Nyheter |  Forventningsind. |  Børsspeilet |  Dette skjer |  Kontakt oss |  Abonnement |  Aksjekurser


Rapport
Norske våpen vokter presidenten
President George W. Bush voktes av det norske selskapet Kongsberg Defence & Aerospace. Selskapet har produsert luftvernsystemet NASAMS som vokter luftrommet rundt Det hvite Hus i Washington. Norsk teknologi har slått ut landets egen.
President George Bush voktes av et norsk våpensystem. Foto: Det hvite hus
Da George W. Bush ble gjeninnsatt som USAs president torsdag 20. januar 2005, hadde den norske våpenprodusenten Kongsberg Defence & Aerospace også grunn til å feire. Ikke nødvendigvis pga politikken til Bush, men fordi dagen markerte gjennombruddet for deres våpenteknologi.

Et luftvernsystem som skal sørge for at det blir umulig å ramme den amerikanske presidenten på hjemmebane, og som våpenprodusenter verden over kan misunne dem, var da plassert i området rundt Det hvite Hus.

Systemet er særlig ømfintlig i forhold til å fange opp lavtgående prosjektiler, som krysserraketter, ubemannede flygende farkoster, helikoptere og jagerfly, og har en helt annen funksjon enn et luftforsvar basert på konvensjonell krigføring.

MUNNKURV

Det norske våpenselskapet som har blitt foretrukket av landet som er verdens største forbruker av luftvern, er en del av Kongsberg Gruppen. Vesentlige deler av teknologien er utviklet og produsert i det godt beskyttede teknologisenteret deres på Kongsberg, og sluttproduktet er et samarbeid med den amerikanske våpengiganten Raytheon. Selskapet har fått munnkurv av US Air Force og Raytheon med hensyn til hva luftvernsystemet brukes til i USA.

- Pga av sikkerheten vil ikke amerikanerne si noe om hva de bruker utstyret til. Det jeg kan bekrefte er at selskapet har inngått våpensystemavtaler med amerikanerne, sier direktør Tore Sannes i Kongsberg Defence & Aerospace.

- Denne kontrakten med Raytheon bekrefter Kongsbergs ledende posisjon innen moderne luftvernteknologi, sa direktør Harald ånnestad i Kongsberg D&A da en av kontraktene til det amerikanske luftforsvaret var klar. Han ville heller ikke gå nærmere inn på bruken av det.

HEMMELIG SUKSESS

- Kontrakten om salg av luftvern fra Kongsberg til amerikanerne er unndratt offentlighet, sier oberst Jan Blom, forsvarsattache i Washington. Det han kan si er at salget ble gjennomført i løpet av sommeren 2005 etter at det amerikanske luftforsvaret først hadde leid det høsten 2004. Kontrakten ble ikke gjort direkte med KDA , men via det norske luftforsvaret.

- Er det en fjær i hatten til KDA ?

- Det amerikanske forsvarsmarkedet er veldig lukket, det er nesten ikke mulig å komme inn. At de norske likevel kommer inn er en klar anerkjennelse av at utstyret er meget bra, sier Blom.

- Hvordan skjedde det?

- Amerikanerne var kjent med utstyret og gjorde en henvendelse til det norske luftforsvaret.

- Det hevdes at utstyret brukes for å beskytte Bush i Det hvite Hus, kommentar?

- Det vet vi ingenting om. Det jeg kan si er at slikt avansert utstyr neppe kjøpes for å brukes hvor som helst.

AVANSERT

økonomisk Rapport har imidlertid fått tilgang på opplysninger som viser at avtalen den norske våpenprodusenten har inngått med det amerikanske luftforsvaret innebærer levering av luftvernsystemet NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), og at dette brukes for å beskytte presidenten.

NASAMS er et avansert teknologisk system som er utviklet på Kongsberg over flere år og som skal garantere den best mulige overvåkningen av et definert luftrom. Systemet består av sensorer (radarer og infrarøde sensorer) som fanger opp bevegelser i luften innen sitt virkeområde, raketter på utskytingsramper og kommandosentraler som analyserer informasjonen fra sensorene og effektuerer en eventuell nedskyting.

Sensorene, rakettene og kommandosentralene kan plasseres ut på forskjellige steder, og kan ha en radius på flere km i forhold til det som skal overvåkes. Dermed reduserer det systemets synlighet og øker overlevelsesevnen.

I WASHINGTON

En rekke utskytningsramper med raketter som kan vris i alle retninger er plassert i området rundt Det hvite Hus. Rampene er ca 4 ganger 4 meter og rakettene aktiveres fra kommandoenheten et godt stykke unna.

- Hva kan våpenavtalen med amerikanerne bety for Kongsberg D&A?

- Det er klart at hvis en norsk industribedrift kommer inn på det amerikanske markedet betyr det veldig mye for norsk industri i forhold til salg til andre land. Og Kongsberg D&A har flere produkter som er solgt til amerikanerne, blant annet utstyr til panserkjøretøy til hæren. Det er også et helt unikt system, sier Blom.

TERRORVERN

Utviklingen av luftvernsystemet NASAMS har pågått over en 15-års tid. På slutten av 80-tallet, ble også kravet til luftvernsystemer endret. Det nye trusselbildet har etter hvert skapt et behov for luftvernsystemer som også kan fange opp små og lavtgående våpentrusler, for eksempel krysserraketter, som ikke ble fanget opp av de tradisjonelle luftvernsystemene.

I Norge inngikk Luftforsvaret et samarbeid med FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt) og Kongsberg D&A om å utvikle et helt nytt luftvernsystem, basert på det eksisterende Norwegian Adapted Hawk (NoAH). Kongsbergbedriften var på det tidspunktet langt fremme når det gjaldt utvikling av våpenteknologi på dette området.

Avtalen innebar et tett samarbeid over en årrekke, der offiserer fra Luftforsvaret satt på Kongsberg sammen med eksperter fra FFI og ingeniører med spesialkompetanse fra våpenprodusenter og utviklet systemet.

- Dette samarbeidet har fungert meget bra, og vi er svært fornøyd med det Kongsberg D&A har levert. Det sier plansjef i Luftforsvaret, oberst Rune Bjerkås.

HøY VIP-FAKTOR

Fra Forsvarsdepartementets side ble det satset tungt. Rundt tre milliarder kroner ble brukt på å utvikle NASAMS I. Senere ble det investert rundt en milliard kroner i å videreutvikle systemet. Systemet har vært i operativ bruk i Norge siden midten av 90-tallet. NASAMS II er ferdig i disse dager og skal plasseres ut i løpet av året.

Luftforsvaret er trent i å bruke NASAMS til forsvar av forskjellige objekter og områder, som havner, oljeinstallasjoner, kommunikasjonsknutepunkter, regjeringsbygninger eller andre sammenkomster med høy VIP-faktor, eksempelvis den årlige Nobelprisutdelingen.

- Situasjoner systemet kan tenkes brukt til spenner fra regulære krigsscenarier til situasjoner i fredstid hvor terrortrusselen anses å være til stede, for eksempel et G-8-møte eller i andre sammenhenger hvor fremtredende statsledere møtes, sier han.

VERDENSLEDENDE

- Hvordan vurderer du NASAMS i forhold til andre luftvernsystemer i verden i dag?

- Det er helt i toppen av det som finnes i dag. Det skiller seg ut fordi det har en teknologi som gjør at det har en enorm kapasitet når det gjelder å fange opp de lavtgående truslene, og som Kongsberg skal ha all ære av. Videre gjør teknologien at systemet får en reaksjonsevne som ingen andre systemer i verden er i nærheten av å ha, sier Bjerkås.

NASAMS II innebærer en oppgradering av radarene og at kontrollenheten kan ta inn informasjon fra stadig flere radarer og dermed øke muligheten for å oppdage overraskende angrep.

- Når vi får på plass det har vi verdens mest moderne luftvern, sier obersten.

UTROLIG VIKTIG

- Avtalene vi har gjort med USA er utrolig viktig for Kongsberg, amerikanerne er alltid opptatt av det beste, sier direktør Tore Sannes.

Kongsbergselskapet lager selve styringsenhetene der all informasjon fra radarene bearbeides.

- Vi var tidlig ute med teknologi som gjør det mulig at flere kontrollenheter kan motta all informasjonen fra de forskjellige enhetene umiddelbart og bearbeide dem raskt. Vi plasserer mange enheter som får den samme informasjonen og bearbeider informasjonen umiddelbart. Man har utrolig kort tid på seg når et angrep kommer, sier han.

- Hvordan vurderer du systemet dere har utviklet?

- Den norske teknologien er blant verdens beste innen mildere luftvernsystemer. Fiendebildet forandrer seg, vi må utvikle teknologien deretter. Flyene kan bli vanskelig å se, det kommer andre trusler. Dette fanger NASAMS opp uhyre raskt, sier han.

USA-DøRåPNER

De positive erfaringene i det norske luftforsvaret har virket som en døråpner for den norske våpenbedriften i utlandet. Med Raytheon som samarbeidspartner til Kongsberg D&A fikk NASAMS gjennomslag i både US Army og US Airforce. Luftvernsystemet er senere solgt til Spania, Tyrkia og Hellas. Nederland er interessert i å kjøpe systemet til sitt forsvar.

- Det er ikke vårt bord å selge norsk utstyr, men vi står gjerne til disposisjon ved å vise frem systemet til vår alliansepartnere, og det er oppsiktsvekkende at USA tidlig viste stor interesse. Det er jo gledelig når vi vet hvor mye de satser på våpensystemer og hvor lukket denne industrien er, sier han.

- Hvordan vurderer du behovet for denne typen luftvern ?

- Det er helt klart økende. Verden er i endring, nå er det snakk om langt mer enn konvensjonelle angrep, terrortrusselen gjør at det er behov for luftvernsystemer som tar høyde for noe helt annet enn de flyangrepene vi forberedte oss på å møte tidligere, sier han.

KONGSBERG OG USA

Kongsberg D&A har i mange år hatt et omfattende samarbeid med det amerikanske militæret om våpenkontrakter. Mye har gått og går gjennom de amerikanske våpenprodusentene Raytheon og General Dynamics Land Systems (GDLS).

Samarbeidet med Raytheon startet i 1996, og rammeavtalen som ble gjort var på hele to milliarder kroner. Den er senere utvidet. Avtalen omhandler salg av avansert luftvern. I november 2003 inngikk Kongsberg D&A en kontrakt på 210 millioner kroner med Raytheon, som en del av en avtale med den amerikanske hæren om kontrollsystem til luftvern som skal til Tyrkia.

I fjor sommer varslet Kongsberg D&A at det som eneste europeiske selskap i en lengre periode har deltatt på øvelser i USA og opparbeidet erfaring med datalinker til luftvernsystemet NASAMS.

I 2000 signerte Kongsberg Protech, som også er en del av Kongsberg Gruppen, en rammeavtale på to milliarder kroner med den amerikanske våpenprodusenten GDLS om levering av våpensystemer til pansrede personellkjøretøy til den amerikanske hæren.

US ARMY NESTE

For et halvt år siden inngikk Kongsberg Protech en kontrakt på 32 millioner kroner med den amerikanske hæren (US Army) om leveranser av våpenstyringssystemer, med avtale om mer salg senere. Det spesielle med denne avtalen er at det er den første kontrakten Kongsberg inngår direkte med den amerikanske hæren.
Relaterte emner:
Denne artikkelen kommer fra Økonomisk Rapport: nr. 02/2006
Tidligere nummer Nyere nummer
nr. 04/2006
nr. 01/2006
nr. 21/2005
nr. 20/2005
nr. 19/2005
nr. 02/2006
Nr. 03/2006
nr. 05/2006
nr. 06/2006
nr. 07/2006
Annonse:
 

ØKONOMISK RAPPORT
Copyright © Økonomisk Rapport. All rights reserved.
Sjefredaktør og daglig leder: Knut B. Steen.
Salgs- og markedssjef: Pia Tryland.
Kontakt oss: redaksjonen, annonseavdelingen, abonnement
eller vedrørende Internett-tjenesten vår.
Besøksadresse: Karenslyst allé 16d, 4. etg.
Postadresse: Postboks 290 Skøyen, 0213 Oslo.
Telefon: 22 40 41 00. Telefax: 22 40 41 01.

Powered by Lime CMS 3.5 - Utviklet av Snapper as