Web Hosting by Brinkster

Kinas stora språng framåt

Mao Tse-tung
December 1964

Källa: Mao Tse-tung, texter i urval, PAN-serien
Senast uppdaterad: 030609

Inledande kommentar:
Denna text är i själva verket ett avsnitt ur Chou Enlais rapport den 21 december 1964 om regeringens arbete. (Se Peking Review, No l (1965), s. 11). Till skillnad från vissa andra avsnitt i samma tal brukar det med tillskrivas Mao. Å andra sidan måste de rödgardistiska redaktörerna till Tui P'eng ha haft en orsak att tillskriva Ordföranden avsnittet, och till stilen och innehållet är det dessutom väldigt mycket Maos stil. Dessutom förklarade Mao vid en central arbetskonferens den 20 december 1964: "I premiärministerns rapport vågade ni inte ens ta med orden 'nå ifatt'. Jag har lagt till orden 'nå ifatt och passera'. Jag har (också) lagt till ett avsnitt, 'Sun Yat-sen sade redan 1905 att (Kina kunde) passera (västerlandet),'" (Wan-sui (1969), s. 578). Även om orden inte är desamma som Chou använde nästa dag, så tog således Mao ansvar för referensen till Sun Yat-sens profetia.
- Gabryjel Blom

Vi kan inte följa samma gamla tekniska utvecklingsmönster som alla andra länder i världen, och ständigt krypa ett steg efter dem. Vi måste krossa konventionerna, göra vårt yttersta för att införa den avancerade tekniken och inom en inte alltför lång historisk period bygga upp vårt land till en mäktig, modern, socialistisk stat. När vi talar om ett Stort Språng Framåt menar vi just detta. Är detta verkligen omöjligt? Är vi skrytsamma eller gapar vi över för mycket? Definitivt inte. Det är genomförbart. Vi behöver bara kasta en blick på vår historia för att inse detta. Har vi inte i grunden störtat en skenbart mäktig imperialism, samt feodalismen och kapitalismen inom vårt eget land? Har vi inte från en fattig och blank start genom femton års mödosamt arbete nått en märkbar utvecklingsnivå i alla aspekter av den socialistiska revolutionen och det socialistiska uppbygget? Har vi inte också fått en atombomb att explodera? Har vi inte kastat av oss benämningen "Östasiens sjuke man", som västerlänningar brukade kalla oss förr? Varför skulle inte det österländska proletariatet kunna uppnå det som den västerländska bourgeoisin kunnat uppnå? Den store kinesiske revolutionären, vår föregångare herr Sun Yat-sen, sade i början av detta århundrade att i Kina skulle det komma ett Stort Språng Framåt. Denna förutsägelse kommer säkert att förverkligas inom ett par decennier. Detta är en oundviklig rörelse som inte kan stoppas av någon reaktionär kraft.