Homofobie

Co to je?

Motto: "Pro některé lidi je úchylka cokoli, co vybočuje z jim známého průměru... Je to jedna z definic hlupáků."

Homofobie je stav mysli vyvolaný předsudky o homosexualitě. Realizuje se v nadávkách, diskriminaci a předsudcích vůči gayům. Pro gaye je obtížné žít ve společnosti, která homosexualitu považuje za něco nenormálního. Jistěže je homosexualita z hlediska statistického nenormální, podobně jako jsou nenormální albíni nebo lidé s IQ vyšším než 130. Ale znamená to, že jsou tím pádem špatní, že jsou to úchylové, že by se měli vyhladit? To určitě ne. Také se často hovoří o tom, že homosexuálové nemohou mít děti, proto nejsou pro společnost přínosem. Dobře, pak ale také neplodné páry nebo duchovní žijící v celibátu jsou pro společnost nepotřební. Vše je věcí pohledu.

Homofobici záměrně šíří lživé informace o tom, že všichni gayové jsou promiskuitní, pyšní, sebestřední a neschopní trvalého vztahu. Pohled na homosexuály také deformují vtipy a rádobyvtipné filmy, díky kterým lidé nabývají dojmu, že všichni gayové mluví ženským hlasem, nosí ženské šaty, 24 hodin denně přemýšlejí o tom, jak znásilnit nejbližšího chlapa apod.

Homosexualita je jednou z vývojových variant hypotalamu. Nejedná se o poruchu, úchylku či nemoc. V současnosti není homosexualita v civilizované části světa na seznamu sexuálních deviací a je brána jako jedna ze sexuálních alternativ. V roce 1992 byla jako sexuální deviace vyřazena také světovou zdravotnickou organizací (WHO). Homosexuálové jsou samozřejmou součástí lidských společenství již od počátku historie lidstva, stejně jako je homosexualita běžná i v říši zvířat. Pokud homosexualita není přirozená, proč po tisících letech evoluce stále nezmizela jako nežádoucí jev? Příroda moc dobře ví, co činí. Škoda, že to neví také někteří lidé. Další informace najdete na serveru 004.

Přes tyto poznatky podpořené vědeckými výzkumy existují lidé a organizace s více či méně homofobními postoji. Účelem této stránky je vás, kluky na kluky, před nimi varovat. Ušetříte si tak urážky z jejich strany a zklamání na straně své. Nediskutujte s nimi o nesprávnosti jejich názorů, vaše argumenty budou odmítány. Dotyční si ve svém postoji libují a necítí potřebu jej měnit. Málokterý homofobik je ochoten přiznat, že se mýlil. Nepodporujte je! Neodkazujte na jejich stránky. Jsou-li to obchodníci, nekupujte u nich. Jsou-li to politické strany, nevolte je.

Evropský parlament dne 18. ledna 2006 přijal usnesení číslo P6_TA(2006)0018, ve kterém definuje homofobii jako "iracionální strach a odpor vůči homosexualitě a lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám, založený na předsudcích podobných rasismu, xenofobii, antisemitismu a sexismu." EP dále konstatoval, že "partneři stejného pohlaví v některých členských státech nepožívají stejných práv a ochrany, které mají sezdaní partneři opačného pohlaví, a jsou tedy diskriminováni a znevýhodňováni." Z těchto a jiných důvodů "důrazně odsuzuje jakoukoli diskriminaci na základě sexuální orientace". Parlament také 17. května 2006 (Mezinárodní den boje proti homofobii, International Day Against Homophobia, IDAHO) uspořádá "seminář o výměně osvědčených postupů." V přiloženém dokumentu naleznete úplné znění usnesení.

Petr

Lidé

Poslanci

(kteří dne 11. února 2005 hlasovali proti přijetí zákona o registrovaném partnerství)

Organizace