Milhist indhold  
 Kampe
 Våben
 Soldater
 Billeder
 Data
 Militaria
 Uniformer
 Mindesmærker
 Leksikon
 
 Mailingliste

 Ønsker du at  få besked om  updates på  sitet, så
 tilmeld dig

 
nyhedsbrevet


 
 Webforum

 Fik du svar på
 det du søgte?
 Ellers prøv
 Web forum'et

 

 

 
Istedløven
 
 

af Gert Laursen
 
     
 

I 1858 blev H. W. Bissens monument, "Den Tapre Landsoldat" rejst i Fredericia. Ved den efterfølgende middag, blev det besluttet at samle ind til en statue af Bülow, der var øverstbefalende for den danske hær under udbruddet fra Fredericia. Amtmand Orla Lehmann stillede forslag om, at et overskud af indsamlingen blev brugt til lave et monument over slaget ved Isted.

Slaget, der var det største udkæmpet i Nordens historie, endte med en dansk sejr over den Slesvig-holstenske hær den 25. juli 1850, men først efter en blodig kamp der kostede 845 danske soldater livet og næsten 2500 sårede.

Bissens monument
Opgaven blev igen overlad til Bissen og i juli 1863 rejstes monumentet på Sct. Maria kirkegården i Flensborg. Monumentet, der forestillede en knejsende løve, var lavet af bronze og sad på en sokkel af bornholmerstene. Meget symbolsk skuende imod syd.

På sokkelen var der anbragt fire relieffer af danske officerer. Nemlig general Schleppegrell og oberst Læssøe der begge faldt i kampen ved Isted, hærens øverstbefalende general Krogh og endelig oberst Helgesen, der blev kendt som Frederikstads forsvarer.

På sokkelens inskription stod: "Isted den 25. juli 1850. Det danske folk rejste dette minde". Med til indvielsen var bla. H.C. Andersen.


Istedløven på dens oprindelig plads i Flensborg.

Løven flyttes til Berlin
Efter udbruddet af krigen i 1864, og den danske evakuering af Flensborg, blev monumentet udsat for hærværk af den tysksindede civilbefolkning og forsøgt ødelagt. Myndighederne greb dog ind og gik i gang med at fjerne Løven, og den blev de næste par år opbevaret i stænderforsamlingens gård.

I 1866 blev den på den tyske kansler Bismarck's ordre flyttet til Berlin, hvor den blev restaureret og anbragt i Tøjhuset. I 1878 blev den flyttet til kunstakademiet i Lichterfelde. Den blev nu anbragt på en så lav sokkel, at man var nødt til at fjerne portrætterne af de danske officerer. De blev givet til artilleri regimentet Encke der havde deltaget i kampen ved Dybbøl i 1864.

 
   
     
 
Istedløven i Tøjhusmuseets baggård

Løven genfindes
I 1945, kort efter den anden verdenskrigs afslutning, blev Løven genfundet af den danske journalist Ringsted i Berlin. På anmodning af udenrigsminister Christmas Møller, besluttede den amerikanske administration i det besatte Berlin, at lade den vende hjem til Danmark. Og med bevæbnet amerikansk eskorte blev den i oktober 1945 fragtet til Danmark og placeret på Tøjhusmuseet. Istedløven var omsider vendt hjem, 81 år efter den sidst havde befundet sig på dansk jord.

Istedløvens placering
Efter krigen blev der blevet gjort flere forsøg på at få Løven tilbage til Flensborg, men de stødte hver gang på tysk modstand. I mange år henslæbte Istedløven en uværdig tilværelse i baggården til Tøjhusmuseet, klodset op på en træsokkel og berøvet sine medaljoner.

 
 
 
 

Skiftende kulturministre har henholdte sig til, at den burde placeres på Flensborg Kirkegård, uanset at Flensborg byråd havde sagt nej til at få dette danske sejrsmonument placeret i byen.

I efteråret 1999 blev Søren Kirkegårds Plads bag Tøjhuset indvidet og Løven blev en del af pladsen. I juni 2000 blev en ny sokkel af grå teglsten bevilget af Ny Carlsberg-fondet og i juli 2000 blev den indviet med de oprindelige relieffer påsat.

Kulturministeren, Gerner Nielsen, benyttede lejligheden til at sige, at Istedløven skal placeres i Flensborg.

Den "falske" Løve
Der eksisterer endnu en "Istedløve", noget mindre berømt end den originale. I 1869 lod en forretningsmand fra Berlin, en zinkkopi af Istedløven støbe og opstillet i nærheden af Wansee ved Berlin.

 
Isteddagen

Hvert år, den 25. juli kl 10 afholdes en ceremoni i Tøjhus-museets baggård ved Istedløven for at markere isteddagen.

 
 


I stedet for portrætterne af de oprindelige fire danske officerer, blev der påsat et portræt af den preussiske kommandør fra 1864, Prins Friedrich Carl. Fra at være et dansk sejrsmonument blev Bissens skulptur nu et monument over preussernes sejr i 1864!

I 1938 blev Løven flyttet til Heckeshorn, hvor den blev opstillet i en park. Her står den "falske" Løve i dag, og sandsynligvis kun meget få de tyskere der passerer den kender baggrunden bag monumentet.

 
     
 Created, maintained and Copyright 1997-2006 Gert Laursen