Karel Čapek

NAŬ FABELOJ

kaj ankoraŭ unu pezaldone

de Josef Čapek

El la ĉeĥa

Josef Vondroušek

 

ENHAVO

 

GRANDA KATFABELO

Kiel reĝo katon aĉetis

Ĉio, kion kato kapablas

Kiel detektivoj ĉasis magiiston

Kiel la glora Sidney Hall kaptis la magiiston

Kiel la magiisto en karcero sidis

Fino de la fabelo

FABELO HUNDA

FABELO BIRDA

LA UNUA RABISTA FABELO (Josef Čapek)

Pri la dika praavo kaj ŝtelistoj

FABELO NIKSA

LA DUA RABISTA FABELO

FABELO VAGABONDA

GRANDA POLICA FABELO

FABELO POŜTISTA

GRANDA DOKTORA FABELO

Pri la solimana princidino

Kazo kun blekulo

Kazo kun nikso el Havlovice

Kazo kun najadoj

Klarigoj