Edellinen sivuEdellinen sivuEdellinen sivuEdellinen sivu

 

Komentaja vaihtui

Suomen laajimman joukko-osaston komentaja on vaihtunut. Turun Rannikkorykmentissä yli neljä vuotta palvellut eversti Juhani Haapala luovutti rykmentin komentajan tehtävät everstiluutnantti Pertti Malmbergille. Vaihtoparaati pidettiin Gyltössä perjantaina 29. maaliskuuta 1996.

Haapalan komentajakaudella monet asiat muuttuivat. Puolustusvoimat siirtyivät uuteen johtamis- ja hallintojärjestelmään, tulosjohtaminen otettiin käyttöön ja tietotekniikka kehittyi nopeasti. Lopulta puolustushallinnon rationalisointi- ja kehittämisohjelman julkaisemisen jälkeen selvisi, että Kuuskajaskarin linnake haluttiin muuttaa vartiolinnakkeeksi.

Muutoksista ja takaiskuistakin huolimatta Haapalan peruslinja oli selkeä; rykmentin tulee kannanotoissaan olla johdonmukainen ja luja. Kehityksen kulkuun on voitava vaikuttaa; omia asioita ei saa jättää pelkästään muiden suunniteltavaksi. Haapala totesikin asiasta osuvasti: "Näinä aikoina ottajia on paljon, kehittäjiä vähän."

Haapalan aikana rykmentissä käynnistettiin monia projekteja. Monet pitkään vireillä olleet hankkeet etenivät; saariston sähköverkon ja tutkavalvontajärjestelmän kehittäminen edistyi. Parhaimmat tulokset syntyivät kuitenkin henkisellä puolella. Haapala piti tärkeänä koulutuksen tehokkuuden lisäämistä ja koulutusilmapiirin hyvää tasoa.

Turkulaiseksi vaikea päästä

Tehtävien vaihto isossa rykmentissä on aina vaativa urakka. Jo pelkästään perehdyttämiseen kuuluvien asioiden määrä on uskomaton. Lisäksi etäisyydet ovat pitkiä ja kevättalven kelirikko uhkasi välillä sotkea aikataulut. Linnakkeet kuitenkin kierrettiin ja kunnanjohtajat tavattiin.

Everstiluutnantti Pertti Malmberg kertoi vaihdon yhteydessä ottavansa mielellään Turun Rannikkorykmentin vastaan. Uusi komentaja ilmoitti asettuvansa asumaan Turkuun, jota pidetään erityisen myönteisenä asiana.

Turussa asuvat kuuntelivatkin tyytyväisinä, kun Malmberg kertoi myyvänsä kaiken omistamansa Helsingistä - selvä merkki ihmisestä, joka on säilyttänyt kehityskelpoisuutensa helsinkiläisyydestään huolimatta. Malmberg kertoi myös aikovansa "tulla turkulaiseksi", joka on kuitenkin huomattavan vaikeaa ellei jopa mahdotonta ulkopaikkakuntalaiselle.

Tosi turkulaiseksihan pääsee normaalisti vasta synnyttyään "tullien" sisäpuolella ja suvun asuttua Turussa vähintään kahden sukupolven ajan. Lupaavimmat tulokkaat saatetaan kylläkin hyväksyä turkulaisiksi kahdenkymmenen vuoden pikakurssilla. Alku on ollut Malmbergillä lupaava ja aina on muistettava, että poikkeus vahvistaa säännön...

Rykmentti selviytyy

Elokuun alussa everstiksi ylennettävällä Pertti Malmbergilla on edessään vaativa tehtävä ja suuret haasteet. Turun Rannikkorykmentti on luotsattava uuteen kokoonpanoon ensi vuodenvaihteeseen mennessä.

Henkilöstöpolitiikka tulee varmasti olemaan täynnä vaikeuksia. Kuuskajaskarin lopettamisen jälkeen suuri osa työpaikoista on ulkosaaristossa. Kaikkia tyydyttävien ratkaisuiden saavuttaminen ei varmasti olekaan mahdollista, mutta oikeudenmukaisuuden säilyttämisellä voidaan varmasti voittaa paljon.

Saaristossa palveleminen ei kaikissa elämänvaiheissa ole perheellisille helppoa, varsinkin kun naistyöpaikkojen määrä saaristossa on vähäinen vuosia jatkuneen siviilihenkilöstön supistamisen vuoksi. Taloudellinen kehys ei lupaa tulevaisuudessakaan hyvää.

Turun Rannikkorykmentti kuitenkin selviytyy. Sen vahvuuksia ovat motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö, hyvät yhteistoimintasuhteet sekä kotiseudun vankkumaton tuki. Uudella komentajalla on siis kaikki edellytykset selviytyä tehtävästään hyvin.

Turun Rannikkorykmentin koko henkilöstön puolesta toivotan Juhani Haapalalle mitä parhainta menestystä Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtajana. Rykmentin eri tilaisuuksissa usein nähdylle Liisa-vaimolle myös onnea ja menestystä. Olette yhdessä antaneet meille paljon.

Komentajan virkaan astuneelle Pertti Malmbergille parhaat onnittelut upean tehtävän ja myös tulevan ylennyksen vuoksi. Onnittelut myös Leila-vaimolle. Olkaa sydämellisesti tervetulleita!

Erkki Marttila

Edelliselle sivulle 

Merivoimat tiedottaa

Tule upseeriksi Merivoimiin

 

 

Edellinen sivuEdellinen sivuEdellinen sivuEdellinen sivu 1998-2004 © RtUY ry. Kaikki oikeudet pidätetään, päätoimittajan s-posti: kai.masalin@plusterveys.fi Sivun alkuunSivun alkuunSivun alkuunSivun alkuun