SrpskiEnglish Mapa sajtaLinkoviNajčešća pitanja
Traži

VobHomeBanka

VobHome Banka je Internet banka za finansijsko poslovanje preko interneta.

VobHome Banka Vam omogućava :

  • Non-stop pristup stanju i prometu na tekućem računu i računu Visa kreditne kartice
  • Pregled nerealizovanih čekova i prometa sa čekovima
  • Ispostavljanje elektronskog naloga za plaćanje računa iz Vašeg doma
  • Ispostavljanje elektronskog naloga za prenos sredstava sa Vašeg tekućeg računa na račun Visa kreditne kartice, za izmirenje duga po osnovu korišćenja kartice
  • Čuvanje često korišcenih naloga u imeniku naloga
  • Kupovina elektronske dopune za GSM mrežu 062/063 i 064/065

Kako postati korisnik servisa VobHome Banke?

Potrebno je da popunite Zahteve za priključenje u VobHomeBanka sistem i upoznate se i saglasite sa Opštim uslovima vezanim za korišćenjem servisa, kao i da imate otvoren tekući račun u Vojvođanskoj banci sa redovnim mesečnim prilivom.

U Zahtevu je potrebno popuniti polja u kojima se peciziraju brojevi računa za koje želite da vršite plaćanje.

Zahtev za priključenje

Opšti uslovi

Zahtev za izdavanje identifikacije korisnika

Kako pristupiti VobHome Banka sistemu?

Povezivanje sa VobHomeBankom započinjete unosom adrese:

http://webebank.ebb-bg.com/

u polje Vašeg Web browsera. Doći ćete na pristupnu stranu. Izbornom linka ULAZI dolazite na prijavnu stranu. Na prijavnoj strani upisujete korisničko ime i lozinku koju ste dobili od banke, i pritisnete dugme POTVRDI. Nakon toga dolazite na početnu stranu Web E-banke, a to je i stranica pregleda stanja.

U VobHome Banku pristupate korisnickim imenom i lozinkom.

Ukoliko, prilikom unosa, tri puta pogrešite lozinku, automatski će Vam se blokirati pristup servisu. U tom slučaju morate se obratiti najbližoj ekspozituri Vojvođanske banke, radi podnošenja zahteva za dobijanje nove lozinke.

Na koji način je zašticena Vaša privatnost i poverljivost Vaših podataka?

Sva komunikacija između Vašeg web browsera i servera teče preko protokola SSL (Secure Sockets Layer), što obezbeduje kriptovan prenos podataka izmedu Web browsera i servera i autentifikaciju kako korisnika, tako i servera.

SSL je opšte prihvaćen protokol za siguran prenos osetljivih podataka preko Interneta i onemogućeno je prisluškivanje i menjanje poruka.

Uprkos upotrebi savremenih tehnologija, postoji opasnost od zloupotrebe. Najveći broj zloupotreba se dešava kada neko upotrebi Vaš računar, dok ste još uvek prijavljeni u VobHomeBanku, a niste prisutni kod racunara ili ako Vaša lozinka prede u pogrešne ruke.

Dakle, za potpunu sigurnost morate brinuti sami, tako što cete:

  • Pažljivo čuvati svoju lozinku i korisničko ime
  • Nakon upotrebe VobHomeBanke da se odjavite
  • Koristiti 128-bitnu zaštitu u svom web browseru

Cenovnik naknada:

Naknade za uključenje u sistem:

Uključenje u sistem VobHome Banke - 4 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu na dan zaključivanja Ugovora

Naknade za korišcenje servisa:

0,4 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti (naplaćuje se mesečno, automatski, sa Vašeg tekućeg računa)

Pregled stanja i promena na računu Visa kreditne kartice:

0,15 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti (naplaćuje se mesecno, automatski, sa Vašeg tekuceg racuna)

Naknada za izdavanje nove lozinke:

3,60 evra u dinarskoj protivvrednosti

Naknade za izdavanje elektronskog naloga:

Interni nalog - 0,07% od iznosa na nalogu, minimum 8 dinara.
Eksterni nalog - 0,08% od iznosa na nalogu, minimum 11 dinara.
Hitan nalog - 0,10% od iznosa na nalogu, minimum 60 dinara

Napomena za korisnike:

Prilikom plaćanja obaveza prema EPS-u, potrebno je da pri popunjavanja elektronskog naloga u polje »poziv na broj« upišete Vaš pretplatnicki broj sa knjižice za struju.

Isti postupak primenjujete i prilikom izmirivanja obaveza prema ostalim javnim preduzećima (vodovod, grejanje, toplana...), tj. u polje »poziv na broj« unesete Vaš pretplatnički broj.

Uputstva