HISTÒRIA DELS COMTATS CATALANS (713-1213)

PER TORNAR A PAÏSOS CATALANS

MENÚ

1.INTRODUCCIÓ

2.ÀRABS I FRANCS 713-827

3.ELS COMTATS SUD-PIRINENCS DINS DE L’IMPERI CAROLINGI 827-878

4.LA INDEPENDÈNCIA DELS COMTATS CATALANS

5. LA SOCIETAT PRE-FEUDAL SEGLES VIII AL X

6.EL CREIXEMENT ECONÒMIC I EL CANVI SOCIAL DURANT LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE X I PRIMERA DE L'XI  950-1050

7.LA REVOLUCIÓ FEUDAL 1020-1060

8.EL PRINCIPAT FEUDAL BARCELONÍ 1060-1097

9.LA VERTEBRACIÓ POLÍTICA DE CATALUNYA DURANT EL SEGLE XII

10.LA SOCIETAT CATALANA DURANT EL SEGLE XII

11.BIBLIOGRAFÍA

 

1