De nieuwe spelling

Opwaardering van de vroegere voorkeurspelling

Tussenletters -e(n)- en -s- in samenstellingen

Liggend streepje (-) en deelteken (¨)

Accenttekens en klemtoonteken

Vervoeging van Engelse werkwoorden