ALBANIAN MUSIC
(traditional, folk, urban, art and history)

Eno Koço

Leeds-Tiranë


Contents
  Preface
  Introduction
 

The Transmission of Urban Songs

  Performance and Performers
 

Music in Albanian history and the figure of Scanderbeg

  The Korçare Distinctive Song (Kënga Karakteristike Korçare)
  Shostakovich and Kadare
  Karakteristikat e përgjithshme të modeve të përdorura në Këngët Qytetare Shqiptare dhe Këngët Lirike Qytetare Shqiptare
  Lufta dhe Muzika
  Çesk Zadeja, kompozitori mendimtar
  Disa fjalë për Neço Mukon e këngën e tij, mikun e tij stoik Janko Palin dhe nënën time, Teftën
  Audio
  Historical Photos and Concert leaflets
     


Contact information
  106 Church Avenue,
Leeds LS6 4JT,
England
University of Leeds,
School of Music,
Leeds LS2 9JT,
England
  tel+fax: +44 (0)113 2780512 tel: +44 (0)113 343 2583
fax: +44 (0)113 343 2586
  enokoco1@hotmail.com e.koco@leeds.ac.uk
     

Last updated on 3rd May 2005