La kanto pri Turo Babilona

Kiam Turo Babilona
Turokape tremis,
Fipravema ĉef' masona,
Fuĝe senkulpemis,
Enpoŝe jam la fuŝa plano,
Drinkis li je propra sano,
Ĝis atingis la nivel' 
Fundon brilan de botel'.


Bonhumore hejme sida,
Diris la fakul',
Misnombrita, misbazita,
Jen la miskalkul',
Murojn ni ne fundamentis,
Homoj lingve ekdisgentis,
Jen, jen, pinton tuŝis lun',
Fulmo ĝin fajrigis nun.


Fiaskante en estonto,
Kulpon vian donu -
Al ĉiel' kaj pro la honto
Ne vin mem admonu.
Kiam turo via falos,
Ĉies stulto kunegalos,
Mongajninte en proces',
Lertu sola pri la spez'.

       de Aĥimo fon-ARNIMO
       tradukita de PEJNO Simono