Ngan Hang nha nuoc Viet Nam
   Thứ bảy 22/7/2006

Trang chủ | Giới thiệu Website | Tin tức sự kiện | Liên hệ-Góp ý | Tìm kiếm

 

Hệ thống tiền tệ

Lịch sử đồng tiền Việt nam
Kỹ thuật đặc trưng của đồng tiền Việt nam
Thông tin cảnh báo về tiền giả
Thông tin về đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
Đồng tiền lưu niệm của Việt nam
Ngan Hang nha nuoc Viet Nam

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá bình quân liên NH

Ngày 21/7/2006

1 USD=15.958 VNĐ

Tỷ giá giao dịch của NHTM

Ngày 21/7/2006

USD

Mua

15.996,00

 

Bán

15.998,00

JPY

Mua

135,29

 

Bán

137,49

EUR

Mua

20.084,91

 

Bán

20.329,93

Kỹ thuật đặc trưng của đồng tiền Việt Nam

A. Tiền giấy

1.Giấy bạc 500.000 đồng.

- Ngày phát hành: 17/12/2003

- Kích thước: 152mm x 65mm.

- Giấy in: Polymer.

- Màu sắc tổng thể: Màu lơ tím sẫm.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 500.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên - Mệnh giá 500.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

2.Giấy bạc 100.000 đồng (loại cũ in trên giấy cotton).

- Ngày phát hành: 01/9/2000

- Kích thước: 145mm x 71mm.

- Giấy in: Cotton.

- Màu sắc tổng thể: Màu nâu sẫm.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 100.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh Nhà sàn Bác Hồ - Mệnh giá 100.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

3.Giấy bạc 100.000 đồng (loại mới in trên polymer).

- Ngày phát hành: 01/9/2004

- Kích thước: 144mm x 65mm.

- Giấy in: giấy Polymer, có độ bền cao, không ảnh hưởng đến môi trường, có yếu tố bảo an đặc biệt như cửa sổ trong suốt, có hình ẩn hoặc hình dập nổi trong cửa sổ.

- Màu sắc: Nhìn tổng thể hoa văn trang trí và nội dung mặt trước và mặt sau màu xanh lá cây đậm.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 100.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh văn miếu - Quốc Tử giám  - Mệnh giá 100.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

4.Giấy bạc 50.000 đồng (loại cũ in trên giấy cotton).

- Ngày phát hành: 15/10/1994

- Kích thước: 140mm x 68mm.

- Giấy in: Cotton.

- Màu sắc tổng thể: Màu xanh lá cây sẫm.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 50.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh bến cảng Nhà Rồng - Mệnh giá 50.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

5.Giấy bạc 50.000 đồng (loại mới in trên polymer).

- Ngày phát hành: 17/12/2003

- Kích thước: 140mm x 65mm.

- Giấy in: Polymer.

- Màu sắc tổng thể: Màu nâu tím đỏ.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 50.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh Huế - Mệnh giá 50.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

6.Giấy bạc 20.000 đồng (loại cũ in trên giấy cotton).

- Ngày phát hành: 02/3/1993

- Kích thước: 140mm x 68mm.

- Giấy in: Cotton.

- Màu sắc tổng thể: Màu xanh lơ sẫm.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 20.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Xưởng sản xuất đồ hộp - Mệnh giá 20.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

7.Giấy bạc 20.000 đồng (loại mới in trên polymer).

- Ngày phát hành: 17/5/2006

- Kích thước: 136mm x 65mm.

- Giấy in: Polymer.

- Màu sắc tổng thể: Màu xanh lơ đậm.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 20.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh Chùa Cầu, Hội An, Quảng Nam - Mệnh giá 20.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

8.Giấy bạc 10.000 đồng.

- Ngày phát hành: 15/10/1994

- Kích thước: 140mm x 68mm.

- Giấy in: Cotton.

- Màu sắc tổng thể: Màu đỏ tía.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 10.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh vịnh Hạ Long - Mệnh giá 10.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

9.Giấy bạc 5.000 đồng.

- Ngày phát hành: 15/01/1993

- Kích thước: 134mm x 65mm.

- Giấy in: Cotton.

- Màu sắc tổng thể: Màu xanh lơ sẫm.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 5.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh thuỷ điện Trị An - Mệnh giá 5.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

10.Giấy bạc 2.000 đồng.

- Ngày phát hành: 20/10/1989

- Kích thước: 134mm x 65mm.

- Giấy in: Cotton.

- Màu sắc tổng thể: Màu nâu sẫm.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 2.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Xưởng dệt - Mệnh giá 2.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

11.Giấy bạc 1.000 đồng.

- Ngày phát hành: 20/10/1989

- Kích thước: 134mm x 65mm.

- Giấy in: Cotton.

- Màu sắc tổng thể: Màu tím.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 1.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Cảnh khai thác gỗ - Mệnh giá 1.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

12.Giấy bạc 500 đồng.

- Ngày phát hành: 15/8/1989

- Kích thước: 130mm x 65mm.

- Giấy in: Cotton.

- Màu sắc tổng thể: Màu đỏ cánh sen.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 500 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh cảng Hải Phòng - Mệnh giá 500 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

13.Giấy bạc 200 đồng.

- Ngày phát hành: 30/9/1987

- Kích thước: 130mm x 65mm.

- Giấy in: Cotton.

- Màu sắc tổng thể: Màu nâu đỏ.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 200 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Sản xuất nông nghiệp - Mệnh giá 200 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

 14.Giấy bạc 100 đồng.

- Ngày phát hành: 02/5/1992

- Kích thước: 120mm x 59mm.

- Giấy in: Cotton.

- Màu sắc tổng thể: Màu nâu đen.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 100 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh tháp Phổ Minh - Mệnh giá 100 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 

 B. Tiền kim loại

 1.Đồng tiền 5.000đ.

- Ngày phát hành: 17/12/2003

- Đường kính: 25,50 mm

- Khối lượng: 7,70 g

- Độ dày mép: 2,20 mm

- Màu sắc: vàng ánh đỏ

- Vật liệu: hợp kim (CuAl6Ni92)

 

- Vành đồng tiền: khía vỏ sò

- Mặt trước: hình Quốc huy

- Mặt sau: dòng chữ “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”, số mệnh giá 5.000 đồng, hình Chùa Một cột.

2.Đồng tiền 2.000đ.

- Ngày phát hành: 01/4/2004

- Đường kính: 23,50 mm

- Khối lượng: 5,10 g

- Độ dày mép: 1,80 mm

- Màu sắc: vàng đồng thau

- Vật liệu: thép mạ đồng thau

- Vành đồng tiền: khía răng cưa ngắt quãng 12 đoạn

- Mặt trước: hình Quốc huy

- Mặt sau: dòng chữ “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”, số mệnh giá 2.000 đồng, hình Nhà Rông.

3.Đồng tiền 1.000đ.

- Ngày phát hành: 17/12/2003

- Đường kính: 19,00 mm

- Khối lượng: 3,80 g

- Độ dày mép: 1,95 mm

- Màu sắc: vàng đồng thau

- Vật liệu: thép mạ đồng thau

 

 

- Vành đồng tiền: khía răng cưa liên tục

- Mặt trước: hình Quốc huy

- Mặt sau: dòng chữ “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”, số mệnh giá 1.000 đồng, hình Thủy đình, Đền Đô.

4.Đồng tiền 500đ.

- Ngày phát hành: 01/4/2004

- Đường kính: 22,00 mm

- Khối lượng: 4,50 g

- Độ dày mép: 1,75 mm

- Màu sắc: trắng bạc

- Vật liệu: thép mạ Niken

- Vành đồng tiền: khía răng cưa ngắt quãng 6 đoạn

- Mặt trước: hình Quốc huy

- Mặt sau: dòng chữ “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”, số mệnh giá 500 đồng, chi tiết hoa văn dân tộc.

5.Đồng tiền 200đ.

- Ngày phát hành: 17/12/2003

- Đường kính: 20,00 mm

- Khối lượng: 3,20 g

- Độ dày mép: 1,45 mm

- Màu sắc: trắng bạc

- Vật liệu: thép mạ Niken

- Vành đồng tiền: vành trơn

- Mặt trước: hình Quốc huy

- Mặt sau: dòng chữ “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”, số mệnh giá 200 đồng, chi tiết hoa văn dân tộc.

 

 

Ngan Hang nha nuoc Viet Nam
 

  CHUYÊN ĐỀ

Chính sách tiền tệ - Tín dụng
Hợp tác quốc tế
Quản lý ngoại hối
Thanh tra, Kiểm soát
Kế toán, Thanh toán
Hệ thống tiền tệ    Việt Nam
Công nghệ thông tin
Công tác cán bộ và đào tạo

 

 

Chùm ảnh tư liệu

 

Ngan Hang nha nuoc Viet Nam

  © Trang tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.    Số cấp phép: 101/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 10/03/2004.

  Cơ quan chủ quản: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.       Trưởng ban biên tập:Ông Lê Việt Cường, Chánh Văn phòng NHNN Việt Nam

  Địa chỉ: 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội; Tel:(84-4) 8.242.479 - 9.343.327; Fax:(84-4) 8.268.765; Email:nhnn@sbv.gov.vn