Försvarsmakten
Till www.mil.se
linje
linje
www.mil.se - Försvarsmakten
linje_skugga
emty
Kompass: www.mil.se
 
OrganisationAdress:
Försvarsmakten
107 85  STOCKHOLM
exp-hkv@mil.se
08-788 75 00
08-788 77 78
Kontaktinfo

Sök till FJS

Sök till SSG

Bli pilot
 
Nordic Battlegroup - svenskledd styrka till EU:s snabbinsatsförmåga
Illustration: Kjell Ström
Illustration: Kjell StrömSe filmen om Nordic Battlegroup


Då Försvarsmakten överlämnade sitt underlag till regeringen inför försvarsbeslutet 2004 hade knappt någon hört talas om begreppet Battlegroup. Idag är det detta EU-koncept som kommer att styra en stor del av försvarets verksamhet de närmaste åren. Produktionen av det svenskledda snabbinsatsförbandet kommer märkas på alla nivåer och beröra många anställda i Försvarsmakten.


Nordic Battlegroup. Sverige har inom EU åtagit sig ett sammanhållande ansvar för en av de snabbinsatsstyrkor som nu sätts upp av EU-länderna. Den kallas Nordic Battlegroup.
Snabbinsatsstyrkorna kommer vara ett av flera viktiga instrument i EU:s krishanteringsförmåga och de som snabbast kan sättas in.

Flera länder. För Försvarsmaktens del innebär åtagandet att vi fram till den 1 januari 2008 tillsammans med Finland, Norge och Estland, ska sätta upp en snabbinsatsstyrka på 1.500 soldater. Sverige kommer bidra med cirka 1.100 soldater, Finland med 200, Norge med 150 och Estland med cirka 50. För den militärstrategiska ledningen av styrkan samarbetar vi med Storbritannien.

Modulärt uppbyggt. Sverige leder Nordic Battlegroup och har huvudansvaret för styrkans kärna; en mekaniserad skyttebataljon. De andra länderna bidrar främst med understöds- och logistikfunktioner. Som stöd till bataljonen fogas ett ramverk av resurser, exempelvis logistik, artilleri, luftvärn och underrättelseenheter. Därutöver, beroende på uppdragets art, kan strategiska och operativa resurser tillföras som flygstridskrafter, sjöstridskrafter eller specialförband.

Först på plats. Snabbinsatsstyrkan ska delta i EU:s krishanteringsoperationer i den inledande, och oftast svåraste fasen. Den ska under en begränsad tid kunna lösa uppgifter längs hela konfliktskalan. Från humanitär hjälp till väpnad strid. Uppgifterna kommer dock alltid att ställas i relation till styrkans begränsade storlek.

Ständig beredskap. EU kommer, om alla planer infrias, att ha omkring tolv snabbinsatsstyrkor enligt Battlegroup-konceptet till sitt förfogande. Från årsskiftet står det en insatsstyrka i ständig beredskap. Från 2007 utökas detta till att omfatta två insatsstyrkor i taget. Beredskapstiden löper under sex månader. De insatsstyrkor som står i beredskap ska kunna börja lösa sina uppgifter i konfliktområdet inom tio dagar efter beslut om insats. Planerad insatsradie är inledningsvis 600 mil från Bryssel. Uthållighetstiden vid insats är satt till 30 dagar men den ska kunna förlängas upp till 120 dagar.

Stora utmaningar. För Försvarsmakten innebär uppbyggnaden av snabbinsatsstyrkan stora utmaningar och arbetet driver därmed på Försvarsmaktens förändringsarbete till ett insatsförsvar. Nya avtal för officerare måste skrivas. Anställningsförhållandet för soldater som kontrakteras, så kallade beredskapssoldater, är en annan fråga att lösa. För detta är ett försöksavtal tecknat som gäller fr o m 1 maj 2005. Avtalet ska utvärderas under 2006. De internationella inslagen i värnpliktsutbildningen måste bli starkare. Övningar med inriktning på internationell verksamhet bli vanligare. Materielfrågan är en annan utmaning, konceptet ställer högre krav på materielberedskapen. Materielen måste finnas på plats då en insats inleds.

Nytt kapitel. Den 1 januari 2008 ska Nordic Battlegroup, det första svenskledda snabbinsatsförbandet stå klart för beredskap. Under beredskapstiden kan det komma att genomföras rekrytering för nästa snabbinsatsstyrka. Dess beredskapsperiod är ännu inte fastställd i EU. Ett helt nytt kapitel för det svenska försvaret har inletts.

Högkvarteret för Nordic Battle Group invigt (29 maj 2006).

NBG:s kommandotecken spikat (12 maj 2006).

Se hur Dagens Nyheter (17 april 2005) i grafik beskriver ett möjligt scenario för Nordic Battlegroup.


Besök lumpensajten!
 Kommandotecknet för Nordic Battlegroup, som ska vara insatsberett från och med den 1 januari 2008.
 Kommandotecknet för Nordic Battlegroup, som ska vara insatsberett från och med den 1 januari 2008.
 
Nordic Battlegroup
Insats efter beslut:
inom 10 dagar
Sammanhållande ansvar:
Sverige
Ingående länder:
Sverige, Finland, Norge och Estland
Antal soldater:
totalt 1.500
Verkningsradie:
600 mil från Bryssel
(planeringsförutsättning)
Beredskapsperiod:
1 januari-30 juni 2008
Uthållighet vid insats:
30 dagar, kan förlängas till 120 dagar 

Publicerad: 29 november 2004 kl 11:00 av Patrik Winnfors Uppdaterad: 17 augusti 2006 kl 22:49 av Patrik Winnfors
Ansvarig utgivare är Försvarsmaktens informationsdirektör. Läs om cookie »  Läs om Upphovsrätt och policy »