo Thuiszorg hulpbehoevenden ondersteunen in hun dagelijkse bezigheden, activiteiten en dergelijke. Er worden onder andere individuele dagbestedingsprogramma’s gemaakt voor de cliënten.
Er wordt ook aandacht besteed aan de behoefte van de mensen om bijvoorbeeld contact te hebben met de moskee of buurtvereniging.
Waar de cliënten in ieder geval gebruik van kunnen maken bij UenZo Thuiszorg, is geestelijke steun al dan niet aan huis. Kortom, de persoonlijke achtergrond en situatie spelen een grote rol bij het bepalen van een zorgpakket.
Ten slotte anticipeert UenZo Thuiszorg op de grote vraag naar halal-voedsel onder onze doelgroep. Dit is eten dat volgens de islamitische regels is bereid en waarmee een echte meerwaarde wordt geboden aan het aanbod naar de doelgroep.

- Omhoog -

Kan iedere hulpbehoevende zorg krijgen van UenZo Thuiszorg?

UenZo Thuiszorg is gespecialiseerd in zorgverlening aan de islamitische doelgroep. Echter hulpbehoevenden uit andere culturen willen we ook graag helpen. En met dezelfde nadruk op respect, goede communicatie en culturele achtergrond. Daarbij is het wel een voorwaarde dat de zorgbehoevende de culturele achtergrond van de zorgverlener respecteert. Deze culturele achtergrond van onze zorgverleners en onze organisatie staan vermeld in de UenZo Thuiszorg huisregels.

- Omhoog -

Wat is het doel van UenZo Thuiszorg?

Het doel van UenZo Thuiszorg is om een grote groep (islamitische) burgers in Nederland op de hoogte te brengen en houden van hun rechten en plichten wat betreft zorg en thuiszorg. Dit door hulpbehoevende mensen met een zorgvraag, die te weinig op de hoogte zijn van de wet en regelgeving omtrent de zorg in Nederland, niet te laten verdrinken in die ingewikkelde wetgeving en regelingen. Echter UenZo Thuiszorg helpt de hulpbehoevende de juiste procedures te doorlopen en zo datgene te krijgen waar iedere Nederlander recht op heeft. Zo willen wij voorkomen dat er een nog grotere achterstand ontstaat bij de hulpbehoevende (Islamitische) doelgroep.

- Omhoog -

Wat kan UenZo Thuiszorg nog meer leveren behalve thuiszorg?

Naast de bovengenoemde diensten kunnen we voor onze cliënten ook bemiddelen/verwijzen in een aantal voor de doelgroep belangrijke aanvullende zaken. Denk daarbij aan budgetbeheer en - advies voor het persoonsgebonden budget, vakanties en Islamitische rituelen en geestelijke begeleiding tijdens overlijden of geboorten.

- Omhoog -

Copyright 2004 Alle rechten voorbehouden - Website by U-nite