Contact Us
 

Who is Silvia? by William Shakespeare

Translated by Allendy Doxy (mailto:info@letspeak.com)

 

KILÈS KI SILVIA?

Kilès ki Silvia? Kilès
ki fè tou anmoure vle l?
Li sen, li bèl, li gen sajès;
Syèl Bondye te bali bèlte l
Pou moun admire l kòm yon prensès.

Èske l bèl menm jan l janti tou?
Bèlte mache ak bonte.
Nan je l vle rete lanmou,
Paske lanmou ap chèche ede
Wete vwal nan je pa misye tou.

Pou Silvia annou chante,
Silvia se yon bèl fi li ye;
Pa gen yon nanm ki rete
Sou tè a li pa depase:
Pou li anpil gilann nou pote.

 

 

   

 

Corporate Member of The American Translators Association   Proud Member of NAJIT
 

HOME | WHAT'S NEW | ABOUT US | OUR CLIENTS | OUR SERVICES | QUICK RESPONSE
RESOURCES | FREELANCERS | KRIK KRAK | FEEDBACK | SEARCH | CONTENT

Send mail to webmaster@letspeak.com with questions or comments about this web site. Our Privacy policy.
Copyright © 1999-2006 LetSpeak, Inc. dba LetSpeak.com®

 
Designed and Developed by Salem Associates Inc.
Feedback Search Portal