Audenbøl .

Utt. au’enbøl (med tykk l). Eldre former: Audunarbolæ 1374. Audunabøle 1400.  Oudennbøll 1578. Oudenbøl 1723. Oprinnelig form: Auðunarboeli = Audungården. av mannsnavet Audun, og bœli = bolig.

Var fullgård; gammelt matr. nr. 8, gml. skyld 1 skpd., som matr.kommisjonen 1723 foreslår nedsatt til 14 lispd. Den anfører: ”Skarpt og svakt land; (ingen skog); sår ¼ t. blandkorn. 6 t. havre; avler 10 lass høi; har 1 hest, 5 kyr, 4 sauer”. Fikk 1839 nytt nr. 37, ny skyld 3 daler 12 skilling; revidert skyld 1886: 7,73 mark.

Gården var kirkegods, tilhørte Enebakk prestebol til 1847, da brukeren Christian Jensen fikk kongelig skjøte på gården.

Brukere: 1665 var der 2 brukere på gården: Tosten Svendsøn og Tore Olufsøn bruke hver sin halvdel. 1723 bare en bruker: Pover Hansen, som brukte til 1738; da fikk Jørgen Haagensen bygselbrev på gården. g. m. Bodil Rasmusdtr. Nes († 1755).

1755 fikk hans svigersønn Engebecht Erichsen Solberg, gift med Kari Jørgensdtr. Audenbøl bygselbrev på gården. Han døde i 1764, 33 år. – Enken blev 1765 g. m. Haagen Andersen som overtar gården.  Kari Jørgensdtr.  døde 1799, 77 år, og enkemannen Haagen Andersen, som da var 58 år gifter sig igjen med den 22-årige Abigael Olsdtr. (fra Ås). De blev ”formedelst gemytternes uoverensstemmelse” separert 1805.

1808 ny bruker: Christian Jensen (hvorfra vites ikke). Han fikk kongelig skjøte på gården 1847.

1851 makeskifte mellem Nøkleby (østre) og Audenbøl. Christian Jensen overtok Nøkleby, og overdrog Audenbøl til Gabriel Andersen (kommet fra lille Tom), g. m. Anne Marie Pedersdtr., Øvre Berger. Deres barn: Anton, Edvard, Helene, g. m. Ole Helgesen Berger; Trine g. m. Nils Bovim.

1894 fikk sønnen Antong Gabrielsen skjøte på gården; g. m. Karen Nicolaidtr. Frogner. De var barnløse. Oprettet legat av en del av sin efterlatte formue.

1920 Anton Audenbøls skjøte til Johan Ambjørnrud. 1923 hans skjøte til Thorvald Haga.