Číslo kandidátnej listiny: 5
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
ZDRUŽENIE ROBOTNÍKOV SLOVENSKA
Kandidáti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006
 1.  Ján  Ľupták,  60r.,  stavebný technik,  Banská Bystrica
 2.  Ivan  Hopta,  PhDr., CSc.,  47r.,  poslanec NR SR,  Humenné
 3.  Ján  Pivoluska,  48r.,  odborný referent,  Banská Bystrica
 4.  Milan  Trník,  42r.,  elektrotechnik,  Púchov
 5.  Jozef  Bača,  50r.,  stavebný technik,  Šarišské Čierne
 6.  Mária  Hrušková,  55r.,  invalidná dôchodkyňa,  Zvolen
 7.  Pavel  Chovanec,  Ing.,  54r.,  letecký inžinier a manažér,  Slatinské Lazy
 8.  Ján  Margala,  53r.,  dozorca rušňového depa,  Nové Mesto nad Váhom
 9.  Pavol  Kopčák,  Ing.,  52r.,  pracovník školstva,  Prešov
 10.  František  Chachula,  57r.,  hlavný inšpektor,  Plevník - Drienové
 11.  Miloslava  Necpalová,  51r.,  novinárka,  Bratislava
 12.  Ján  Huťan,  52r.,  robotník,  Revúca
 13.  Jozef  Sekáč,  51r.,  vlakvedúci osobnej dopravy,  Trebišov
 14.  Dušan  Saksa,  Mgr.,  52r.,  učiteľ,  Ladce
 15.  Martin  Jochman,  Ing.,  62r.,  živnostník,  Spišská Nová Ves
 16.  Pavol  Čuma,  55r.,  živnostník - požiarnobezpečnostné služby,  Vranov nad Topľou
 17.  Stanislav  Lepót,  doc., Ing., CSc.,  61r.,  pedagóg,  Pavlovce nad Uhom
 18.  Rudolf  Martančík,  JUDr., Mgr.,  60r.,  právnik,  Bratislava
 19.  Peter  Jurčišin,  68r.,  dôchodca,  Svidník
 20.  Ladislav  Chvostaľ,  Bc.,  51r.,  technik,  Michalovce
 21.  Dušan  Hanka,  Bc.,  45r.,  ošetrovateľ,  Zvolen
 22.  Vladimír  Hric,  53r.,  baník,  Vyšná Slaná
 23.  Štefan  Elizeuš,  Ing.,  54r.,  vedecko - technický pracovník,  Skároš
 24.  Jana  Nirházová,  47r.,  predavačka,  Kraskovo
 25.  Ján  Durkota,  Ing.,  52r.,  lesný inžinier,  Trebišov
 26.  Peter  Uhrík,  57r.,  technik,  Banská Bystrica
 27.  Fedor  Šandor,  MUDr.,  56r.,  lekár,  Humenné
 28.  Ľubomír  Fečík,  48r.,  robotník,  Snina
 29.  Iveta  Šulíková,  PaedDr.,  47r.,  učiteľka,  Sabinov
 30.  Jaroslav  Završan,  48r.,  robotník,  Raková
 31.  Ladislav  Mokrý,  43r.,  technik,  Trstená
 32.  Jaroslav  Rojík,  PaedDr., Mgr.,  43r.,  pedagóg,  Lučenec
 33.  Michal  Pavlečko,  Ing.,  51r.,  prednosta železničnej stanice,  Vranov nad Topľou
 34.  Jana  Fecurová,  51r.,  riaditeľka materskej škôlky,  Humenné
 35.  Viola  Chachulová,  Ing.,  55r.,  ekologička,  Žilina
 36.  Peter  Miticzky,  61r.,  dôchodca,  Lučenec
 37.  Tibor  Štric,  58r.,  vodič autobusov,  Banská Štiavnica
 38.  Štefan  Šereg,  53r.,  vedúci pohostinstva,  Sukov
 39.  Jozef  Rybár,  57r.,  zamestnanec krajského úradu,  Bratislava
 40.  Erika  Skubíková,  49r.,  vedúca predajne,  Liptovský Mikuláš
 41.  Ján  Rudinský,  49r.,  robotník,  Rybník
 42.  Peter  Slezák,  59r.,  robotník,  Temeš
 43.  Renáta  Kaliská,  30r.,  zdravotná sestra,  Banská Bystrica
 44.  Marko  Kuchta,  59r.,  politológ - dôchodca,  Liptovská Lúžna
 45.  Miroslav  Ivan,  23r.,  automechanik,  Lukačovce
 46.  Cyril  Ivan,  Dr.,  72r.,  pedagóg,  Nitra
 47.  Bartolomej  Sisák,  63r.,  dôchodca,  Vechec
 48.  Ľubomír  Dado,  48r.,  elektrotechnik,  Krupina
 49.  Miroslav  Brada,  Mgr.,  58r.,  psychológ,  Zvolen
 50.  Danka  Behúlová,  42r.,  robotníčka,  Dubnica nad Váhom
 51.  Katarína  Slivková,  59r.,  dôchodkyňa,  Spišský Štiavnik
 52.  Katarína  Šágiová,  32r.,  osobná pokladníčka - administratíva,  Rastislavice
 53.  Albert  Mikó,  42r.,  sprievodca osobných vlakov,  Levice
 54.  Jozef  Pecha,  36r.,  terénny sociálny pracovník,  Spišská Nová Ves
 55.  Štefan  Kostursky,  50r.,  robotník,  Ružomberok
 56.  Magdaléna  Strigáčová,  52r.,  živnostníčka,  Hriňová
 57.  Štefan  Gabčan,  52r.,  stavebný technik,  Ladzany
 58.  Dušan  Boháčik,  49r.,  živnostník,  Banská Bystrica
 59.  Katarína  Hoľanová,  39r.,  archivárka,  Žilina
 60.  Martin  Tuščák,  24r.,  vedúci obchodnej skupiny,  Levoča
 61.  Andrej  Palašta,  27r.,  vodič,  Košarovce
 62.  Jozef  Dzurov,  52r.,  kuchár,  Hankovce
 63.  Marta  Varchoľaková,  30r.,  robotníčka,  Stakčín
 64.  Dana  Roháčová,  40r.,  učiteľka,  Humenné
 65.  Božena  Chomová,  48r.,  ekonómka,  Medzilaborce
 66.  Marek  Kelčák,  30r.,  automechanik,  Gruzovce
 67.  Michal  Milas,  Ing.,  64r.,  stavebný inžinier - dôchodca,  Svidník
 68.  Helena  Slyšková,  55r.,  ekonomická zamestnankyňa,  Jasenové
 69.  Milan  Krahulec,  47r.,  vodič,  Zvolen
 70.  Milan  Fufaľ,  50r.,  drevár,  Medzilaborce
 71.  Branislav  Kulich,  Ing.,  72r.,  dôchodca,  Čaklov
 72.  Alexander  Kucka,  30r.,  poisťovací poradca,  Snina
 73.  Jaroslav  Zelinka,  55r.,  výpravca vlakov,  Humenné
 74.  Anna  Pčolová,  43r.,  živnostníčka,  Snina
 75.  Tomáš  Fudaly,  55r.,  vedúci DOS,  Mlynčeky
 76.  Milan  Olšovský,  40r.,  pracovník strážnej služby,  Dolný Lieskov
 77.  Viktor  Kancír,  Ing.,  46r.,  inžinier ekonómie,  Zvolen
 78.  Jaroslav  Firkaľ,  40r.,  vodič,  Volica
 79.  Andrej  Guzy,  59r.,  živnostník,  Svidník
 80.  Katarína  Luptáková,  41r.,  robotníčka,  Zvolen
 81.  Jozef  Minarik,  40r.,  vlakvedúci osobných vlakov,  Bánovce nad Bebravou
 82.  Pavol  Oriešek,  53r.,  rušňovodič,  Nemšová
 83.  Rastislav  Rosina,  39r.,  rušňovodič,  Púchov
 84.  Anna  Nagyová,  51r.,  robotníčka,  Kajal
 85.  Alena  Ličková,  47r.,  účtovníčka,  Prievidza
 86.  Júlia  Chlebanová,  JUDr.,  55r.,  právnička,  Trenčín
 87.  Ján  Grajciar,  43r.,  inšpektor osobných vozňov,  Komjatice
 88.  Katarína  Kováčová,  43r.,  predavačka,  Žilina
 89.  Mária  Glovňová,  43r.,  stavebná úradníčka,  Bardejov
 90.  Mariana  Kucharčíková,  32r.,  krajčírka,  Trebišov
 91.  Andrej  Dudáš,  65r.,  roľník,  Pavlovce nad Uhom
 92.  Michal  Vaško,  76r.,  dôchodca,  Medzilaborce
 93.  Miroslav  Wansner,  44r.,  elektrikár,  Slovenská Ves
 94.  Ľudmila  Molčanová,  Mgr.,  35r.,  učiteľka,  Sabinov
 95.  Adriána  Kobyľáková,  33r.,  vedúca predajne,  Trstená
 96.  Stanislav  Šípoš,  55r.,  baník,  Prievidza
 97.  Jozef  Valko,  42r.,  robotník,  Bratislava
 98.  Jozef  Trokšiar,  44r.,  živnostník,  Šurany
 99.  Janka  Ďurčovičová,  44r.,  technička,  Nové Zámky
 100.  Milan  Barta,  48r.,  vozňový inšpektor,  Komjatice
 101.  Jozef  Gerát,  Bc.,  42r.,  manažér SOU,  Vrícko
 102.  Ľubica  Ferčáková,  37r.,  ekonómka,  Medzilaborce
 103.  Jozef  Karchňak,  42r.,  automechanik,  Sačurov
 104.  Antonina  Kurucová,  46r.,  úradníčka,  Bardejov
 105.  Helena  Andrejcová,  48r.,  učiteľka,  Ruská Poruba
 106.  Anton  Čapkovič,  Ing.,  42r.,  nezamestnaný,  Košice
 107.  Aleš  Konečný,  46r.,  robotník,  Humenné
 108.  Miroslav  Masár,  39r.,  strojmajster,  Dubnica nad Váhom
 109.  Dušan  Kutliak,  50r.,  technik,  Valaská
 110.  Michal  Čonka,  44r.,  živnostník,  Spišský Štiavnik
 111.  Marta  Šínová,  47r.,  robotníčka,  Snina
 112.  Erich  Platko,  31r.,  zootechnik,  Radvaň nad Laborcom
 113.  Tomáš  Šafárik,  23r.,  elektromechanik,  Výčapy - Opatovce
 114.  Janka  Ružičková,  50r.,  novinárka,  Detva
 115.  Petr  Orság,  41r.,  fotograf,  Bratislava
 116.  Vladimír  Damašek,  54r.,  elektrikár,  Považská Bystrica
 117.  Anna  Višvaderová,  47r.,  predavačka,  Senica
 118.  Rastislav  Harvan,  22r.,  robotník,  Snina
 119.  Michal  Cipka,  62r.,  vodič,  Oľka