[Hejmen]EsperantoCxeInterretoPartizanske

ĈefaPaĝo | Tollare | Upsalo | Ĉaĉak | Leŝeforŝ | Bostono | Sarajevo | Partizanske | LastajŜanĝoj | ViajPreferoj

PartizanskeRezultoj

Ĝenerale

Slovakia Esperanta Junularo (SKEJ) kaj Esperanto@Interreto (E@I) invitas vin al trejnseminario, kiu okazos meze de Slovakio, en bela malgranda urbeto Partizánske (http://www.partizanske.sk/). La temo de la trejnseminario estas "Ni sciigu aliajn pri ni". Tiu estos unua SKEJ-seminario, sed jam la 7a seminario de E@I. La aranĝo okazos ekde la 4a ĝis la 11a de junio 2005 (sabatoj).

Celo de la trejn-seminario estas instrui al junularo-laboranta/okupiĝanta en sia organizaĵo ĝuste uz(ad)i informojn, informi efike ĝeneralan publikon pri sia organizaĵo, informi la celatan grupon pri aktivaĵoj kaj aktiveco de la organizaĵo, kaj fari tiujn informojn ankaŭ parton de siaj informiloj – uzi ilin efike kaj praktike (afiŝoj, flugfolioj, surgluaĵoj, broŝuroj, KDj, DVDj ktp).

Unu interesaĵo/strangaĵo de la seminario: ni loĝos, kaj duonon de la tempo pasigos, en la stela observejo!!! Certe estos interesa loko – por elpensi elstarajn (eble eĉ stelajn?) informilojn, afiŝojn... – ni estos proksime al aliaj planedoj, steloj, astro-objektoj.

Mapoj kaj informoj pri SK kaj pri la urbo Partizánske mem troveblas (en la lingvoj SK, CS, EN, DE, FR) ĉe la paĝaro: http://www.supernavigator.sk/navigator/

Vojaĝado: pri la plej taŭga vojaĝmaniero kaj forir-/alven-tempoj vi povas ekscii je la paĝo: http://www.cp.sk (informoj troveblas en SK, DE, EN)

Kondiĉoj

Kiuj povas aliĝi? Partoprenantoj de la seminario devas plenumi jenajn kondiĉojn:

Jen la listo de landoj kaj nombro de partoprenontoj planitaj:
Slovakio Slovenská esperantská mládež (SKEJ)  3
Aŭstrio Aŭstria Esperanto-Junularo (AEJ)  2
Hungario Hungara Esperanto-Junularo (HEJ)  3
Pollando Pola Esperanto Junularo - (PEJ)  3
Ĉeĥio Český esperantský svaz (ĈEA)  2
Germanio Deutsche Esperanto-Jugend (GEJ)  3
Nederlando Nederlandse Esperanto-Jongeren (NEJ)  2
Entute 18

Kiel jam en mon-peto por la seminario estis menciite, la projekto estu ĉefe por homoj, kiuj en siaj LSj okupiĝas/os pri la aspektigado, informado, eksteraj rilatoj. Tial estas precipe bonvenaj homoj, kiuj jam iom okupiĝas/is pri aspektigado, informado ene de sia organizaĵo. (Same se oni jam havas bazan „trarigardon“ pri aspektig-programoj (Corel Draw, Zoner Calisto, Photoshop...) – kompreneble ne necesas tio, nur iom „avantaĝas“ kaj ebligas pli (rapide kaj profunde) eniri la aspektigadon mem.

Vi povas ĉi tie je la paĝo iom prezenti vin – al ceteraj partoprenontoj kaj al organizantoj:

Repago de vojaĝkostoj

SKEJ repagos vojaĝkostojn ĝis 70% kondiĉe ke ili estos laŭeble malaltaj (vi devos elekti la plej malmultekostan vojaĝmanieron: trajne - 2an klason, aviadile - ekonomian bileton). Vojaĝkostoj estos repagitaj meze de la seminario. (verŝ. merkrede) Reston (30%) oni aŭ pagu mem, aŭ interkonsentu kun onia LS pri ĝia repago. Ĉiuj aliaj pagoj (loĝado, manĝado, ekipaĵo…) estas kovritaj de organizantoj (dank' al mon-subteno de la EU-programo Junularo - Grant program Youth).

Programo

Novaĵo: aldoniĝis du program-kontribuoj/prelegoj --

Petro Chrdle (posedanto de la eldonejo www.kava-pech.cz) - Internacia kopirajto kaj Interreto

Stanislav Marček (redaktoro de Revuo Esperanto) - Kiel estas farata/kreata revuo Esperanto

La programo konsistos el teoriaj prelegoj, laborgrupoj kaj praktikaj ekzercoj. Ni diskutos neceson kaj util(ig)on de la informado, rolon de unuopaj inform-medioj, iliajn mal/avantaĝoj, kaj iliajn uzeblecojn por ni (junularaj organizaĵoj). Ankaŭ problemaro de diferencoj (kulturaj, religiaj, agaj, aĝaj) ĉe „alparolado“ eniros la prelegojn. Dum praktikaj ekzercoj ni elkreos (minimume ni strebos pri tio) afiŝojn, kiuj oni uzos en estonto por niaj celoj. (Ni planas afiŝon por E@I, TEJO – ĝenerala afiŝo „Kio estas Esperanto“, kaj unu kontraŭ-ksenofobian - kiu montrus sensencon kaj malutilon de ksenofobio al gejunuloj kaj instigus ilin al scivolemo kaj toleremo.

Same vi havos eblecon pripensi kaj ekkrei informilon por sia propra LS. (Estos tre bonvena, se vi jam venos kun ideoj, kiujn ni poste dum la semajno realigus.) Ekzistantajn kunlaborajn retojn, bezonojn je komunaj projektoj kaj kune lernos pri la utilaj iloj por starigo kaj subteno de internacia kunlaboro. Krom ĉio listigita supre, kompreneble okazos interesa vespera programo kaj ekskurso al la proksima (30km) urbeto Bojnice -– kun vizito de la belega kastelo de Bojnice (http://www.bojnice.sk). Pli detala programo de la seminario aperos sur ĉi tiu paĝo iom poste.

Utilaj informoj pri Slovakio

Ĉefurbo: Bratislava
Valuto: Slovaka krono (SKK aŭ Sk). Unu krono konsistas el 100 heleroj. 1 EUR = 38 SKK (ekzistas monmaŝino en la urbo)
Elektro: La elektra tensio estas 220-volta. La kontaktiloj estas dupolusaj, rondaj.
Telefonado: internacia kodo por telefoni al Slovakio - +421
Tempo: vintre GMT + 1, somere GMT+2
Lingvo: la oficiala lingvo estas la slovaka. Ĉiu slovako komprenas senprobleme ankaŭ la ĉeĥan, multon oni povas interkonsenti ankaŭ pole. Kun homoj (ie kaj kelkaj) eblas interkonsenti ankaŭ en la angla (plejparte kun gejunuloj), germana, aŭ en la rusa (plejparte kun pli aĝaj loĝantoj). Inter la plej signifaj minoritataj lingvoj apartenas la hungara (tamen ne en la regiono de la seminario).

Organiza teamo:

Peter Baláž (SK) -kunordiganto de E@I, prezidanto de SKEJ, eldonisto http://www.espero.sk/ , projekt-kreanto...
Viliam Búr (SK) -Esperantisto, programisto, ktp :)
Haris Subašić (BiH?) -aktivulo de E@I, teamano de Interkulturo http://www.interkulturo.net/ , profesia programisto, projektemulo :)
Neringa Prekevičiútė (LT) -helpantino de www.lernu.net, instruistino de E-o, teamano de www.ikso.net/mozaika, aktivulino de E@I

Havante iajn demandojn rilate al la trejn-seminario, bv kontakti ĉeforganizanton (P.Baláž): petro@ikso.net (ankaŭ ĉe MSN), Poŝtelefono: +421 902 203 369

La loko

Vi loĝos en kvar-litaj ĉambroj (tielnomataj „unimoĉeloj“), tuj apud la observejo (http://www.hvezdaren.sk), en kiu okazos plimulto de la programaro. Resto de la programo okazos en la proksima baz-lernejo, kiu estas bone ekipita kun komputiloj (kiujn ni okupos dum nia seminario).

La unua vespermanĝo okazos la sabaton 4an de junio 2005 kaj la lasta matenmanĝo - la sabaton 11an de junio. Mi petas pri via kompreno kaze de la manĝado – ĉar pro mia morala sinteno oni dum la seminario servos vegetaranajn manĝojn. Mi certas, ke vi kapablos nutri sin unu semajnon vegetare – tiuj, kiuj ne kapablus tion, kompreneble povos aĉeti ian viandaĵon, sed proprakoste. Se vi havas iajn specialajn postulojn por manĝaĵo, bonvolu ne forgesi tion indiki.

La seminario okazos en la malgranda urbeto Partizánske (unu el la plej junaj/novaj urboj en SK), kiu troviĝas meze de Slovakio, 130 km orienten for de la ĉefurbo Bratislava. Pli detalan informon pri la urbo (sed bedaŭrinde nur en la slovaka) kun fotoj vi povas trovi ĉe http://www.partizanske.sk/ (fotoj troveblas en la maldekstra parto sub „fotogaléria“)

Rilataj projektoj

Fotoj de la seminariejoj

Jen kie ni laboros, loĝos kaj amikumos:ĈefaPaĝo | Tollare | Upsalo | Ĉaĉak | Leŝeforŝ | Bostono | Sarajevo | Partizanske | LastajŜanĝoj | ViajPreferoj
Redaktu tekston de tiu ĉi paĝo | Vidu aliajn reviziojn
Laste redaktita November 29, 2005 11:35 pm (diferencoj)
Serĉu: