IDO – mednarodni jezik

Ido je v osnovi poenostavljen jezik ustvarjen na začetku 20.stoletja z nemenom reševanja problema mednarodnega sporazumevanja. Pod pojmom problem mednarodnega komuniciranja imamo v mislih naslednje: Če se želim pogovarjati s Francozom, se moram naučiti francoščine, če se želim pogovajati z Nemcem, se moram enako naučiti njegov jezik in tako naprej, do te mere, da če se želim pogovarjati in razumeti z vsemi državljani Evropske unije, moram poznati najmanj 20 različnih jezikov!

Ena od rešitev bi lahko bila, da se vsi priučimo isti jezik, ki bi bil poleg materinega jezika le še eden dodaten jezik in s pomočjo katerega bi se lahko sporazumevali med seboj. Zaradi različnih razlogov se je izbiralo med možnostjo, da bi ta pomožen jezik bil angleški jezik, vendar,- koliko nas je študiralo angleščino vrsto let in še vedno nismo sposobni razumeti filma v originalni verziji ali prebrati angleškega časopisa. Dobro razumeti angleško zahteva veliko časa in določenih sposobnosti. Ali ne bi bilo zaradi tega bolje imeti nek drug pomožni jezik? Ali ne bi bilo morda bolje, da bi se pomožni jezik dalo bistveno lažje naučiti kot naprimer angleški jezik ali kateri drug jezik? No, tak jezik že obstaja in se imenuje Ido in je jezik, ki izvira iz Esperanta (prav tako umeten poenostavljen jezik). Ido je razvijala skupina znanstvenikov in jezikoslovcev v toku več let in rezultat tega projekta je najbolj praktičen jezik, kar so jih doslej ustvarili.

Brez pretiravanj je Ido jezik, ki se ga je lahko naučiti hitro, hitreje kot katerikoli drug nacionalni jezik. V komaj enem mesecu se naučimo jezika do te mere, da z lahkoto razumemo večino besedil, napisanih v Idu. Poizkusi, nauči se Ida in spoznaj številne ljudi, ki so se že udeležili tega projekta!.


IRAR A LA CHEFA MENUO / IR AL MENÚ PRINCIPAL

Sepesma numero di Adavane!!
Lasta numero di Astronomiala Kayereto!!


Contadorvisitas ya ha recibido esta página 1