Järvakandi vald

Home Sisukord

 

Uudised
Omavalitsus
Õigusaktid
Haridus
Kultuur
Ettevõtlus
Maa
Aadressid
Pildid
Viited

Kontaktandmed

Tallinna mnt.17, Järvakandi, Rapla mk. 79101
Telefon  (48) 94 711
Fax        (48) 94 710
E-mail     jav@jarvakandiov.ee


Üldandmed

Järvakandi valla moodustab Järvakandi alev, mis on väike tööstusasula Rapla maakonna lõunaosas ja paikneb omaaegse Harjumaa Rapla kihelkonna Järvakandi valla Isakõnnu küla maadel ning on kuulunud Harjumaa (1945-1950.a) ja Vändra rajooni (1951-1962.a) koosseisu. Rapla maakonna (endise rajooni) koosseisu kuulub Järvakandi 1963.aastast.

Järvakandi alevi geograafiline omapära on teatud isoleeritus: idas asub suur Nõlvasoo raba ja läänes metsamassiiv, mida ei läbi ükski korralik tee. Sellise geograafilise omapära tõttu puudub vallal ida-lääne väljakujunenud asustusvõrguga tagamaa, mis on kahjuks nii alevi ühiskondlikule sektorile kui ka kaubandus- ja teenindusettevõtetele.

Alevi ajalooline areng on tihedalt seotud kohaliku klaasitööstusega. 1879.a rajati praeguse alevi territooriumile klaasikoda, mis järk-järgult kasvas, kuid murrang alevi arengus toimus 1920.aastatel, kui Järvakantti ehitati mehhaniseeritud klaasivabrik (“Järvakandi Tehased”) ning abitootmisena suur puidutöötlemiskompleks. Uue tehase rajamisega tööliste arv viiekordistus. Alevi elanike kasv tingis uute elamute ehitamise ning nn ühiskondliku sektori asutuste rajamise (kool, lasteaed, velskripunkt, apteek, seltsimaja), lisaks tekkisid alevisse mitmed kauplused.

Loe lähemalt !

Vapi kirjeldus

Hõbedasel kilbil sinine, kilbi ülaservani ulatuv sarikas. Sarika all sinine karikas, millest tõuseb punane leek.

Lipp

Järvakandi valla lipp on ristkülikukujuline vapilipp. Lipu normaalmõõtmed on 105 x 165 cm; laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut.

   
     

Copyright © 2003 Järvakandi Vallavalitsus
jav@jarvakandiov.ee