Cirkev

Rok 1781 znamenal koniec viak ako 50 ročného náboženského útlaku, keď tunajší evanielici nemali možnosť odbavovať svoje náboženské obrady vo vlastnom chráme.
Dňa 29. októbra 1781 vydal cisár Jozef II. tzv. tolerančný patrent, ktorým povoľoval v Uhorsku náboženskú slobodu aj pre nekatolícke obyvateľstvo. V roku 1783 prišla do Krajného sltoličná komisia, aby vymerala pozemok pre stvbu kostola.
10. až 18. októbra 1784 sa uskutočnila posviacka nového kostola. Prvým kňazom obnovenej cirkvy sa stal Matej Mialovič.