فقط متن
جستجو

 
گفتگو با شيوا نظر آهاری درباره برخورد نيروهای انتظامی با تجمع کنندگان در تهران

26/07/2005
گفتگو با شيوا نظر آهاری درباره برخورد نيروهای انتظامی با تجمع کنندگان در تهران- بخش نخست
**ذخيره فايل صوتی** گفتگو با شيوا نظر آهاری درباره برخورد نيروهای انتظامی با تجمع کنندگان در تهران
گفتگو با شيوا نظر آهاری درباره برخورد نيروهای انتظامی با تجمع کنندگان در تهران - بخش دوم
**ذخيره فايل صوتی** گفتگو با شيوا نظر آهاری درباره برخورد نيروهای انتظامی با تجمع کنندگان در تهران

در پی برخورد نيروهای انتظامی در شامگاه دوشنبه با تجمع کنندگان در تهران خانم شيوا نظر آهاری، دبير کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون اين واقعه توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.

در بخش دوم اين گفتگو، خانم نظر آهاری نکاتی درباره وضعيت بهروز جاويد تهرانی و  کيانوش سنجری بيان داشت که توجه شما را به آن جلب می کنيم.

emailme.gif اين مطلب را برای يکی از دوستان خود ايميل کنيد
printerfriendly.gif از اينجا چاپ کنيد
  خبر اول

  خبرهای ديگر