Bismillah arahman irrahiem

Welkom op deze site!!
Leer een deel van de ECHTE Mohamed Azahaf kennen!! en laat Mohamed jullie kennen!
Op deze site vindt je alles over Mo en natuurlijk alles wat met hem en de maatschappij van vandaag te maken heeft!!

Enjoy! en veel leesplezier!! en vergeet niet je teken achter te laten van je bezoek!


Een vredige groet,
De Webmaster*Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt, met betrekking tot de informatie op deze site en Allah weet het beste!*

18 mei 2005
Gefeliciteerd!!!!

Vandaag is Mohamed Azahaf 22 jaar geworden!!!
Hartelijk gefeliciteerd namens mij...en een hoop anderen!!
Moge allah swt je nog vele gezonde en gelukkige jaren geven!!

Fijne dag!!!

Liefs,

Drissia Laoukili ( webmaster)

De Webmaster :: 11:01 :: Er is 1 reactie :: Reageer
03 mei 2005
De laatste woorden van Mohammed (vzmh)

De laatste woorden van Mohammed (vzmh)"Wees genadig met degenen die op aarde zijn zodat Degene die in de hemelen is genadig met je zal zijn."

"Doe afstand van wereldlijke plezier en Allah zal van je houden."

"Laat geen interesse merken op bezittingen van mensen en mensen zullen van je houden."

"Voel je beschaamd en bescheiden tegenover Allah." Bescherm het hoofd en alles wat erin komt (gedachten en ideeën)." Bescherm de maag en alles wat erin komt (hoeveelheid en halal of haram)."

"Zoek hulp in alles wat je doet door voorzichtig en discreet te zijn."

"Iedereen die zegeningen heeft gekregen zal benijd worden."

"De ergste dief tussen de mensen is degene die steelt van zijn gebed door zijn roekoe en soedjoed (knieling en neerwerping) niet goed uit te voeren."

"Bemiddel tussen mensen (met een goed woordje) en je zult beloond worden."

"De meest dankbare mensen aan Allah zijn degenen die het meest dankbaar zijn aan andere mensen."


"Het slechte dat met schoonheid komt is het gevoel van superioriteit."

"Het slechte dat met gulheid komt is verkwisting."

"Het slechte dat met nobele afkomst komt is hoogmoed."

"Het slechte dat met kennis komt is vergeetachtigheid."

"Geef aan degene die jou heeft ontkend."

"Houd contacten met degene die jou heeft verlaten."

"Vergeef degene die jou onrecht heeft aangedaan."

"Moge Allah genade hebben met degene die iets goeds zei en daarvoor beloond werd of die zweeg en veilig bleef."

"Drank is de sleutel tot al het kwade."

"Degene die het meest durft Fatwa te geven is degene die de hel het meest verdient."

"Houd van de armen en meng je met ze."

"Het is beter je te vergissen in vergeving dan in afstraffing."

"Oordeel niet tussen mensen als je boos bent."

"Voordat je andermans fouten gaat tellen, tel dan je eigen fouten."

"Als je een zonde begaat, zeg dan Astaghfiroellah (ik vraag Allah om vergeving)."
"Als je gezegend wordt zeg dan, "Alhamdulillah" (Dank zij Allah)."

"Als je getroffen wordt door een ramp zeg dan "Inna Lillahi wa inna Ilayhi radji'oen"(waarlijk wij behoren aan Allah en waarlijk keren wij terug naar Hem)"

"Zoek rizq (provisie, voorziening) door weldadigheid."


"Geef voedsel en anderen en spreek goed."

"Maak smeekbeden wanneer iqaamah (gebedsroep) is gedaan en wanneer het regent."

"De mensen met de langste nekken(teken van trots) op de dag des oordeels zullen de gebedsomroepers zijn."

"Aanbidt Allah net of je Hem ziet."

"De meeste hopeloze mensen zijn degenen die geen doe'a (smeekbeden) kunnen maken."
"De meest ellendige mensen zijn degenen die vrekkig zijn met hun salaams (weinig groeten)."

"Betaal de gehuurde werker zijn geld voordat zijn zweet droogt."

"Neem de nodige voorzorgsmaatregelen en zet je vertrouwen op Allah."

"Maak het beste van je leven voor je dood gaat."

"Maak het beste van je gezondheid voor je ziek wordt."

"Maakt het beste van je vrije tijd voor je het druk krijgt."

"Maak het beste van je welvaart voor je arm wordt."

"Maak het beste van je jeugd voor je oud wordt."

"Het best van Dhikr (gedenken van Allah) is La Illah Illa Allah."

"Het beste van de sadaqah(weldadigheid) is wat geven is door iemand die weinig heeft."

"De hogere hand (de ene die geeft) is beter dan de lagere hand(de ene die neemt)."

"De beste van de moehadjirien (verlaters) is degene die alles verlaat wat Allah verboden heeft."

"De beste Jihaad is de Jihaad van iemand tegen zichzelf omwille van Allah."

"Lees de koran gedurende de hele maand ramadan."


"Lees de koran omdat de koran op de dag des oordeels zal bemiddelen voor de zijn lezers."

"Bid voor Allah om jou veilig en gezond te houden."

"De meeste zonden begaan door de zonen van Adam zijn de zonden van de tong."

"Herhaal vaak 'Laa Hawla wa la qoewwata illa billah( er bestaat geen kracht of macht buiten die van Allah), omdat het tot de schatten van het paradijs behoort."

"Denk altijd aan de vernietiger van vreugde(fysieke vreugde): de dood."

"Sla je ogen neer en bewaar je kuisheid."

"Er is niets goed aan iemand die niet vriendelijk is of sympathiek."

"Verlaat je moeder niet, opdat het paradijs onder haar voeten ligt."

"De islam schrijft alle zondes voorheen weg."

"Elke innovatie is een afdwaling en elke afdwaling behoort tot de Hel."

"Voed de armen en veeg over het hoofd van een weeskind(laat medeleven zien)."

"Degene die de weg wijst naar een goede daad is net als degene die de goede daad doet."

"Geef aandacht aan Allah en Hij zal jou Zijn aandacht schenken."

"Als je nooit schaamte voelt, doe dan maar wat je wil."

"Zorg dat jouw broodwinning halaal is en je zult van de genen zijn waar Allah de smeekbeden van aanvaardt"

"Vrees Allah (wees Godsvruchtig) waar je ook bent."

"Laat een goede daad je slechte daad opvolgen om het slechte te verwijderen"

"Meng je tussen de mensen die goed gedrag vertonen."

"Blijf weg van verboden dingen en je zult de beste dienaar zijn"

"Wees tevreden met wat Allah jou gegeven heeft en je zult de rijkste mens zijn."

"Gun anderen wat je jezelf gunt."

"Lach niet te veel, opdat veel gelach hartdodend is."

"Slechte daden zijn verveelvoudiging van duisternis op de dag des oordeels"

"Vrees Allah en behandel je kinderen gelijkwaardig."


"Vrees de hel, zelfs met het uitgeven van een halve dadel(voor liefdadigheid) "

"Vrees de smeekbeden van de onderdrukten."

"Het geen wat het zwaarst weegt op je weegschaal is goed gedrag."

"Goede overwegingen komen van Allah en haastige spoed van Shaitaan."

"Hoe minder je kapitaal is hoe minder je erover berecht zult worden."

"Word niet snel boos en het paradijs zal tot jou behoren."

"De meest geliefde daad bij Allah is de daad die voortduurt al is het een kleine daad."

"De meest geliefde plaatsen bij Allah zijn de moskeeën."

"De meest gehate plaatsen bij Allah zijn de marktplaatsen."

"Het meest geliefde voedsel bij Allah is het voedsel dat aangeraakt is door vele handen(verdeeld over veel mensen)"

"Het meest geliefde zeggen bij Allah is wanneer iemand zegt: Soebahan Allah wa bi hamdih(Alle glorie en lof aan Allah)"
"De meest geliefde van de mensen bij Allah is de meest hulpzame" "De meest geliefde daad bij Allah is een moslim gelukkig maken."

"Hij die zijn woede kan onderdrukken, Allah zal zijn zonden wegschrijven."

"Een slechte houding(gedrag) doet een goede daad bederven net als azijn honing doet bederven."


"Mensen van wie Allah het meest houdt zijn mensen met goed gedrag."

"Wees op je hoede van deze wereld, omdat het zoet en verlijdend is."

"Beheers je tong"

"Trim je baard en laat je baard staan." (voor de mannen)

"Geef de dingen terug die je toevertrouwd zijn aan degene die ze jou toevertrouwde."

"Verraad degene die jou verraden heeft niet."

"Bid tot Allah en wees verzekerd van Zijn antwoord."

"Vrolijk de mensen op en ontmoedig ze niet."

"Maak dingen makkelijk voor mensen niet moeilijk."

"Eet met je rechterhand en eet van wat voor jou ligt."

"Als Allah jou welvaart geeft laat dan Allah zegeningen op je zichtbaar zijn(merkbaar)."

"Als iemand die voornaam en gezag onder zijn mensen geniet bij jou komt, eer hem dan."

"Als iemand waarvan bekend is dat zijn karakter en religie goed zijn naar je toe komt (om je dochters hand te vragen), trouw hem (je dochter). "

"Als je geen goed gevoel hebt over een zaak, laat het dan voor wat het is."

De Webmaster :: 13:52 :: Er zijn 6 reacties :: Reageer
02 mei 2005
Een avond uit 1001 nachtIk sta rustig tegen de wand en blaas voorzichtig in mijn glaasje met Na’h-Na’h thee.
( Marokkaanse mint thee.) Vrijwel onzichtbaar word ik weggedrukt tegen de wand en terwijl de menigte rumoerig verder geniet en ik hen rustig observeer, zie ik hoe de avond zich snel maar onbewust ontpopt tot een van de mooiste avonden die er bestaat : een avond uit het sprookje van duizend en een nacht.

Langzaam laait het vuurtje op in Hartje Amsterdam.
Als de muziek wordt opgezet, beginnen de laatste paar gasten binnen te druppelen op de mooie rode loper, met er langs lantarens gehuld in het goud, die er voor hen speciaal is neergelegd. Dat noem ik nou eens een warm onthaal!
De zaal is gehuld in het goud en elke ziel straalt als een fonkelende ster in de nacht.
Er wordt luid geklapt, gepraat, gelachen en gedanst… heel even keer ik terug in mijn eigen wereld en waan ik me in het sprookje van duizend en een nacht… ik hoor de Arabische muziek, zie de mensen lopen in traditioneel Marokkaanse gewaden en de bedienden eveneens… ik kijk naar de lampen, de sadariath’s ( Marokkaanse banken) en terwijl een jongen mij vraagt of ik nog een glaasje thee wil en ik langzaam nee knik en hem vriendelijk bedank, voel ik me heel even een klein prinsesje.

De Arabische sfeer blijft even in mijn gedachten hangen en het enige wat ik nog miste waren de arabieren met kamelen…wacht, ik corrigeer mezelf… want de zaal zat al vol met arabieren.. ik miste alleen de kamelen nog.

Na een tijdje word ik weer naar de realiteit gebracht de stem van Aboutaleb.
Hij doet het welkoms woord en opent het Feestje in Argan. Langzaam beginnen mijn hersenen te werken en zich te realiseren wat het doel eigenlijk is van Argan, deze avond en van de mensen die deze avond georganiseerd hadden. Het doel : Nog verder komen dan zij al waren! Met een verbeterd Jongercentrum, konden en kunnen zij beter hen werk doen, beter dan dat zij al deden en inderdaad dat moet groots gevierd worden… en hoe kan dat nou anders.. dan als een mooie avond als een van de avonden uit duizend en een nacht.

De jongerenwerkers hebben hard gestreden voor het bestaan van Argan en hun doel ook tot een zekere hoogte bereikt en men wil nog verder en nog meer bereiken, met het vernieuwde centra gaat dat ook zeker lukken! Gezien de mooie avond weet ik ook dat het zeker zal lukken, dat het de jongerenwerkers zal lukken! Zij hebben niet alleen hard gewerkt voor deze avond.. maar ook voor deze jongeren en dat zullen zij blijven doen! Gezien hun kracht en doorzettingsvermogen is er geen twijfel mogelijk, zolang dit team ( de jongerenwerkers ) zal blijven bestaan zal Argan zeker niet verloren gaan!


Ik keek naar ze en langzaam verscheen er een glimlach op mijn gezicht.
Ik keek hen aan en zag hoe opgelucht en voldaan ze waren….het was ze gelukt.. glimlachend en vermoeid vielen zij elkaar in hun armen en slaakte een kreet van blijdschap… ik keek toe en begon te lachen toen ik ze op elkaar zag klimmen voor de groepsfoto van het jaar… het geluk straalde van hen af en de foto…. Die moet ik nog zien… maar ik weet zeker dat het de sterren van de nacht af fonkelt! Het begon als een sprookje en als het ooit eens eindigt… zal het zeker een lang en gelukkig leven hebben gehad!

ze hadden de vruchten ervan geplukt….hun harde werken was zeker beloond… en of het zijn positieve vruchten af werpt… ??
No Doubt about that!

De Webmaster :: 21:37 :: Er zijn 5 reacties :: Reageer
24 februari 2005
Question....

Ik liep naar de kantine en wat water te drinken, toen ik daar een collega van mij trof.
''Hai'' zei ik en hij groette me terug en vroeg mij hoe het met mij ging. Ik beantwoorde zijn vraag en vroeg hem het zelfde. We raakte aan de praat en na ongeveer een half uur vroeg hij mij of ik gelovige was. Ik antwoordde met een lach : Ja, hij vroeg me gelijk of ik moslim was en ik antwoorde bevestigend... daarop zei hij gelijk... ''Ik ook.... nou ja sinds gister dan'' Ik keek hem even verbaasd aan en toen ging hij verder met zijn verhaal : '' Ik mis iets in mijn leven, ik ben opgegroeid als katholiek, maar ik had er niets mee... gister ging ik weer eens naar de kerk en ik merkte dat ik veel steun had, in alleen al het geloof in een GOD.'' ik keek hem nog steeds even verbaasd aan... ik volgde hem niet helemaal omdat ik dacht dat hij ook moslim was... althans dat dacht ik te begrijpen uit zijn antwoord... hij vervolgde zijn verhaal : '' maar ik weet niet welk geloof de juiste is... ik weet niet waar ik in moet geloven... wat de islam zegt dat geloof ik ook wel.. '' Hij keek me aan... ik wist even niet wat ik moest zeggen en het enige wat ik wilde was hem helpen... maar hoe??? ik antwoordde : '' luister ik wil je best helpen... spit elk geloof helemaal door... en heb geduld en kijk dan wat het beste bij je past. ( ik was er van overtuigd dat hij wel wat zou vinden in de Islam!) ik wil je er best in steunen, ik zal je proberen te helpen..maar begrijp dat ik je niet zal aansporen tot een bepaald atheistisch geloof... Hij keek me aan... en zei : '' bedankt... bedankt dat je me niet gelijk aanspoort tot 1 bepaald geloof, maar dat je me de kans geeft om zelf uit te zoeken welk het beste is... maar ik zou heel graag willen dat je me helpt...'' Ik dacht na... en zei : '' God leid alleen wie hij wilt leiden. Ik zal je helpen... je weet me te vinden! ik keek snel naar de klok en realiseerde me dat ik al veelste lang weg was!! ik zei hem gedag en liep weg.....Nou ben ik een week of 2 later.. en nu vraag ik hem af, hoe kan ik hem kennis laten maken met de islam, zonder hem te pushen... zodat alles uit vrije wil wordt gedaan en zonder dat hij denkt dat ik hem iets opdring?? ik zat te denken aan hem zoveel mogelijk goede verhalen te laten lezen... maar ik weet het eerlijk gezegd ook niet.

daarom is mijn vraag aan ieder die dit leest, me advies te willen en kunnen geven.
je kunt het mailen via de mailform en anders kun je het als reactie hieronder neer zetten!!
Ik hoor graag van jullie and I NEED YOUR HELP BROTHERS AND SISTERS!! MIsschien krijgen we er dan een Broeder bij INSHALLAH!!

In elk geval bedankt!!!
Thalla Fi Rasek,

De Webmaster.

De Webmaster :: 12:00 :: Er zijn 2 reacties :: Reageer
Statische wonderen van de Koran

Laten we eens even kijken naar een aantal statistische wonderen in de Koran, welk slechts een fractie is van wat het Heilige Boek de mensheid geeft. Dr. Tariq Al-Suwaidan, een bekende geleerde van de Ikhwan Al-Muslimoon, heeft deze studie uitgevoerd en kwam tot de volgende resultaten:


--------------------------------------------------------------------------------
Arabisch (Betekenis) Aantal keren vermeld in Koran

Ad-Dunya (Deze wereld) 115
Al-Akheerah (Hiernamaals) 115

Al-Malaa'ikah (Engelen) 88
Al-Shayaateen (Satan) 88

Al-Hayah (Leven) 145
Al-Maout (Dood) 145

Al-Rajul (Man) 24
Al-Mar-ah (Vrouw) 24

Al-Shahr (Maand) 12
Al-Yaum (Dag) 365

Al-Bahr (Zee) 32
Al-Bar (Land) 13


--------------------------------------------------------------------------------

Als we het aantal keren dat de woorden "land"en "zee" voorkomen bij elkaar tellen krijgen we een totaal van 45. En nu voeren we een betrekkelijk eenvoudige berekening uit:

32/45 X 100% = 71.11111111%

en

13/45 X 100% = 28.88888888%

En boven zien we wat we nu kennen als het percentage van water dat de wereldbodem bedekt (71.111..%) en het percentage land (28.888...%). Deze feiten illustreren weer een ander wonder van de Koran.

De wonderen van de koran zullen nooit eindigen. Het zal nooit gebeuren dat de mens de COMPLETE kennis uit de koran zal begrijpen en distilleren (vanwege de veelheid ervan). Men kan nooit genoeg waardering geven aan het woord van de Schepper. Het is een schat die leiding geeft aan degenen die het succes van dit leven en het hiernamaals wensen.


De Webmaster :: 11:48 :: Er zijn 11 reacties :: Reageer
08 januari 2005
Mamma Moaz

18 meis is de dag,
dat baby Moaz het levenslicht zag.

Kijk nou hoe lief Moaz die glimlacht
en kijk toch die handjes, zo klein en zo zacht.

Die roze bolle wangetjes en dat kleine krullend haar,
die oortjes, oogjes, voetjes van ieder een paar.

Een ding is zeker mama is zo blij.
Een geschenk uit de hemel zegt mama
en hij is helemaal van mij...


De Webmaster :: 22:28 :: Er zijn 4 reacties :: Reageer
31 december 2004
Gelukkig nieuwjaar!!!!

31 -12 -2004

Hier zijn we dan, al weer aangekomen aan het eind van 2004.
Het blijkt maar weer hoe sterk we zijn geworden, want ondanks al die elende zitten we nog heelhuids hier.


De wereld is in rep en roer geweest afgelopen jaar....maar zoals ik altijd zeg, heb niet te lang spijt van al je zonde en blijf niet in het verleden hangen, leer ervan.... bekijk het positief.... want als je er iets van hebt geleerd is t alleen maar beter geweest.... beter voor het heden!!!

Goed, tijd vliegt!!!


Jaaaaaa het is zover!! de laatste dag van 2004 is van start gegaan! het is vrijdagmiddag 31 december.

Voor veel mensen is het nu de tijd om eens stil te staan bij het verleden en te gaan denken wat ze willen doen in de toekomst.... ik vind dat een hele grote fout, want je zou eigenlijk van dag tot dag moeten leven, want wie heeft je morgen belooft??? Niemand ...dus eigenlijk zou iedereen zich even moeten terug blikken op het verleden, er van leren, hopen dat het dat het goed is gekomen in de toekomst, na dat je van je fouten hebt geleerd en je hebt gericht op het heden.


Okaaj mensen, sla me nu niet neer, omdat ik weer es te schrijf/poeetische of so ben ahhahaha!


maar ik heb een paar dingen zeker geleerd dit jaar!
en ik ga ze ook zeker vanaf heden gebruiken en inshallah zal mijn toekomst veel beter worden, en het zelfde geldt voor jullie lieve mensen:

als ik een oprechte tip mag geven, vanuit dat kleine hartje van mij : kijk naar wat je geleerd hebt, gebruik dat en geniet een keer van het leven met de dingen die je hebt.

owwww jaaa!! en als je die voornemens hebt , zorg ervoor dat je die niet uit vanavond, of vanmiddag, want als je voornemens hebt en je spreekt ze uit, zul je zien ( jarenlang ervaring, ik ben XPERT nu!! hahahaha) dat ze toch niet gaan gebeuren of plaats gaan vinden, dus wees slim, heb je een voornemen , houdt het dan voor jezelf, en ik gegarandeer je, dat het dan zeker goed zal komen, want wat in je hart zit! blijft daar!!

OKAAJ NU GENOEG GEL*LT

BACK TOO OUR WISHES FOR U!!


WIj wens jullie een heeeeeeeeeeeel gelukkig nieuw jaar!!! een geweldig spetterend jaar! vol geluk, liefde en kracht!! en moge jullie allemaal een stukje groeien en nog beter zijn dan jullie al zijn! en moge Allah (SWT) jullie de kracht geven om door ellende die misschien komen gaat , heen slaan!

GELUKKIG NIEUWJAAR MENSEN EN LAAT 2005 KNALLEN!!!!!!!!
MAAK ER WAT VAN!!!!Bedankt voor het bezoeken en de vele reactie op moaz.nl!!! al bestaan we niet heel lang... toch hebben we veel bezoekers gehad!!! blijf zo doorgaan mensen ook in het nieuwe jaar!!

Hopelijk groeien we steeds meer... en wordt deze site met behulp van jullie nog beter!!

nogmaals:

GELUKKIG NIEUWJAAR MENSEN EN LAAT 2005 KNALLEN!!!!!!!!
MAAK ER WAT VAN!!!!


Liefs,

Mohamed Azahaf & Drissia Laoukili ( webmaster)

De Webmaster :: 13:46 :: Er zijn 3 reacties :: Reageer
25 december 2004
Panellid van het eerste uur Ali El Yahiaoui stopt.


Wie kent hem niet, Ali El Yahiaoui, panellid van het programma SHOOT, waar Moaz ook een panellid van is, een slimme jongen met stevig onderbouwde argumenten.

Ali El Yahiaoui, panellid vanaf de eerste dag heeft besloten te stoppen met zijn inzet voor het programma SHOOT. Dit omdat hij zijn studie en andere activiteiten niet meer kan combineren met zijn tv-optredens. Ali geeft wel aan erg genoten te hebben van zijn periode bij RTV Noord-Holland. "Ik heb altijd erg veel plezier gehad in het actief meedoen aan SHOOT. Ook heb ik erg veel van het debatteren geleerd. Al met al heb ik er erg veel aan gehad."

Ali begon om precies te zijn op 7 april 2004 bij RTV N-H. Daarin stonden twee stellingen centraal, waarvan een stelling over Jong Rechts. Hierin was Jong Rechts voorzitter Koen Berghuis te gast. Rafael, Mirjam en Guido gingen toen (nog met slechts vier panelplaatsen) de discussie met elkaar en Koen aan. Het werd een verhit debat. Het was voor iedereen nog even wennen maar uiteindelijk raakte de groep toch op elkaar gesteld. Er volgden nog vele andere discussies in Razende Bol, Het Jongerendebat (voorloper SHOOT) waarbij vele onderwerpen de revue passeerden. Ali vindt het goed om op dit moment uit SHOOT te stappen.


Moaz en ik zullen hem zeker missen en vele andere met ons ook!!

Wij allen ( in elk geval moaz en ik) wensen hem veel succes met zijn verdere activiteiten en zijn toekomst.


Ali zet hem op! je kan het!


De Webmaster :: 14:19 :: Er zijn 6 reacties :: Reageer
03 december 2004
Een brief van een broerder.. door Moaz zelf

In de naam van allah de barmhartige en de genadevolle
sallam oealaikoem lieve zuster en broeders

Ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat. En dat jullie je best doen de laatste tien dagen om allah te aanbidden en dit ook werkelijk met heel jullie hart doen. geliefde zusters en broeders weten jullie dan niet dat allah heel barmhartig is en vol genade zit. Maar waarlijk bij allah jullie moeten ook weten dat hij niet straft zonder reden. Onze geliefde profeet mohamed vzmh vertelde ooit in een hadith dat er ooit een zijn zal komen waarin de mensheid vol onwetenheid zitten en eigen regels gaan maken, lieve broeders en zuster in die tijd leven we nu. Hoe vaak heb je meisjes horen zeggen dat ze moslimas zijn maar geen hoofddoek dragen hoe vaak hoor ik meisjes dit zeggen. Hoe vaak hoor je jongens praten over islam terwijl hen leven alleen bestaat uit meisjes achterna gaan en een jointje roken. Hoe vaak hoor je mensen dingen zeggen die niet eens in de koran zijn. Waar gaan we heen, het doet me zo veel pijn als ik jongens achter meisje aan zie gaan net hyena's achter een stuk vlees maar die dames van tegenwoordig de vlees lekkerder maken door kruiden ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. Hoe vaak hoor je mensen zeggen dat ze in de maand ramadan bidden en daarna niets meer doen aan de sallat waarlijk woullah in de naam van allah dit zijn onrechtplegers, vele van jullie zullen zeggen dat ik aan het oordelen ben nee waarlijk dat doe ik niet ik vertel alleen de waarheid en niets meer of minder. We hebben regels gekregen van allah die in koran staan, volg je die van ben je moslim volg je die niet of een beetje zoals de meeste doen dan ben je geen moslim. En nee niets ja de tijd, het is moeilijk om een hooffdoek te dragen of het is niet mogelijk om de soennah van mohamed vzmh te volgen. Waarlijk nee het is niet moeilijk allah heeft het zo makelijk voor ons gemaakt dat wij het juist moeilijk voor ons zelf maken. Hoe kan je als jongens of meisje die alleen bid in de maand ramadan of geen hooffdoek draagt zeggen dat je een moslim bent hoe kunnen deze mensen praten over de islam als ze de regels van allah niet volgen. Waarlijk bij allah de barmhartige op een vrijdag gebed in de tijd van onze geliefde profeet klom hij op zijn preekstoel en de metgezellen hoorden hem driemaal amien amien amien zeggen waar door zei hem vroegen jeah mohamed we hoorden jou driemaal amien zeggen, en mohamed vzmh antw gebriel maakte drie doeaas waarvan een luide als volgt: Moge allah de mensen die hem verloochen door alleen in de maand ramadan te bidden en daarna niet meer, de hemel nooit laten zien. Mohamed antw hierop amien. de volgde luide: moge allah de mensen waarvan hun ouders geen goede zegeningen over hen hebben gedaan de hemel nooit laten zien amien zei onze lieve mohamed vzmh. allah oekbar sommige van jullie zullen zich afvragen ja maar in de koran staat dat mohamed vzmh voor ons gaat bemiddeling bij allah waar mohamed vzmh bemiddelt alleen voor de echte moslims en niet voor onrechtpleger en mensen die allah verloochen. Waarlijk bij allah, bij de tijd voorzeker de mens is temidden van verlies, behalve degene die geloven in allah en goede daden doen en elkaar tot waarheid en geduld aansporen. Lieve zuster en broeders gelukkig blijft de waarheid altijd palrecht overeind staan. Waarlijk bij allah de mensen die zeggen dat onze ouders vol onwetenheid zitten en niets weten van de nederlandse samenleving, waarlijk zei zijn het die vol onwetenheid zitten, weten zij dan niet dat onze ouders moskeen hebben gebouwd waarin wij en onze kinderen en kleinkinderen inschallah kunnen bidden, weten zij niet dat zij de islam in dit land hebben binnengesmokeld. Mensen denk na voor je iets zegt. We moeten onze ouders heel erg dankbaar zijn. Allah oekbar la ilaha ila allah broeders en zusters zien jullie niet dat allah onz keer op keer kansen geeft om hem te aanbidden. Aboe hoeraira moge allah genadig met hem zijn overleverde dat mohamed een keer zij dat toen allah het bevel gaf tot de schepping, deed Hij een plechtig belofte door in zijn boek dat bij hem was te schrijven, mij genade zal over mijn wraak zegevieren. broeders en zuster zet wel in je hoofd dat dit geldt voor moslims. Broeders en zuster of jullie het geloven of niet ik krijg tranen van me eigen woorden. Broeders en zuster zoek vergeffenis bij allah en voorwaar bekeer je tot hem want hij is genadig en liefdevol. Mensen bekeer je en dien allah voor het te laat is, hebben jullie niet gezien wat er met de volk van loet is gebeurt en met de volk van ibrahim en nouch. Zijn dit geen tekenen voor ons. Heeft allah niet als bewijs heldere en duidelijk tekenen op aarde gelaten om de mensen te waarschuwen en ons te laten zien dat allah niet alleen straft op de dag des oordeels maar ook op de aarde mensen dien allah hij is het en hij verdient het om aangebeden te worden. En niemand word vernietig dan de overtredende volk. Zien jullie niet wat er gebeurt met amerika aarbevingen, orkanen, vulkaanuitbarstingen. Jullie gaan me toch niet zeggen zoals zij dat ook doen dat dit natuurrampen zijn nou dan is dat wel heel toevallig dat die natuurrampen alleen maar in amerika zijn of in australie. Mense denk na en je zult je antwoorden krijgen op je vragen. Mensen allah gaat over op bestraffing nadat hij de mensen heel vaak de kans heeft gegeven. Hij bestraf pas als mensen een gevaar worden voor het geloof. Waarlijk bij allah mensen willen niet luisteren. En de bosbranden van en in amerika zijn zeker ook natuurrampen. Mensen dit is de straf van allah voor wat zij allemaal doen met onze broeders en zusters in irak, palestina en afghanistan. Mensen ik gun amerika alleen de straf van allah, want dat is wat ze verdienen. Zij denken dat ze de machtige zijn en de heerser van de wereld zijn , maar waarlijk er is een heerser en een machtige en dat is allah soebhana watala. Mensen dien allah en je zult niet gestraft worden, bid met je hart en je zult slagen, verricht goede dade. In de koran staat dat mohamed vzmh voor ons gaat bemiddelen op de dag des oordeels. Zoals je weet zijn er veel profeten geweest die tijden hun leven vele doeaad hebben gedaan, mohamed heeft een doeaa over gehouden en heeft gezet die gebruik ik op de dag des oordeels om te vragen om allah mijn oemmah te vergeven. Allah oekbar la ilaha ila allah. Mensen weten jullie wel dat mohamed vzmh voor ons gaat bemiddelen. Gabriel (aw) kwam een keer in een droom van mohamed vzmh en nam hem mee naar de hemel waar hij vele mensen zag en alle profeten. Langs een heel klein groep gekomen zei mohamed wie is deze groep gabriel antw dit is de oemmah van loet aangekomen bij een ietsje grotere groep zei gabriel dit is de oemmah van ibrahim bij een ietsje grotere groep zij gabriel dit is de oemmah van jezus en bij de een na grootste groep zij gabriel dit is de oemmah van mozes, aangekomen bij de grote groep die ontelbaar bleek te zijn vroeg mohamed vzmh van wie is deze oemmah gabriel zei ja mohamed jeah rasoelloeallah dit is jou oemmah waarvoor jij gaat bemiddelen. Mensen waarlijk bij allah weten jullie dat wij bijna 50 jaar op de dag des oordeels zullen onzen hersens gekookt worden door de zon waardoor een aantal goede moslims naar mozes en jezus en ibrahim en adam gaan om voor bemiddeling te vragen bij allah waarna zij zeggen dat ze een fout hebben gemaakt door te moorden, te liegen, of iets anders te doen waarna zij zeggen nafsie nafsie en zeggen gaat naar jullie profeet mohamed hij gaat voor jullie bemiddelen, na de bemiddeling zullen vele moslims moge allah ons ook een van hen maken, uit de handen van mohamed vzmh water drinken uit dorstheid een dag waarin wij zullen zwemmen in onze eigen zweet. Allah oekbaar la ilaha ila allah. Wat hou ik van die man, miskien wat heeft deze man allemaal meegemaakt, bestonden zijn maaltijden niet uit water en dadels terwijl het voor hem heel makelijk was om doeaa te doen en bakken rijkdom te verkrijgen, nee waarlijk bij allah hij heeft doeaa overgelaten voor de dag des oordeel. Mensen broeders en zuster willen jullie allah teleurstellen, willen jullie een metgezel zijn van iblies de verworpene, willen jullie mohamed vzmh teleurstellen gaat dan door met wat jullie verkeerd doen. Mohamed roesoeloe allah salla allah alaihi wassalam.
Moge allah mij vergeven als ik iemand hem gekwetst met deze waarheid.
Moge allah de jongeren leiden naar de ware weg van allah
Moge allah ons ook tot de mensen maken die behoren tot de oemmah van mohamed vzmh
Moge allah de vijand van de islam vernietigen zoals hij al vele jaren heeft gedaan.
Moge allah onze zonden vergeven. En onze gebeden aanhoren en accepteren
AMIEN


Mohamed Azahaf

De Webmaster :: 23:10 :: Er zijn 8 reacties :: Reageer
02 december 2004
Hoezo Jihad???

30 November Jl.

anderhalf uur lang.... '' hoezo Jihad?? ''

''Shoot, daar staat mijn trein al'', hollend over het perron, spring ik in de trein die op het punt te vertrekken staat. Ik zoek een leeg zitplaatsje op en ga rustig zitten. terwijl het landschap ( niet varrierend) langsflits, richt ik mijn blik op de ''Spits''... met een vlugge blik lees ik de koppen door en laat mijn blik vallen op de kop :'' Hoezo Jihad?? ''

In het bericht staat dat er diezelfde avond een gelijknamig programma op tv komt.... en dat het met marokkanen en over marokkaanse islamieten gaat. twijfelend kijk ik even uit het raam... ik wilde dit bericht op moaz.web-log.nl plaatsen, maar daar had ik die krant voor nodig.... hmm... ik besloot die krant mee te nemen en later op mijn stage, alles over te typen, het in mijn woorden drukken en het erop te plaatsen.

Pech! het regende pijpen stelen toen ik aankwam op apeldoorn Centraal.... en mijn krant werd helemaal nat!!! niet leesbaar meer dus.
Ik besloot om toch maar naar het programma te gaan kijken, omdat ik toch eigenlijk wel die log wilde plaatsen.


20.00 uur die avond.


''heej met Mij'' Hoi hoe is het? hoor ik aan de andere kant van de lijn.
Ja hamdoelilah en met jou??? jaaaa hamdoelilah!.........

15 min later....

Heej luister er komt om 8.30 een debat : hoezo jihad?? op de vara! ik was daarbij, hoor ik Moaz aan de andere kant van de lijn tegen mij zeggen.... '' klopt ik zag het al in de krant, ik wilde al gaan kijken, maar jij zit er ook??? VET!! ahahahaha.... Ik ga kijken! ik bel je starx wel weer okaaj! is goed.... bye! bye!

Goed, ik heb dat programma dus net gezien....
wat een beroerde vertoning.... het programma was leuk begrijp me niet verkeerd, maar de mensen die erin zaten.... jeejtje het niveau was weer sterk gedaalt!

er waren zat mensen met heel veel goede woorden , maar degene die alleen het woord kregen, kraamde meeren deels onzin uit.... ongelooflijk zeg....

zoals iemand ooit eens tegen mij zei : er werd gepraat, maar niets gezegd!


nou dat was wel degelijk waar....

en moaz.... die ook op de voorgrond hoorde te zijn, is twee keer in beeld geweest, helemaal achteraan,.... bij de aftiteling....

en geloof me of niet,.... maar dat was niet de bedoeling.....maarjah daar kwam die arme moaz ook pas later achter.... en geloof me daar was ie niet blij mee...... hij had meer te doen... en nu zat is daar maar.....

ach...ik denk wel dat ondanx dat hij wel een fijne avond heeft gehad.... ik vond het ondanx dat er veel werd gepraat en vrijwel niets werd gezegd.... toch wel een boeiende uitzending!!!

NAJIB AMAHALI was ook geweldig!!!!

hahahaaa....

De Webmaster :: 22:07 :: geen reacties :: Reageer