Contact Us
 

BO-PIP

Translated by Allendy Doxy (allendy@letspeak.com)

Bo-Pip te pèdi kabrit li yo.
Li pat konnen kibò yo te ye.
Pou li yo pat tounen paske yo pat vle.
Ou mèt kite yo, fòk yo vin chèche dlo.

Dòmi pati ak Bo-Pip anba yon pye bwa.
Li te reve kabrit yo tap rele.
Men lè li finalman te vin reveye,
Li wè se reve li tap reve yon istwa.

Li leve epi li pran yon baton
Ak tèt won pou li ka ale chèche yo.
Li jwenn yo tout bò yon pas dlo,
Men yo te san kòn. Malediksyon!

Men yon jou Bo-Pip pèdi wout li;
Li mache rive nan yon klèryè.
Epi lè li gade sou yon touf flè
Li wè kòn yo k ap seche an plen midi.

Li kouri, li monte, li desann tout kalite mòn wo
Pou wè si li ta rive kole ankò tout kòn yo
Tankou nenpòt bon gadò kabrit ta fè.
Men ou remake Bo-Pip pat doktè.

   

 

Corporate Member of The American Translators Association   Proud Member of NAJIT
 

HOME | WHAT'S NEW | ABOUT US | OUR CLIENTS | OUR SERVICES | QUICK RESPONSE
RESOURCES | FREELANCERS | KRIK KRAK | FEEDBACK | SEARCH | CONTENT

Send mail to webmaster@letspeak.com with questions or comments about this web site. Our Privacy policy.
Copyright © 1999-2006 LetSpeak, Inc. dba LetSpeak.com®

 
Designed and Developed by Salem Associates Inc.
Feedback Search Portal