Karel Čapek

MILITO KONTRAŬ SALAMANDROJ

El la ĉeĥa esperantigis

Josef Vondroušek

La libro, aperinta en la jaro 1936, surprizas pro sia artisma formo kaj profeta tono. Postmilitaj koloniaj bataloj, la mondo de koncentrejoj, atombombo kaj eble ankaŭ treege impeta modernigo de la ĉina popolo (mi persone opinias ĝin eĉ ne iom maltrankviliga), ĉio estas ĉi tie priskribita ok, naŭ eĉ dudek jarojn anticipe. Apokalipsa karaktero de la lasta parto ankaŭ anoncas militajn destrukciojn. Čapek antaŭvidis proksimecon de milito kaj mortis ĉe ĝia sojlo, per kio li senigis la naziojn, post kiam ili enmarŝis Pragon, pri ĝojo pro lia aresto.

Robert Merle (1967): Animalo dotita de racio

(Un animal doué de raison)


La libro en la rar-kompresio

Enhavo

Libro unua: ANDRIAS SCHEUCHZERI
1. Strangemo de kapitano van Toĥ
2. Sinjoro Golombek kaj sinjoro Valenta
3. G.H. Bondy kaj lia samlandano
4. Komerca entrepreno de kapitano van Toĥ
5. Kapitano J. van Toĥ kaj liaj dresitaj sauroj
6. Jakto en laguno
7. Daŭrigo de la jakto en la laguno
8. Andrias Scheuchzeri
9. Anrews Scheuchzer
10. Kermeso en Nové Strašecí
11. Pri homlacertoj
12. Salamandra Sindikato
Suplemento: Pri la seksa vivo de la salamandroj

Libro dua: SUR ŜTUPOJ DE CIVILIZACIO
1. Sinjoro Povondra legas ĵurnalojn
2. Sur stupoj de civilizacio (Historio de la Salamandroj)
3. Sinjoro Povondra denove legas ĵurnalojn

Libro tria: MILITO KONTRAŬ SALAMANDROJ
1. Masakro sur Kokosa Insularo
2. Konflikto en Normandio
3. Incidento en la Manika Markolo
4. Der Nordmolch
5. Wolf Meynert skribas sian verkon
6. X avertas
7. Tertremo en Luiziano
8. Chief Salamander prezentas postulojn
9. Konferenco en Vaduco
10. Sinjoro Povondra ĉion surprenas
11. La aŭtoro parolas kun si mem
Klarigoj