בוא לעזור לנו יוצרים קשר פורום English  
 
הנחיות למתפקד באמצעות אתר האינטרנט
 
האם על המפד"ל לפרוש מהממשלה בעקבות תכנית ההתנתקות ?
לפרוש מיידית [1253]
 [tally] 73%
להמתין להתפתחויות עד אישורה הסופי של התכנית [223]
 [tally] 13%
עדיפה השארות בממשלה בכל מקרה [233]
 [tally] 14%
הצביעו: 1709

 

שלום רב,

לביצוע ההתפקדות:

  1. הורד את טופס "הנחיות למתפקד".
  2. מלא את כל הפרטים בשלמותם.
  3. דמי תשלום למפקד הינם 30 ש"ח . ניתן לשלם בשיק לפקודת המפד"ל.
  4. הכנס את הטפסים המלאים ואת דמי התשלום למעטפה ושלח לכתובת: אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ-לידי ענבל גביש
    תל אביב 69710, רמת החייל, רח' הברזל 34, ת"ד 58176 ת"א 61580
  5. קבלה תשלח לביתך עם קבלת המעטפה
  6. לבירורים ניתן לפנות ל-ציפי בטלפון 03-6913640