News Sections
 
Weekly in Print
Columnists
 
Control
 
Siam Chronicle -- > ข้อเขียนพิเศษจากอ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ > 2 > 3
ไปเยี่ยมคนไทในอัสสัม
ส. ศิวรักษ์ Jan 23, 2006
คนที่พูดภาษาไท-ลาวนั้น นอกเมืองไทยและเมืองลาวออกไป เขาใช้คำว่าไท ที่ไม่มี ย บางทีก็ออกเสียงเป็นไต เช่นไทใหญ่ที่พม่า ไทลื้อที่ยูนาน ทางใต้ของจีน ไทดำ ไทแดง ในเวียดนามเหนือ เป็นต้น ส่วนทางรัฐอัสสัมในอินเดียนั้น มีไทอยู่หกเผ่า ซึ่งร่วมตระกูลกัน แม้จะต่างกันไปบ้าง ก็สื่อสารกันได้ แม้กับพวกเราจากสยาม
ข้อคิดจากการไปเมืองโบลเดอร์ตอนต้นปี ๒๕๔๘
ส. ศิวรักษ์ Nov 29, 2005
มหาวิทยาลัยโคโลราโด ที่เมืองโบลเดอร์ ในสหรัฐ จัดประชุมว่าด้วยเรื่องต่างๆ ในระดับโลก Conference on World Affaires มาแต่ ค.ศ. ๑๙๔๘ จนบัดนี้นับได้ ๕๗ ปีแล้ว
ความประทับใจจากชีวิตและผลงานของมณเฑียร บุญมา
ส. ศิวรักษ์ Nov 29, 2005
ข้าพเจ้าเห็นเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่อาจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ มีแก่ใจเสนอให้สมาคม เอเชียเชิญให้ไปร่วมพิธีเปิดนิทัศนการของอาจารย์มณเฑียร บุญมา ที่นครนิวยอร์ค เมื่อต้น ปีพ.ศ.๒๕๔๖ และได้เป็นวิทยากร แสดงบรรยายเนื่องในโอกาสนั้นด้วย ดังข้อเขียนภาษา อังกฤษของข้าพเจ้า ก็ได้ร่วมลงพิมพ์อยู่ในสูจิบัตรของงานนั้น ซึ่งมีชื่อว่า Montien Boonma : Temple of The Mind
พุทธศาสนิกในโลกร่วมสมัย
ส. ศิวรักษ์ Nov 28, 2005
คนไทยสมัยนี้เป็นพุทธศาสนิกกันหรือไม่ น่าสงสัย อย่างน้อยก็ในทางเนื้อหาสาระ โดยไม่ต้องพูดถึงไสยเวทวิทยาและพุทธพาณิชย์ ตลอดจนศักดินาขัตติยาธิปไตยรวมถึง ความเป็นชาตินิยมที่เข้ามาปนเปไปขนาดไหนบ้าง หากประเด็นพวกนี้ จะขอยก ไว้ก่อนโดย จะบอกกล่าวว่า ฝรั่งนั้นหันมาสมาทานพระรัตนตรัยกันยิ่งๆขึ้นจึงใคร่จะเสนอมุมมองของฝรั่ง ที่ถือพุทธมาให้รับทราบกัน แม้ในสมัยของสมเด็จพระวันรัต เฮง เขมจารีนั้นฝรั่งส่วนใหญ ่ออกจะเป็นมิจฉาทิฐิ ดังพระคุณท่านไม่โปรดให้พระเณรใน อาณัติของท่านเรียนภาษาอัง กฤษเอาเลยด้วยซ้ำสำหรับฝรั่งที่เข้าไม่ถึงสาระของ พระพุทธศาสนามักจะแปลกใจจนถึง กับตกใจเมื่อเขาเรียนรู้ว่าอริยสัจข้อต้นนั้นคือควมทุกข์
ปาฐกถาเรื่อง �วิกฤตสังคมไทยและทางออก�
โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ณ โรงเรียนũ Nov 28, 2005
คำว่า �วิกฤต� แม้จะเป็นภาษาไทยซึ่งผูกศัพท์มาจากภาษาแขก แต่ความจริงเราแปลมา จากภาษาอังกฤษ crisis ภาษาอังกฤษก็มาจากภาษากรีก krisis เขียนคล้ายๆ กัน แต่ใช้ตัว k
Siam Chronicle -- > ข้อเขียนพิเศษจากอ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ > 2 > 3