AZ ÉRSEKEK SORA

A *-gal jelzett évszámok azt jelentik, amikor a történelmi forrásokban előfordul.

1. ASZTRIK O.S.B. 1000* - 1012
2. GYÖRGY 1050*
3. DEZSŐ 1064 - 1090
4. FÁBIÁN 1090*
5. UGOLIN 1102* - 1103*
6. FULBERT 1105*
7. PÁL 1111* - 1113*
8. GERGELY 1124*
9. FÁNCSIKA Zágrábból áthelyezve 1131 - 1134
10. SIMON Pécsről áthelyezve 1135*
11. MUCSIA 1142*
12. MIKÓ 1156* - 1165*
13. CSÁMA Egerből áthelyezve 1169* - 1171*
14. ISTVÁN 1176*
15. ANDRÁS Győrből áthelyezve 1176 - 1186
16. PÁL Erdélyből áthelyezve 1188*
17. KÁN PÉTER Spalatóból áthelyezve 1190 - 1192
18. GYŐRI SAUL Csanádról áthelyezve 1192 - 1202
19. JÁNOS Csanádról áthelyezett, Esztergomba áthely. 1202 - 1205
20. MERÁNIAI BERTOLD Aquileai pátr. áthely. 1206 - 1218
21. CSÁK UGRIN 1219 - 1241
22. BENEDEK Esztergomba áthelyezve 1243 - 1254
23. BUZÁS TAMÁS 1255 - 1256
24. ZSÁMBÉKI SMARAGD 1257 - 1266
25. BANCSAI ISTVÁN jun. 1266 - 1278
26. GYIMESI JÁNOS 1278 - 1301
27. ISTVÁN 1302 - 1304
28. CSÁK VINCE 1306 - 1311
VICSADOLI DEMETER választott, meg nem erősített 1311 - 1317
29. JANKI LÁSZLÓ O.F.M. 1317 - 1337
HARKÁCSI BÜKI ISTVÁN választott, meg nem erősített 1337 - 1343
30. KABOLI LÁSZLÓ Zágrábból áthelyezve 1343 - 1345
NESZMÉNYI MIKLÓS választott, meg nem erősített 1345
31. HARKÁCSI BÜKI ISTVÁN Veszprémből áthelyezve 1345 - 1348
32. VÁSÁRI MIKLÓS Esztergomba áthelyezve 1349 - 1350
33. LACKFI DÉNES Zágrábból áthelyezve 1350 - 1355
34. KESZEI MIKLÓS Zágrábból áthelyezve, Esztergomba áthely. 1356 - 1358
35. TELEGDI TAMÁS Csanádról áthelyezve, Esztergomba áthely. 1358 - 1367
BEBEK DOMONKOS, választott, meg nem erősített 1367
36. SZIGETI ISTVÁN O.S.E.A. Nyitráról áthely., 1379-ben jeruzsálemi pátriárka, kalocsai adm. 1367 - 1382
37. HELFENSTEIN LAJOS 1383 - 1391
38. PELSŐCI BEBEK MIKLÓS 1391 - 1400
39. SZEPESI JÁNOS Zágrábból áthelyezve, nápolyi érsek lett 1401 - 1403
40. DE DOMINIS KRIZOGON Trauból áthelyezve O.F.M. 1403 - 1408
41. KORBÁVIAI MIKLÓS 1409 - 1411
DE CASTIGLIONA BRANDA Piacenzia püsp., kalocsai adm. 1410 - 1413
42. DE BENZIS ANDRÁS Sittenbe áthelyezve 1413 - 1421
43. SCOLARI CARMANUS 1421 - 1423
44. BUONDELMONTE JÁNOS O.S.B. 1424 - 1447
DE la BISCHINO MÁTÉ Erdélyből kinevezve, be nem iktatott 1449
45. SZEKCSŐI HERCZEGH RAFFAEL Boszniából áthelyezve 1450 - 1456
46. VÁRDAY ISTVÁN bíboros 1457 - 1471
47. MATUCSINAI GÁBOR 1471 - 1478
48. HANDÓ GYÖRGY 1478 - 1480
49. VÁRADI PÉTER 1481 - 1501
50. GERÉB LÁSZLÓ Erdélyből áthelyezve 1501 - 1502
KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS Erdélyből áthelyezve, beiktatása előtt meghalt 1503
51. FRANGEPÁN GERGELY Veszprémből áthelyezve 1503 - 1520
S z é k ü r e s e d é s 1520 - 1523
52. TOMORY PÁL O.F.M. 1523 - 1526
S z é k ü r e s e d é s 1526 - 1530
53. FRANGEPÁN FERENC O.F.M. egri adm. 1530 - 1543
S z é k ü r e s e d é s 1543 - 1565
54. GREGORIÁNC PÁL győri adm. 1565
S z é k ü r e s e d é s 1565 - 1572
55. DRASKOVICH GYÖRGY győri adm. 1573 - 1587
S z é k ü r e s e d é s 1587 - 1596
56. KUTASSY JÁNOS győri adm., majd esztergomi érsek 1596 - 1597
S z é k ü r e s e d é s 1597 - 1600
57. HETESY PETHE MÁRTON győri adm. 1600 - 1607
58. SZUHAY ISTVÁN Egerből áthelyezve 1607
59. NAPRÁGYI DEMETER győri adm. 1608 - 1619
60. LÉPES BÁLINT győri adm. 1619 - 1623
61. TELEGDY JÁNOS nyitrai adm. 1623 - 1647
S z é k ü r e s e d é s 1647 - 1649
62. PÜSKY JÁNOS Csanádról áthelyezve, váci, majd győri adm. 1649 - 1657
63. SZELEPCSÉNYI GYÖRGY nyitrai adm., Esztergomba áthely. 1657 - 1666
64. PETRETICH PÉTER Zágrábból áthelyezve 1667
65. SZÉCHÉNYI GYÖRGY győri adm., Esztergomba áthely. 1668 - 1685
66. GUBASSÓCZY JÁNOS nyitrai adm. 1685 - 1686
67. BORKOVICH MÁRTON O.S P. Er. Zágrábból áthelyezve 1686 - 1687
S z é k ü r e s e d é s 1687 - 1691
68. KOLLONICH LIPÓT bíboros, győri adm., Esztergomba áthely.1691 - 1695
69. SZÉCHENYI PÁL veszprémi adm. 1696 - 1710
70. CSÁKY IMRE bíboros, nagyváradi adm. 1710 - 1732
71. PATACHICH GÁBOR Szerémből áthelyezve 1733 - 1745
S z é k ü r e s e d é s 1745 - 1747
72. CSÁKY MIKLÓS Nagyváradról áthely., Esztergomba áthely. 1747 - 1751
73. KLOBUSICZKY FERENC Zágrábból áthelyezve 1751 - 1760
74. BATTHYÁNY JÓZSEF Erdélyből áthelyezve 1760 - 1776
75. PATACHICH ÁDÁM Nagyváradról áthelyezve 1776 - 1784
S z é k ü r e s e d é s 1784 - 1787
76. KOLLONICH LÁSZLÓ Nagyváradról áthelyezve 1787 - 1817
S z é k ü r e s e d é s 1817 - 1822
77. KLOBUSICZKY PÉTER Szatmárból áthelyezve 1822 - 1843
S z é k ü r e s e d é s 1843 - 1845
78. NÁDASDY FERENC Vácról áthelyezve 1845 - 1851
S z é k ü r e s e d é s 1851 - 1854
79. KUNSZT JÓZSEF Kassáról áthelyezve 1854 - 1866
80. LONOVICS JÓZSEF Csanádról áthelyezve 1866 - 1867
81. HAYNALD LAJOS bíboros Erdélyből, c. karthágói érsekségből áthelyezve 1867 - 1891
82. CSÁSZKA GYÖRGY Szepesről áthelyezve 1891 - 1904
83. VÁROSY GYULA Székesfehérvárról áthelyezve 1905 - 1910
84. CSERNOCH JÁNOS Csanádról áthely., Esztergomba áthely. 1911 - 1913
85. VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD Győrből áthelyezve 1914 - 1923
86. ZICHY GYULA Pécsről áthelyezve, adm. 1923 - 1925
érsek 1925 - 1942<
S z é k ü r e s e d é s 1942 - 1943
GLATTFELDER GYULA Csanádról áthelyezve, lemondott
87. GRŐSZ JÓZSEF Szombathelyről áthelyezve 1943 - 1961
Székürededés 1961 - 1964
88. HAMVAS ANDRÁS Csanádról áthelyezve 1964 - 1969
89. IJJAS JÓZSEF Szegedről áthelyezve 1969 - 1987
kiérd. érsek, pápai trónálló, haláláig 1989
PASKAI LÁSZLÓ koadjutor érsek 1982 - 1987
90. DANKÓ LÁSZLÓ kalocsai érsek 1987 - 1993
Kalocsa-Kecskeméti érsek 1993 - 1999
91. BÁBEL BALÁZS 1999 -

wmaster@communio.hcbc.hu
Módosítva: 2001.04.25.