Det Kongelige Bryllup


25.8.2001

Kronprinsesse

Hans Majestet Kongen har besluttet at Mette-Marit Tjessem H°iby blir Norges Kronprinsesse ved inngňelsen av ekteskap med Hans Kongelige H°yhet Kronprisen i Oslo domkirke kl. 17.00.
 
Hennes tittel blir: Hennes Kongelige H°yhet Kronprinsesse Mette-Marit.
 

Tilbake