Maahanmuuttajien Tuki ry on 1994 perustettu sitoutumaton ja riippumaton kansalaisjärjestö.

 

 

  Copyright 2005 Maahanmuuttajien Tuki ry

 

Järjestön päätavoitteet ovat maahanmuuttajien ja maahanmuuttajaorganisaatioiden täysivaltaistaminen sekä maahanmuuttajien työllistymisedellytysten parantaminen.

Maahanmuuttajien Tuki ry neuvoo, ohjaa ja kouluttaa maahanmuuttajia. Neuvoja maahanmuuttajille annetaan niin arkipäivän asioissa kuin työelämään, opiskeluun tai asumiseenkin liittyvissä kysymyksissä. Järjestö toimii näin linkkinä maahanmuuttajien ja erilaisten virallisten tahojen välillä. Henkilökohtaisissa konsultaatioissa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne, autetaan löytämään työ- ja koulutuspaikkoja, ajan tasaistetaan työnhaussa tarvittavat paperit sekä opastetaan ajan varauksessa eri viranomaisille. Henkilökohtaisissa konsultaatioissa tuetaan maahanmuuttajaa löytämään omaa paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnaassa. Maahanmuuttajille henkilökohtaiset konsultaatiot ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Maahanmuuttajien Tuki ry neuvoo, ohjaa ja palvelee lisäksi maahanmuuttajajärjestöjä, pienyrittäjiä sekä osuuskuntia. Maahanmuuttajajärjestöjä opastetaan erilaisten yhdistyspapereiden täyttämisessä, projektien suunnittelussa sekä tarvittavan rahoituksen hankkimisessa. Pienyrittäjille ja osuuskunnille tarjotaan yksilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Konsultaatioihin ja neuvontaan ajanvaraus on välttämätöntä.

 

 

Maahanmuuttajien Tuki ry järjestää maahanmuuttajille kurssi - , koulutus- ja harrastustoimintaa kuten kielikoulutusta, atk-kursseja, työnhakuvalmennusta sekä erilaisia liikuntaryhmiä. Kursseista ja koulutuksista peritään yleensä pieni maksu.

Maahanmuuttajien Tuki ry etsii ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Uusia ja erilaisia työllistymismalleja kartoitetaan ja kokeillaan ennakkoluulottomasti.