Geef Ons Wapens

Op de videobeelden zie je ze als roofdieren langs de muur van het Centraal Station staan, nauwlettend spiedend om in de passerende kudde pendelaars een gemakkelijke prooi te vinden die ze vervolgens kunnen afmaken. Joe Van Holsbeeck werd het slachtoffer, maar het had evengoed (vul hier uw eigen naam in) kunnen zijn, of (de naam van uw kinderen).

Wie het ongeluk heeft om eruit te worden gepikt, maakt geen kans. De roofdieren hebben tanden en klauwen. De roofdieren hebben messen. Van kleinsaf hebben ze tijdens het jaarlijkse offerfeest geleerd hoe ze warmbloedige kuddedieren moeten kelen. Wij worden misselijk wanneer we bloed zien, maar zij niet. Zij zijn getraind, zij zijn gewapend. Wij mogen niet eens een pepperspray op zak hebben. Zij hebben knip- en slagersmessen en ze weten hoe ze die moeten gebruiken.

Verrijking

Wij zijn de kuddedieren, zij zijn de roofdieren. De kuddedieren hebben de roofdieren zelf in hun biotoop toegelaten. Onze politieke, geestelijke en intellectuele “herders” hebben ons wijsgemaakt dat dit een “verrijking” voor onze samenleving ging worden. Door roofdieren bij de kuddedieren te zetten zouden onze herders immers op aarde het hemelse Utopia kunnen verwezenlijken, de multiculturele welvaartsstaat waarin, naar het Bijbelse woord, de leeuw zich vreedzaam naast het lam zou vleien.

Daarom hebben wij de adders aan onze borst gekoesterd, erop vertrouwend dat als we hen liefdevol zouden zogen, zij ons niet zouden bijten, dankbaar voor de melk die wij gratis zouden schenken. Maar zij interpreteerden onze goedheid als zwakheid. De schurken, die in onze samenleving alles gekregen hebben – gratis onderwijs, kinderbijslag, sociale zekerheid – vermoorden thans onze kinderen voor een MP3-speler. Volgens kardinaal Danneels is dit onze schuld, omdat wij “onverschillig” zijn, omdat in “onze” Westerse, materialistische samenleving een MP3-speler meer waard is dan een mensenleven.

Lijdzaam

Toen Joe Van Holsbeeck vermoord werd – en nogmaals: we zijn allemaal Joe’s, want het had elk van ons kunnen overkomen – is niemand van de duizenden pendelaars, de kuddedieren die dagelijks door het Centraal Station stromen, tussenbeide gekomen om Joe te beschermen, aldus de striemende aanklacht van onze herder-kardinaal. Daarom vindt hij ons onverschillig. Wij zijn inderdaad onverschillig, maar om een andere reden dan Danneels, deze valse herder, deze doodgraver van het katholieke Vlaanderen, denkt. Onze onverschilligheid blijkt uit het feit dat wij al zovele jaren lijdzaam de dictatuur blijven slikken van de misdadige roofdieren en de hersenspoeling vanwege hun handlangers, onze politieke, intellectuele en geestelijke valse “herders.” Het wordt tijd dat wij onze onverschilligheid afleggen, dat wij de roofdieren eruit schoppen en andere herders kiezen.

Wanneer zelfmoordterroristen in Israël een aanslag plegen, pakken de Israeli’s hun ouders aan. Ze leggen met buldozers de huizen van hun familie plat. Misschien blijkt onze “onverschilligheid” wel uit het feit dat wij de ouders van de minderjarige, moordende criminelen met rust laten, dat wij ze laten verder genieten van onze sociale zekerheid, dat wij hun huizen niet vernietigen en ze niet het land uitzetten als straf voor de misdadige kroost die zij in ons midden hebben geplant. Wellicht blijkt onze “onverschilligheid” uit het feit dat het “xenofobe” Vlaams Belang slechts een vierde van de Vlaamse stemmen haalt, en geen 75 procent, want dit betekent dat slechts een vierde van de Vlamingen komaf wil maken met de roofdieren die rond de Vlaamse kudde zwerven, terwijl driekwart onverschillig blijft. Zeer zeker blijkt onze onverschilligheid uit het feit dat wij ons als een lijdzame kudde naar de slachtbank laten leiden, terwijl we na de moord op Joe en de schandelijke “preek” van onze “herder” noch het Brusselse Centraal Station, noch het paleis van Danneels hebben bestormd.

Verraad

Wij blijven braaf en onverschillig. De 17-jarige Joe is immers niet het eerste slachtoffer. Eind januari werd in de Heyvaertstraat in Molenbeek een 16-jarige zwarte jongen neergestoken. Vijf Marokkanen lieten hem doodbloeden op de stoep omdat hij weigerde hen 30 euro te betalen voor een gsm die deze roofdieren eerder elders hadden gestolen. De moordenaars zijn nooit gepakt, ze lopen vandaag vrij door Brussel rond, net zoals de moordenaar van Patrick Mombaerts.

Herder Danneels heeft voor deze zwarte jongen zijn bek niet opengedaan, hij heeft niet gepreekt tegen de “onverschilligheid” van de autoriteiten die deze moordenaars niet eens opsporen, noch heeft hij gepreekt tegen het Molenbeekse gemeentebestuur dat dagenlang verzuimde om de grote geronnen bloedvlek in de Heyvaertstraat op te kuisen. Wat is een leven (en zeker dat van een zwarte die door Marokkanen wordt vermoord) immers waard in het multiculturele Utopia van Guy Verhofstadt en Godfried Danneels, waar de lammeren die zich ertegen verzetten dat de leeuwen naast hen komen liggen, uitgemaakt worden voor “racisten”?

Niet wij zijn onverschillig. Het is de overheid, de politie, de regering, de kerk die “onverschillig” is. Wat wij vandaag beleven is het verraad van het volk door de staat en door de kerk. Ooit riep Wilfried Martens: “Geef ons wapens!” In een democratische staat moet de overheid de burgers beschermen tegen de roofdieren. Indien de staat deze functie niet meer kan of wil uitoefenen, hebben de burgers het recht zichzelf te bewapenen. Wie zich zonder pepperspray naar Brussel begeeft, is een dwaas.

Indien de staat zijn onderdanen en hun kinderen niet langer kan of wil beschermen, is het de plicht van de burgers om dat zelf te doen. Nood breekt wet. De herders hebben hun gezag verloren. Bekijk de videobeelden van de roofdieren die op de loer liggen in Brussel Centraal en besef dat niemand ons zal verdedigen als wij het zelf niet doen. Wie op de politie(k) rekent voor bescherming, is zo goed als dood.

Trackback URL for this post:

http://www.brusselsjournal.com/trackback/1001
from Dog of Flanders on Sat, 2006-04-22 13:22

The powers that be and the media that support them want to sell to us the story that the death of Joe was "senseless". Nothing could be further from the truth.

from :: Novopress Nederland on Fri, 2006-04-21 17:05

(BrusselsJournal.com) Paul Belien - Op de videobeelden zie je ze als roofdieren langs de muur van het Centraal Station staan, nauwlettend spiedend om in de passerende kudde pendelaars een gemakkelijke prooi te vinden die ze vervolgens kunnen afmaken. ...

from De blog van Evert on Fri, 2006-04-21 11:57

De waanzin van de democratische partijen kent geen grenzen. Zondag stappen zij mee op in de stille mars. Ze betogen mee tegen het beleid. Tegen zichzelf dus. Qua schaamteloze recuperatiepoging kan dit tellen. Lees ook deze treffende column van Paul@petervanderheyden

“...ook al ben ik soms bang voor de haat die achter sommige teksten steekt”.

Hm. Het is merkwaardig hoe selectief die politiek-correcte bangheid voor ‘haat’ in de praktijk werkt. De koran predikt geweld tegen, en onderwerping van ongelovigen (naast geweld tegen vrouwen enz.; soortgelijke oproepen zijn in het NT volstrekt afwezig). Maar dat schijnt geen politiek-correcte ongerustheid op te wekken, of als ‘haat’ beschouwd te worden. Toch is het niet denkbeeldig dat concreet geweld tegen ongelovigen religieus geïnspireerd is, zoals Spiritman Fouad Ahidar zei (,,Ik probeer al een tijdje aan te kaarten dat steeds meer criminele Marokkaanse of Turkse jongeren slachtoffers uitkiezen die er als ongelovigen uitzien”). Niet alleen zijn de aansporingen tot geweld en onderwerping in de koran volgens de pc-inzichten geen ‘haat’, wij worden door de staat zelfs gedwongen (langs fiscale weg) om de bedienaars van deze visie te betalen, en de politieke kaste maakt zich wereldwijd op om ‘islamofobie’ tot een nieuwe politiek-correcte doodzonde te juridiseren (het totaalverbod op christelijke godsdiensten in een reeks islamlanden wordt daarentegen geheel normaal wordt gevonden).

Er is dus blijkbaar ‘haat’ en ‘haat’; sommige ‘haat’ is goed, andere ‘haat’ is slecht. Wanneer de kranten recent kopten, op basis van een politiek-correct leugenbericht: “Hoe meer vreemdelingen, hoe minder misdrijven” (wat logisch equivalent is met: “Hoe meer autochtonen, hoe meer misdrijven”), dan is dat goed en helemaal geen ‘haat’. Wie durft zeggen: “hoe meer allochtonen, hoe meer misdrijven” is ‘uiterst rechts’ en verspreidt het soort haat, waarvan de politiek-correcte ‘bang’ wordt. Wat waar is en onwaar, schijnt daarbij absoluut niet relevant te zijn.

CGKR

Mijn eerste bedenking bij bovenstaand artikel (naast instemmend gegniffel) was dit: wil Belien de confrontatie met het Centrum voor VB-Bestrijding aangaan? Wil hij de rol van martelaar voor de vrije meningsuiting opnemen? Zou hij het totalitaire België te kijk willen zetten op zijn eigen internationale tribune?
Zijn antwoorden aan het adres van Peter V. lijken dit te bevestigen. In dat geval: succes gewenst. (Zouden ze werkelijk zo stom zijn, de "bestrijders"?)

Meningsvrijheid

@Peter: uiteraard ben je welkom. Je inbreng wordt zelfs gewaardeerd en je recht om te zeggen wat je meent staat buiten kijf.

@ PVDH

Weest welkom. Zolang men elkaars mening maar respecteert. Af en toe wordt er hier wel wat defensief gereageerd, maar dat houdt de pit erin.

Een TBJ fan met twee rechter handen, oren, billen enzomeer.

ismes

@PB. Ik grossier niet langer in -ismes. Ik neem dan ook het woord racisme niet in de mond. Misschien zou ik vroeger zoiets gedaan hebben als u aanklagen bij het CGKR, maar nu niet meer. Ik denk dat het beter is dat iedereen zijn mening vrij kan uiten. Ook al ben ik soms bang voor de haat die achter sommige teksten steekt. De meningen onderdrukken is nog veel erger. Ik lees de TBJ omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in de mening van uiterst rechts. Ik probeer er dan ook met een open geest naar te kijken. Ik erger mij dus absoluut niet, integendeel. Aangezien de TBJ een groot pleitbezorger is van absolute meningsvrijheid veronderstel ik dat ik er ook mijn mening kwijt kan.
Overigens ben ik het eens met de analyse dat de aanklacht van onverschilligheid van de kardinaal op zijn minst ongepast is. Daar gaat het niet over. Uw tekst is onnodig kwetsend voor heel wat gewone goede mensen. Daar gaat het om. Ik vind dan ook dat ik het recht heb om dat te zeggen.

Jan Vos, dit is inderdaad

Jan Vos, dit is inderdaad een nachtmerrie voor de 'democratische' partijen. Waarom denkt u dat Ahidar als eerste op de proppen kwam ipv de moslimexecutieve of Imams? Mooi opgevolgd door alle 'democratische' partijführers die zondag zullen meestappen. Sereniteit mijn oog, politieke recuperatie zonder die term te gebruiken. Het Vlaams Belang doet het verstandigste,contact opnemen met de ouders met hun betuiging maar verder wegblijven & zwijgen.

Emotioneel

Bijzonder in deze tekst laat hij zijn gevoelens de vrije loop. Gevoelens die volgens mij heel wat mensen hebben.

Hiermee ben ik volledig eens, alsook met de inhoud van het artikel. Ik zou het ook wat met wat minder emotionele termen uitgedrukt hebben, omdat het volgens mij dan geloofwaardiger overkomt, zeker in deze gevoelige materie. Ieder zijn stijl. Ik ga hierom niet minder deze site bezoeken. Dit is 1000 maal beter dan de leugens.

Nog dit...

Wat wapendracht betreft: dit gebeuren en de commentaren op TBJ hebben bij mij losgeweekt me in dit thema te verdiepen.

Tot slot: gouden tijden voor het Vlaams Belang? Ze houden een meeting over veiligheid, Vlaanderen hangt vol met hun reuze-affiches (ik rijd wekelijks alle richtingen in Vlaanderen uit en zie ze overal) en dan gebeurt de moord op Joe... Hoe de voorbije weken de theorie en de praktijk elkaar de hand reikten. Een nachtmerrie voor de andere partijen... ?!

Het volk en politiek

Een gedachte die ik zeker meeneem is die over de SLECHTS 25% Vlaams Belang-stemmers. Inderdaad, het zijn er maar 25%. Het zouden er 75% moeten zijn... Nu zijn er nog steeds 75% blinden, doven, ongevoeligen, egoïsten (eigen oppervlakkig geluk belangrijker vinden dan gevoelig te worden voor de problemen van de samenleving rondom zich), ... allemaal mensen die zich in de maling laten nemen... Het wordt tijd voor een 'revolutie' tegen de wolven in schapenvacht... Waarom zien zovelen nog steeds niet dat we absoluut niet meer in een democratie wonen, dat onze volksvertegenwoordigers absoluut niet het volk vertegenwoordigen, dat onze 'herders' geen herders zijn. Noch dit land, noch de EU zijn een echte democratie waar de vertegenwoordigers het volk vertegenwoordigen. Ze kijken alleen maar hoe ze hun ideologie kunnen doorduwen... Of het nu gaat om veiligheid of immigratie, economie of ethische vraagstukken, de dames en heren doen hun goesting. Kijk maar eens naar de ujitslagen van de diverse peilingen die de laatste tijd dagelijks worden gehouden: de samenleving is veel conservatiever dan men ons voorhoudt, toch hebben we een links-progressief beleid. Als zondag politici mee opstappen in de stille tocht, dan bewijzen ze nogmaals dat ze 'hun ding' belangrijker vinden dan de mensen. Ze zouden beter thuis blijven en eens kijken naar de mensen en wat er in hun hart omgaat in plaats van weer eens in de kijker te gaan staan en de schijn op te houden dat ze bekommerd zijn om onze mensen.

Meningsuiting

In een normale samenleving moet ieder z'n mening kunnen uiten. Ik ben blij dat iemand als Paul z'n mening nog durft uiten. Daar is moed voor nodig. Paul noemt de dingen bij naam. Bijzonder in deze tekst laat hij zijn gevoelens de vrije loop. Gevoelens die volgens mij heel wat mensen hebben. Ook al vind ik de stijl van deze tekst ruw en zou ik zelf (misschien omdat ik minder moedig ben) de dingen wat 'zachter' zeggen, wat 'milder' voor persoon van de 'herders in kwestie', toch ben ik geraakt door de tekst.

zeg mensen, zou men er geen

zeg mensen, zou men er geen woordenteller bijplaatsen? Ik kreeg doodleuk een rood tekstkader & kon geen commentaar posten...zal ik wel een kwartier staan vloeken om de boel aan te passen.

Ik moet zeggen dat ik de

Ik moet zeggen dat ik de term roofdieren in het eerste segment van de tekst differentieer van dezelfde term in het segment 'verrijking'. In de inleiding zijn de roofdieren de daders.
In het tweede segment spreekt hij over de gemeenschap (Noord-Afrikaanse) waarbij hij een symbolische interpretatie hanteert van Eurabia. Het enige wat ik onttrek uit dat segment is dat allochtone ouders juist hun sociale controle op poten moeten zetten niet alleen gericht op hun eigen gemeenschap maar op de hele samenleving. Danneels verwijt ons onverschilligheid; maar een 1/4 stemt wel op één partij die er zwaar wil tegen aan gaan. Waarbij onze 'leiders' ons niets te verwijten hebben, dat ze beter in eigen boezem kijken. In hun machtsgeilheid en ideologische waanzin weigerden/weigeren zij in te zien dat hun o zo glorified multiculturele samenleving niet werkt. Desondanks de tekenen weigerden zij doeltreffend in te grijpen, neen zij gingen voor uitsluiting van die politieke formatie & het stilzwijgen van het probleem.
Het laatste segment: U staat misschien klaar met wapen na het lezen van deze tekst...ik niet.Overigens spreekt men louter van een defensieve houding, geen offensieve of preventieve houding zoals een pogrom. Burgers hebben geen enkel recht om zichzelf te verdedigen met hulpmiddelen en vormen een gemakkelijk prooi. De Staat wenst dat niet in te zien, zal dat waarschijnlijk ook nooit inzien als de Staat niet wil zien dan moeten het maar voelen. De Staat wil niet voelen, dan moeten de burgers maar buiten het kader van de Staat te werk gaan. Voilà, abstract weergegeven. Ik interpreteer de tekst van Belien niet anders, hoe u erbij komt om die op uw wijze te interpreteren laat ik voor uw rekening.

Ik moet zeggen dat ik de

Ik kan niet posten, is dat normaal?

revolutie

Audenaert: "Als burger zijn we allemaal een stuk verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medeburgers."
Als Audenaert dit werkelijk meent moet hij toch eens uitleggen waarom er nog steeds een Belgische staat bestaat. Het geweldsmonopolie van de staat is namelijk gebaseerd op het feit dat burgers hun eigen recht van zelfverdediging opgeven aan de 'onafhankelijke' staat. Wat Audenaert hier predikt is de Revolutie, dat burgers hun recht op zelfverdediging terugeisen van de monopolist de staat. Misschien nog niet eens zo'n slecht idee.

Onverschilligheid

@Peter V: Als je problemen hebt met de tekst stel ik voor dat je een klacht bij het CGKR indient. Dat is speciaal opgericht om via het staatsapparaat politieke tegenstanders de mond te snoeren.
De moordenaars van die zwarte jongen kunnen ze niet vinden, want daar hebben ze de middelen niet toe, maar als het erop aankomt om dissidenten de mond te snoeren zullen ze er gauw genoeg bijzijn. Het staatsapparaat kent immers zijn prioriteiten.
Moest er een klacht volgen, dan houdt TBJ je graag op de hoogte - in het Nederlands zowel als in het Engels. Zo kan de wereld nog wat bijleren over de Belgische "democratie."

Ten gronde, wat de inhoudelijke kritiek betreft: Als je het artikel eens goed zou lezen zal je merken dat het zich richt tegen het verwijt (dat zowel gemaakt werd door Verhofstadt maar vooral door die laffe en verachtelijke katholieke apostaat Danneels) dat de Vlamingen "onverschillig" zijn. Eén zaak zal men mensen die ik zogenaamd aanzet tot geweld niet kunnen verwijten indien ze terugslaan, nl dat ze onverschillig zijn. Maar wanneer dat gebeurt zal het ook wel niet goed zijn zeker?
En dus is de conclusie dat wat Danneels werkelijk gewild had dat er gebeurde vorige week woensdag: Joe had onmiddellijk zijn MP3 moeten afgeven toen hij daartoe door de roofdieren werd gesommeerd, en wij, de omstaanders, hadden hem daartoe moeten aansporen met de vermaning: "Joe, doe wat ze zeggen, want zij zijn de baas, en wij zijn de dhimmis." Wij waren "onverschillig," want we hebben Joe niet snel en duidelijk genoeg gemaakt: "Onderwerp je." Islam betekent immers "Onderwerping" en Joe heeft zich niet onmiddellijk en snel genoeg onderworpen. Dàt, en niets anders, is volgens Danneels onze kardinale fout.
Is dat ook de houding die jij wil dat wij aannemen, Peter? Dan raad ik je aan om de lectuur van TBJ maar te staken, want je zal je er alleen maar aan ergeren.

wapens #2

@PVDH
Nee, ik denk niet dat er maar 1 vraag geldt in de "discussie over wapens".  Er zijn vele vragen die relevant of 'geldig' zijn in deze kwestie.  Ter illustratie.  Er zijn vele mensen die DIRECT bedreigd worden in een maatschappij waarin criminelen rondwaren.  Juwelierscommercanten bijvoorbeeld, of mensen die onverbloemd hun gedacht (en dikwijls de waarheid) zeggen. En het is van weinig belang of die criminelen nu geinspireerd zouden worden door 'materialisme' en/of nihilisme in gevallen van overvallers van juwelierszaken, of door islamofascisme in gevallen van moslemterroristen die achter een Rushdie of een Ayaan A... aanzitten.
Het is goed mogelijk dat een algemeen wapenverbod voor individuen de algemene veiligheid van de maatschappij zou kunnen bevorderen, en ik ben geneigd van u te volgen in die assumptie.  Maar, dat kan geen argument leveren om 'vulnerabelen' (zoals commercanten) en moslemse an andere 'vrijdenkers' aan hun onbeschermde lot over te laten.  Bescherming en effectief behoud van het grondwettelijke vrijmeningsuitingsrecht is finaal veel belangrijker dan misdaadstatistieken, omdat het de enige garantie levert voor behoud van democratie op termijn.  Misdaad moet bestreden worden door echte misdadigers aan te pakken, en niet door gewone burgers die zich willen beschermen in misdadigers om te vormen.
Het gezond verstand pleit voor 'gecontroleerde' vrijheid van wapenbezit, zoals "Brigands" dat deed, en het parlement moet zich uitspreken over de graad van controle.  Wat mij betreft moet die graad van controle 'hoog' liggen.
@Alain
"Racisme" roepen is geen argument.  Dat roepen is typisch voor hedendaagse kuddegeestigen.    
  
 
 
 

@brigands.

Laten we de tekst dan even analyseren. Uit de eerste paragraaf kunnen we met een beetje goede wil gerust stellen dat "roofdieren" slaat op soortgelijke moordenaars als deze die Joe om het leven hebben gebracht. De woede tegenover deze mensen is absoluut terecht, geen probleem.
In de tweede paragraaf wordt er echter het offerfeest bijgesleept. Zijn woede richt zich niet tot moordenaars in het algemeen, maar duidelijk tot allochtone moordenaars.
In de derde en de vierde paragraaf gaat hij nog een stapje verder:
Het begrip roofdieren wordt nauwelijks omfloerst uitgebreid tot de volledige allochtone gemeenschap door "onze leiders" binnen gelaten voor het verwezenlijken van het multi-culturele utopia. In plaats van dankbaar te zijn voor ons  gratis onderwijs, kinderbijslag en sociale zekerheid vermoorden zij onze kinderen. 
De argeloze lezer staat meteen klaar om een wapen te kiezen om op heroïeke wijze dit addergebroed uit te roeien.
Vandaar mijn verwijzing naar een pogromsfeer. Niet alleen worden de roofdieren éénduidig gesitueerd in de allochtone gemeenschap, de hele gemeenschap wordt ermee geïdentificeerd.
Dit is mijlenver verwijdert van het wijzen op de verantwoordelijkheid van de ouders die hun kinderen slecht hebben opgevoed. De mening dat die daar  moeten voor worden gestraft is een opinie gelijk een ander.   Maar de vergelijking hierboven is niet alleen onwaar, hij zet mensen aan tot geweld.

@peter vanderheyden: Welke

@peter vanderheyden:
Welke pogromsfeer? Uiteindelijk beschuldigt u Beliën van racisme & verspreiden van haat.
Uw beschuldigingen kloppen wel voor een persoon die de tekst interpreteert zoals u het blijkbaar te kennen geeft. Shame on you om te tekst als dusdanig te interpreteren.
Mijn interpretatie van de tekst komt overeen met die van Evert Hardeman.

U schrijft overigens dat voor gevallen van wapenmisbruik men niet ver moet gaan zoeken, waarom geeft u dan geen voorbeelden om uw positie kracht bij te zetten? U vergeet eerlijkheidshalve ook te melden dat men niet lukraak iedereen een wapen in de handen moet toestoppen. Regelmatige psychologische controle en het opslaan van de specifieke gegevens van een vuurwapen (kogelgroeven), en weapons handling testen zouden misbruiken moeten voorkomen.

Zou wapendracht de situatie veranderen in het geval Joe van Holsbeeck? Wellicht niet meteen. Het voorval was in enkele seconden over. De daders zouden misschien wel minder geneigd geweest zijn moesten ze weten dat er een redelijk vrije openbare wapendracht was.

Ik ben geen voorstander voor vrije openbare wapendracht, wel voor de vrijheid op wapenbezit met lichte vorm van control (psychologische test, weapons handling, 'DNA' van het wapen in database) voor thuisverdediging of ter verdediging van de handelszaak. Overigens zou men gewapende burgers kunnen samenvoegen in een database als een derde militaire reserve.

@Alain. Als u dat als racistisch interpreteert zou u eerder in de spiegel moeten kijken voor de schuldige te indentificeren.

Geef ons wapens

Amaai, Paul.
In het Engels zouden ze (sarcastisch) opmerken: don't hold back, do tell us what you really feel... :-)
Je bent boos en "disgusted" en ik kan je alleen maar gelijk geven.
Uiteraard is je tekst "racistisch", zoals dat althans tegenwoordig ingevuld wordt: geen doekjes er rond gewikkeld, geen algemene geloofsbelijdenissen zoals "ik ben geen racist maar... " of "niet alle immigranten zijn zo, maar...", neen, je zegt gewoon wat hele vele mensen denken en je spreekt de KERN van de waarheid. UITERAARD zijn niet alle immigranten gewapend met messen en staan ze in de stations ons op te wachten. Wie dat in je tekst leest is te kwader trouw. Maar het is wel zo dat de cultuur waaruit vele van deze noordafrikanen afstammen zulk gedrag kweekt, en het is ook zo dat onze cultuur, waarin wij worden gehersenspoeld, ook zo'n gedrag kweekt, en in die zin sla je de nagel op de kop.
Doe zo voort. Jouw geschrijf en die van je "kompanen" is voor mij een echt hart onder de riem.
Dat gezegd zijnde, ik vrees voor je toekomst en die van je website want zulk een vrijheid van meningsuiting, dat zijn ze daar in Vlaanderen niet gewoon.   I wish you luck. 
Hou zee en were di!
Eddy

@AlainClaessens

De omgeving van de daders is mee verantwoordelijk voor de moord

@ peter vanderheyden: u slaat de bal mis. Paul Belien zegt niet dat alle migranten bloeddorstige moordenaars zijn. Hij zegt wel dat de ouders, omwille van de opvoeding die zij hebben gegeven, mee verantwoordelijk zijn voor het gedrag en de daden van hun zonen. En bij uitbreiding is de omgeving en de gemeenschap waartoe de daders behoren, mee verantwoordelijk voor hun gedrag en hun daden. Daarom is de hele Moslimgemeenschap mee verantwoordelijk voor wat er gebeurd is in het Centraal-station.

Al te vaak berusten de Moslims in stilzwijgen. In de plaats van de aanwezigen in het Centraal-station onverschilligheid te verwijten, zou Danneels beter de hele Moslimgemeenschap onverschilligheid verwijten. Zeker nu er al een week verstreken is zonder dat het gerecht een spoor heeft van de daders. Of is er geen enkele Moslim misschien die weet wie deze moordenaars zijn en waar zij zich op dit moment verschuilen ?

Dit is een racistische

Dit is een racistische tekst.

wapens

In de discussie over wapens geld er eigenlijk maar één vraag: "Zal onze maatschappij veiliger zijn met de vrijheid om wapens te dragen, of niet." Deze discussie wordt hier nergens gevoerd. Nochtans zijn de gevallen waarin wapendracht voor meer onveiligheid zorgt niet zo ver te zoeken. Van wapenongelukken over verkeersagressie tot de moeilijke juridische vraag of het nu wel of niet verantwoord was om te schieten. Maar het belangrijkste in de huidige context is, dat wapendracht niets aan de moord op Joe zou veranderd hebben. Daarvoor ging het allemaal veel te snel en te verborgen. Misschien had een toevallig passerende wapendrachtige in pure far-west stile de vluchtende moordenaars in de rug kunnen schieten, maar Joe was nog steeds even morsdood geweest.

schandalige vergelijking

Mijnheer Beliën, ik vind uw vergelijkingen schandalig. U zegt botweg en zonder verpinken dat alle migranten bloeddorstige moordenaars zijn. Dat is een verschrikkelijke kaakslag voor de grote meerderheid van migranten die dag in dag uit, in vaak  moeilijke omstandigheden, wel hun best doen om als goede huisvaders en moeders hun kost te verdienen, hun gezin te onderhouden en hun kinderen op te voeden. Dat de criminaliteitsgraad onder allochtonen veel hoger ligt, dat betwist niemand. Maar daarom een sfeer, een pogrom waardig, tegenover hen creëren is  ronduit misdadig.  

Geef ons wapens. Met de

Geef ons wapens. Met de huidige wetgeving zou dat evenveel betekenen als: Ge moogt wapens kopen & dragen, alleen mag je ze niet gebruiken. Zowat hetzelfde als met private voertuigen: kopen moet je doen vooral dan nog die benzine, rijden liefst niet. Barsten die boel.

De meest treffende

De meest treffende verklaring is volgens mij afgelegd door Glenn Audenaert, gerechtelijk directeur in Brussel: “ De politie kan nu eenmaal niet overal zijn. Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Als burger zijn we allemaal een stuk verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medeburgers." (Het Nieuwsblad 18-04-06).

Hoe is deze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze medeburgers te begrijpen gezien het verbod op particuliere wapendracht? Dat zou Audenaert eens haarfijn moeten uitleggen. Wanneer niet voor gewelddadige misdaden veroordeelde burgers geen wapens mogen dragen, en de staat een wapenmonopolie opeist, hoe kunnen burgers het dan in het kader van de wederzijdse beveiliging bij afwezigheid van politie (want die kan nu eenmaal niet overal zijn, dixit Audenaert) opnemen tegen gewapende misdadigers.

Audenaert zou moeten uitleggen wat de rechten op verdediging van een slachtoffer eigenlijk zijn. Tot op welk punt had Joe zich eigenlijk mogen verdedigen tegen zijn slachter? Welke onoverzienbare juridische risico’s - met inbegrip van een klacht door het onder Verhofstadts verantwoordelijkheid opererende CGKR - zou een omstaander lopen, die om Joe’s leven te redden geweld had gepleegd op de moordenaar, voordat die zelf kon toesteken?

Het is duidelijk dat de culpabilisatie van het publiek door Verhofstadt, Danneels, Audenaert en andere staatsdienaren enkel dient om het echte probleem, zijnde de problematiek van de verrijking, niet te moeten noemen.

Vandaag verschijnt in de kranten het bericht dat de imans hun volgelingen gaan oproepen om de daders aan te geven. Dit bericht is een bekentenis van een formaat, want de implicatie is dat zo’n aangifte in verrijkende middens geen vanzelfsprekendheid is en een aanporring vergt van religieuze zijde. Laat ons hopen dat het iets oplevert.

Het Nieuwsblad 18-04-06
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=GHRR1B34