Trans ĉielarko


Ie - trans ĉielarko
super ni,
ŝvebas land' onidira
laŭ iu poezi'.


Ie - trans ĉielarko
kisas sun',
revoj iam riskitaj
iĝas por ni plenum'.


Al stelo iam preĝos mi
kaj noktaj nuboj tage tuj
   disiĝos,
ĉagrenoj suĉbombonos for,
jen super firstoj mia sor',
   nu tion vi vidos.


Ie - trans ĉielarko
cerule'
flugas arkon ĉielen,
ve, kial mi, mi ne?


      Teksto de HARBURGO E. Y.
      Muziko de ARLENO Haraldo
      Tradukita de PEJNO Simono


Noto: ceruleo = "Guiraca caerulea" = "bluebird"