Alumni Oxonienses (1715-1886)

Alumni OxoniensesClick on the door to access a list of Dyfed entries in the Matriculation Register of the University of Oxford. These have been extracted and transcribed, by a member of the Society, from a reproduction published by the Archive CD Books Project of Joseph Foster's work in the late 19th century. Each entry gives the name of the student, his age, and the name and residence of his father. Cliciwch ar y drws i weld rhestr o gofnodion o fyfyrwyr o Ddyfed yng Nghofrestr Fatricwleiddio Prifysgol Rhydychen. Detholwyd y rhain, a'u hadysgrifio, gan aelod o'r Gymdeithas, o gopi o waith Joseph Foster tua diwedd y bedwaredd ganrif ar ddeg a gyhoeddwyd gan Brosiect Archif Llyfrau ar Gryno Ddisg. Y mae pob cofnod yn rhoi enw'r myfyriwr, ei oedran, ac enw a chyfeiriad ei dad.