Om Holmlias historie
Fra bygdeborg til drabantby
 

Av Arnfinn Nygaard

Oslo 1990

Innholdsfortegnelse:

FORORD
KAP. 1: DE ELDSTE TIDER
Bygdeborgen på Rosenholm

KAP. 2: MIDDELALDERENS "RUDIN"
Nybrottstid i "Rudin"
Middelaldergårdene på Holmlia
Bjørn Bonde på Ås
    Prosten og Mariakirken
    Tunge plikter og skatter
    Trelasteksport

Svartedauen og ødegårdstida

KAP. 3: DE NYE EIERNE PÅ 1500- OG 1600-TALLET
Herr Henrik Krummedike
    Godssamler og politiker
    Drapet på Knut Alvsson
    Krummedikes siste år
Margrethe, Olav Eindridsons enke
Rolv Olavsson
    Lille Rolv's brev
Bjørn Rolvsson
    Trelasthandleren
Bertel Hellessøn
Bertelssønnene
    Helle Bertelssøn's bygård

KAP. 4: GJENREISINGEN AV ØDEGÅRDENE
Med bispen over Lusetjernet i 1594
Oppsitterne kommer
Folk og fe på Ås og Holm omkring 1660
Oberst Johan Wilhelm von Øtken
    Krigshelten von Øtken
Da Carl XII rappa hesten til Peder Ås
Oberst von Paulsen
    "Oppsitter" von Paulsen
    Et skifte på Ås i 1748

KAP: 5: SELVEIENDE BØNDER OVERTAR
Christian Fredrik Jenssøn
Lars Christiansen Ås

KAP. 6: LIVET PÅ HOLMLIA FRAM MOT VÅR EGEN TID
Søndre Ås
    Hans Olsen på Søndre Ås
    Orderud på Søndre Ås
    Ek på Søndre Ås
    Anton Finstad på Søndre Ås under krigen
    Bernt Ek
Åsbråten
    Husmannen Ole Halvorsen
Nordre Ås
    Olsen på Nordre Ås
    "Grise"-Frantsen
    Finstad på Nordre Ås
Holm gård
    Hannibal på Holm
    Prestangen
    Brobygger Thidemansen
    Gårdbruker Thidemansen på Holm

Rosenholm
    De første eierne
    Fliskjører Ruud
    Østmoe på Rosenholm
    Eierne fra Moss

Lia
    Ola og Mor Lia
    Einar og Olga Eriksen
    Pedersen i Lia

Asperud
    Husmanssplassen Asperud
    Bjørnerudmordene

    Manus på Asperud
Rydningen
    Monsen på Rydningen
    Sigurd og Anne Johansen på Rydningen
Ravnåsen
    Mor Ravnåsen
    Kristiansen på Ravnåsen
    Minkfarmen

Skovbakken
    Ole Hansen på Skovbakken
    Disponent Andersen kommer til Skovbakken
    Julius Andersen og "Møkkahaugen"
    Kristiansen

Fjeldlund og Borgheim
    Fjeldlund
    Borgheim

Perlefiskeren "Sola"
Hauketo Sportsklubb
Dyreliv, jakt og fiske på Holmlia
"Punsefjerdingen"
Olaves Hverven på Solvang
Jernbanen gjennom Holmlia

    Rallaren "Gærne Kal"
    Ljansviadukten
    Holmsmyra
    Omlegging av banen

KAP. 7: KRIGEN 1940-45
Lysbatteri på Holmlia
Granatsplinter
Quisling redder Thidemansen
Fangeleiren på Ljanskollen
    Kommando Bahnbau
    Frk. Anlaug Thidemansen

KAP. 8: DRABANTBYEN KOMMER
Mens timeglasset renner ut
    Even og Harald
"Århundrets tomteheleri"
Navn i det nye Holmlia

Kilder og litteratur