Vedlåren

Picture

Under årens lopp har det framkommit nya uppgifter om upptäckten av bonaderna. Spisen i sakristian skulle repareras i samband med en kyrkorenovering omkring 1909. Muraren Jonas Lövberg bad kyrkvaktmästarens fjortonårige son Jonas Holm att göra rent i vedlåren vid spisen. I lådan hade samlats en massa boss och annat avfall. När Jonas rensat bort allt skräpet upptäcktes ett tygbylte som i stort sett hängde ihop men några bitar var lösa. Murarens sexåriga dotter, som var med i kyrkan, bad sin far om att få en bit, eftersom hon tyckte den var så vacker. Flickan fick en bit och resten bars ut till härbret. Några småbitar kan dock ha hamnat vid sidan om och hamnat under predikstolstrappan i sakristian.