Het kabinet heeft op voorstel van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie ingestemd met een nationale ceremoniedag bij de verkrijging van het Nederlanderschap.

De ceremonie geldt voor alle nieuwe Nederlanders als afronding van de procedures. De ceremonies worden gehouden in de gemeente waar de betreffende persoon woont. 
 
Welkom
Een ceremonie bevestigt dat de nieuwe staatsburger alle rechten en plichten op zich neemt die aan het Nederlanderschap zijn verbonden. Ook drukt de speciale dag uit dat hij of zij bij Nederland is gaan horen. De ceremonie moet de nieuwe Nederlander op een positieve manier welkom heten. Gemeenten worden waarschijnlijk vanaf 1 januari 2006 verplicht de ceremonies te organiseren. De ceremonie is aan te vullen met een receptie, culturele manifestaties of het zingen van het volkslied.

Momenteel kent de gemeente Rotterdam feestelijke bijeenkomsten voor allochtonen die hun inburgeringsprogramma succesvol hebben afgerond. De naturalisatiedag is dan ook geen nieuw idee. Een aantal andere landen kent een dergelijke dag al. Zo heeft AustraliŽ bijvoorbeeld een 'National Australia Day', terwijl Canada jaarlijks een soortgelijk evenement organiseert. 

Bron:
Nieuwsbericht Regering.nl