trasdocka
Stulen Barndom
Startsida Stadgar Styrelse Bli medlem Kontakt Presstalesman Stöd oss
Aktuellt
Grupptalan
Kontakt kommittéer i Sverige
träffar
Pressartiklar
Öppet brev
Gästbok
Stöd oss
 

Det måste bli en förändring!
Fruktansvärda händelser från gamla tider blandas med nutida historier om
övergrepp, våld och social misär på olika familjehem och institutioner.
Dessa berättelser måste tas på största allvar och få ett omedelbart slut.
Föreningen Stulen Barndom arbetar hårt vid sidan av en rättsprocess för att
få till stånd en förändring av nuvarande arbetsrutiner inom familjehemsplaceringar. Möten med olika myndigheter ska bl.a. genomföras där vi informerar om missförhållanden, och kräver en förändring och förbättring av det nuvarande systemet inom individ- och familjeomsorgen. Vidare planeras en kontaktgrupp inom föreningen som verkar rådgivande, och konkret hjälper familjehemsplacerade barn och ungdomar som har det svårt. Skänkta bidrag går oavkortat till föreningens administrativa kostnader.
   Det finns inga garantier för en lycklig barndom, men det ska inte heller
finnas garantier för en olycklig.
Hjälp oss att hjälpa!

Föreningen Stulen Barndom

Stulen Barndoms plusgiro är: 168 28 89-9

 
     
 
Peter Lindberg (Presstalesman) tel. 0730-56 46 83, Torbjörn Thunström (Marknadsansvarig, Samordnare) tel. 0739-89 45 41