INNEHÅLL 
 
till startsidan - Myndigheten för skolutveckling / Startsida / IT i skolan

Nyheter

Publikationer

Pressrum

Forskning

Mångfald

Kvalitetsarbete

Utvecklingsteman

IT i skolan


Kompetensutveckling

Konferenser &
seminarier


Vuxnas lärande

Mål-och styrdokument

Om Myndigheten

Om Webbplatsen

Kontakta oss

In English


Lyssna på webbplatsen

IT i skolan

Myndigheten för skolutveckling har ett övergripande uppdrag att utveckla användningen av IT i skolan

Barn arbetar vid datorn Som en del i detta uppdrag driver myndigheten Skoldatanätet, en internetguide för pedagoger. Nationellt resurscentrum för multimedialäromedel, som driver webbplatsen Multimediabyrån, är en annan del.

I uppdraget ingår också att ta till vara, utveckla och sprida de erfarenheter som finns från Delegationen för IT i skolan (ITiS) samt Kommittén för det europeiska skoldatanätet.

Vidare ska myndigheten stödja de nätverk som byggts upp under ITiS samt stimulera projekt för aktiv svensk medverkan i det europeiska skoldatanätet. Dessutom ska Myndigheten för skolutveckling, i samråd med andra berörda myndigheter, utveckla en infrastruktur för digital information inom utbildningsområdet.

Strategi för IT i skolan (Pdf-fil 164 kB)
Vilka uppdrag och mål har vi med vårt arbete med IT i skolan? Hur kan målen nås? Läs vår strategi för arbete med IT i skolan.

 


  AKTUELLT

Resultat från enkätundersökningen kring attityder till IT i skolan
Var femte elev söker information med hjälp av lärare ofta eller mycket ofta men två av tre gymnasieelever har fått lära sig vara kritisk till information på webbsidor av sina lärare. Bland de yngsta eleverna är det vanligare att denna information kommer från hemmet.

Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (Prop. 2004/05:175)


Gemensam standard för utbildningsinformation (Pdf-fil 47 kB)

Ett antal myndigheter och organisationer har tagit fram en gemensam informationstandard för utbildningsinformation - EMIL 1.0. Den ska ligga till grund för effektivare utbyte av information om utbildningar och utbildningstillfällen.


Senast uppdaterad: 2005-12-05
Innehållsansvar: christina.szekely@skolutveckling.se
Webbansvar: webbredaktionen@skolutveckling.se
Myndigheten för skolutveckling
Karlbergsvägen 77-81
113 35 Stockholm
Telefon: 08 - 52 77 80 00
Fax: 08 - 52 77 80 01