Til forsiden Søk i flytoget: Søk
Flytoget in English
Årsrapporter og økonomiske resultater   |   Jobb i Flytoget   |   Miljøfakta   |   Kontakt oss   |   Om organisasjonen
Om Flytoget

Flytoget:
 • Er et høyhastighetstog som bringer passasjerer til og fra Oslo Lufthavn, med Asker som endestasjon i vest.
 • Har per i dag en tillatt topphastighet på 210 km/t.
 • Bruker 19 minutter fra Oslo Sentralstasjon til Oslo Lufthavn.
 • Punktlighet innenfor 3 min.: 97 %
 • Regularitet i forhold til planlagte avganger: 99,4 %
 • Går hvert 10. minutt fra Oslo Sentralstasjon og Oslo Lufthavn, og hvert 20. minutt fra Asker.

Flytogets visjon
Vi skal skape det ultimate Flytoget.

Flytogets forretningsidé:
Flytoget skal tilby det beste transporttilbudet til og fra Oslo Lufthavn med vekt på sikkerhet, punktlighet og service. Dette skal vi gjøre ved hjelp av en unik identitet, den mest effektive løsningen og entusiastiske medarbeidere. Samtidig skal selskapet aktivt orientere seg mot nye forretningsområder innen togmarkedet.
 

Flytoget AS:

 • Er f.o.m. juni 2004 et selvstendig selskap direkte underlagt Handels-og Næringsdepartementet.
 • Tilhører en internasjonal nisje av omlag 40 Air-Rail Links som har som dedikert oppgave å bringe flypassasjerer til og fra flyplassen.
 • Har 241 årsverk per 31.12.2005. 
 • Ledes av adm. direktør Thomas Havnegjerde.

Historikk
Da Stortinget 8. oktober 1992 landet på Gardermoen som stedet for ny hovedflyplass, ble det samtidig vedtatt at tog skulle være det viktigste transportmiddelet. Et nytt høyhastighetstog skulle være et konkurransedyktig, framtidsrettet og miljøvennlig transportalternativ. Les mer

Suksessområder
Flytogets suksessområder er Flytoget, menneskene, sikkerhet, lønnsomhet, miljø. Nedenfor finner du noen hovedresultater fra 2005 på de ulike suksessområdene.

Menneskene
 • Gjennomsnittlig kundetilfredshet: 94 %.
 • Totalt antall reisende i 2005: 4.4 millioner. 
 
Sikkerhet
 • Mål: Null-skade gjennom systematisk forebyggende sikkerhetsarbeid.
 • Uhell: Ingen uhell med passasjerer, men fem førstehjelpsskader ble registrert. Det ble registrert fem uhell blant våre ansatte. Det ble registrert fire uhell på flytogene, hovedsakelig forårsaket av tagging og påkjørsel av objekter på sporet.
 
Lønnsomhet
Ordinært resultat 2005: 75 millioner kroner før skatt. Dette er 43 millioner kroner bedre enn for 2004.
 
Alle tall er hentet fra Flytogets årsrapport 2005.


Vis utskriftsvennlig versjon av siden Send e-post til Flytoget