Полезни адреси: Firefox web browser | Свободната енциклопедия | Пишете на кирилица

АКЦЕНТ България ЕООД

Да създадем заедно произведение на архитектурното изкуство!

Акцент » Акцент

История на Accent.Accent

Скриване на малки промени - Промени в изходния код

2005-12-28 13:23 от 195.68.214.249 --
Променен ред 15:
 • разработване на ЧИЗРП
към:
 • разработване на ПУП и РУП
2005-04-07 15:02 от 195.68.214.249 --
Добавен ред 3:

Добавен ред 30:

2005-03-27 01:31 от Петко --
Добавени редове 1-50:

Проектиране и строителство

Да създадем заедно произведение на архитектурното изкуство! (:table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2:) (:cell valign=top width=50%:) Уникални проекти на градоустройствени, жилищни, търговски, културни, хотелски, административни, учебни, здравни, спортни, производствени и инфраструктурни обекти с всички инженерни специалности.

Интериорни и екстериорни решения.

Съвременно обзавеждане и оборудване.

Художествен синтез на архитектурата с монументално-приложните изкуства. (:cell valign=top width=50%:)

 • осигуряване на терени за строителство
 • разработване на ЧИЗРП
 • получаване на визи за проектиране
 • eкспресни проектантски услуги
 • набиране на изходни данни и разрешения
 • съгласуване с необходимите инстанции
 • одобряване и узаконяване на проектите
 • авторски и инвеститорски контрол
 • консултации и експертизи
 • административно-правни услуги
 • ново строителство и реконструкции
 • нови строителни материали и технологии

(:tableend:)

Недвижими имоти

Перфектните сделки с недвижими имоти са нашият стил на работа! (:table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2:) (:cell valign=top width=50%:) Професионална eкспертна посредническа дейност в сферата на недвижимите имоти - покупки, продажби, наеми на апартаменти, къщи, парцели, търговски, административни и производствени обекти, ново строителство.

Aдминистративни услуги.

Пълна и документирана проверка за собствеността на имотите. (:cell valign=top width=50%:)

 • маркетингови проучвания на пазара
 • изработване на индивидуални оценки
 • изготвяне рекламни стратегии за имотите
 • рекламиране в преса, радио, ТВ, Интернет
 • организиране на огледи
 • прецизна проверка на собствеността
 • удостоверения за тежести
 • юридически консултации
 • нотариално обезпечаване на сделките
 • управление на собствеността

(:tableend:)

Очакваме Ви! Клиентите ни стават наши приятели завинаги!

Президент на АКЦЕНТ България ЕООД: арх. Валери Йотов

Добре дошли

Проектиране

Недвижими имоти

Вашата оферта

Интернет-връзка

International

Версии: за печат · нормална