resim


ŞİMDİ OKUMA ZAMANI
İstiklal Caddesi Rumeli Han No: 88 D: 20 Beyoğlu - İSTANBUL  Tel: 0212.251.54.10  Faks: 0212.244.66.64  nk@nkyayinlari.com

TÜM KİTAPLAR
GELENEK dizisi
soL MECLİS dizisi
YURTSEVERLERİN KİTAPLIĞI
İKTİSAT KİTAPLARI
KÜLTÜR KİTAPLIĞI

ANASAYFA

TÜRKİYE SOSYALİST İKTİSAT KONGRESİ / 2005 BİLDİRİLERİ
KONGRE_2005_Bildirileri.jpg

Editör:
Erkin Özalp

Kapak Tasarımı:
Tuluğ Ünlütürk

Birinci Baskı: Aralık 2005

350 s. /
15 YTL
14x21 cm

ISBN:
975827183-0

17-18 Aralık 2005’deki birinci Türkiye Sosyalist İktisat Kongresi (KONGRE) için hazırlanan çağrılı bildiriler ile çalışma gruplarının katkılarından oluşan bu kitapta, dünya kapitalizmi ile Türkiye kapitalizminin bugünkü sorunlarına ışık tutulurken, sosyalizmin olanakları tartışmaya açılıyor.

Çağrılı bildiriler ile çalışma gruplarının raporları, Türkiye'de iktisadi düşüncenin tarihinden güncel iktisat politikalarına, işçi sınıfının yapısındaki değişmelerden dünyadaki ve ülkemizdeki alternatif arayışlarına, AB'ye üyelik sürecinin getiri ve götürülerinden sanayileşme politikalarına, dış iktisadi ilişkilerden bilim ve teknoloji politikalarına, işsizlik ile sağlık arasındaki ilişkilerden devlet-ekonomi ilişkilerine, geniş bir konu yelpazesini kucaklıyor.

Sosyalizm koşulları altında ne tür bir planlama yaklaşımıyla ne tür sanayileşme politikalarının izleneceği, yeraltı kaynaklarının ne şekilde değerlendirileceği ve sosyalist emek sürecinin nasıl örgütleneceği de kitapta tartışılan konular arasında yer alıyor.
Resmi büyütmek için tıklayabilirsiniz...
YAZARLAR: Aziz Hatman, Erinç Yeldan, Erkin Özalp, İlker Belek, İzzettin Önder, Korkut Boratav, Mesut Odman, Özgür Müftüoğlu, Nihat Falay, Tahir Öngür, Tevfik Çavdar, Avrupa Birliği Çalışma Grubu, Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışma Grubu, Devlet-Ekonomi İlişkisi Çalışma Grubu, Dış İktisadi İlişkiler Çalışma Grubu, İşsizlik ve Sağlık Çalışma Grubu, Sanayi Politikaları Çalışma Grubu, Sosyalist Emek Süreci Çalışma Grubu

İÇİNDEKİLER


Sunuş

soL Meclis adına Açış Konuşması
Mesut Odman

Üniversite Konseyleri Derneği adına Açış Konuşması
İzzettin Önder


ÇAĞRILI BİLDİRİLER   


Türkiye’de İktisadi Düşüncenin Temel Çizgisi Üzerine
Tevfik Çavdar

Geçmişe Dönüşü Savunarak İleriye Gitmek
Korkut Boratav

Üretim Sürecindeki Değişmeler ve İşçi Sınıfı
İlker Belek

Sınıfsal Temeli Zayıf Alternatif Arayışlarının Sınırları
İzzettin Önder

İktisat Öğretimi ve Alternatif Arayışları
Nihat Falay

2001 Krizi Sonrasında Türkiye’de Değişenler, Değişmeyenler
Erinç Yeldan

AB’ye Üyelik Sürecinin İktisadi ve Toplumsal Boyutları
Özgür Müftüoğlu

Türkiye’de Sanayileşme ve Sosyalizm
Aziz Hatman

Türkiye’nin Yeraltı Kaynakları ve Sosyalizm
Tahir Öngür

Sosyalist Planlamada Yeni Olanaklar
Erkin Özalp


ÇALIŞMA GRUPLARININ KATKILARI


AB’nin İktisadi Temelleri ve Emekçiler
AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU
(Barış Karaağaç, Erkin Özalp, İlhami Alkan)
       EK: Uluslararası Sermaye Düzenlemeleri
       (İlhami Alkan)

Kapitalizmde Bilim ve Teknoloji Politikaları
BİLİM ve TEKNOLOJİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA GRUBU
(Beyza Üstün, Çiçek Çavdar, Helin Dutağacı, Koray Çiftçi)

Devlet-Ekonomi İlişkisinin Tartışılması
DEVLET-EKONOMİ İLİŞKİSİ ÇALIŞMA GRUBU
(Attila Güney, H. Yasemin Özuğurlu, Metin Altıok, Yüksel Akkaya)

Dış Borç Sorunu ve Çözüm Yolları: Türkiye Örneği
DIŞ İKTİSADİ İLİŞKİLER ÇALIŞMA GRUBU
(Burak Gürbüz, Erkin Özalp, Ömer Emirkadı)

İşsizlik ve Sağlık
İŞSİZLİK ve SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU
(Alp Ergör, Belgin Ünal, Bülent Kılıç, Yücel Demiral)

Türkiye Sanayisi Nereye Gidiyor?
SANAYİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA GRUBU
(Ali Somel, Alper Birdal, Aytek Soner Alpan)

Sosyalist Emek Sürecinde Sosyalist Olan Nedir?
SOSYALİST EMEK SÜRECİ ÇALIŞMA GRUBU
(Ali Murat Özdemir, Burçak Özoğlu, Gamze Yücesan-Özdemir)


EKLER


Kongre Programı

Bir Başka İktisat İçin...
(Ahmet Öncü, Alper Birdal, Ayfer Eğilmez, Aziz Hatman, Burçak Özoğlu, Erhan Karaçay, Erinç Yeldan, Erkin Özalp, İlker Belek, İzzettin Önder, Mesut Odman, Nihat Falay, Özgür Müftüoğlu, Öztin Akgüç, Tahir Öngür, Tevfik Çavdar)

Türkiye Sosyalist İktisat Kongresi iletişim bilgileri: www.iktisatkongresi.org / sekretarya@iktisatkongresi.org

ANASAYFA